Ze života katedry

Nový hostující profesor na katedře germanistiky

Ve dnech 9. – 11. dubna 2019 započal své působení na katedře germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity významný německý lingvista, prof. Dr. Dr. h. c. Ludwig Maxmilian Eichinger, který do roku 2018 řídil Institut für Deutsche Sprache v Manheimu a na zdejší univerzitě vedl katedru německé lingvistiky.

Divadelní workshop na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě 11. dubna 2019

Pohybem k radosti ze života a k dobré náladě? Divadlem ke komunikaci? A k tomu v německém jazyce? Opravdu – je to tak.

Gustav Klimt – nezastupitelný umělec vídeňské scény

Dne 4. dubna 2019 proběhla v prostorách katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity slavnostní vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny.

Jarní akce na katedře germanistiky pro vyučující a studenty středních škol (13. března 2019)

Jaro je v plném proudu a s ním přišla další příležitost rozproudit i mozkové závity s němčinou. Tentokrát jsme střední školy pozvali na workshop UMWELTPOLITIK UND ENERGIEWENDE IN DEUTSCHLAND k aktuálnímu tématu životního prostřední.

Překladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překladem

Již po čtrnácté měli studenti všech univerzit v České republice možnost změřit si síly v překladatelském umění účastí na Překladatelské soutěži, kterou pořádá Filozofická fakulta OU.

Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2018 - vyhráli všichni!

Dne 22. listopadu 2018 se konal již 24. ročník Studentské vědecké konference, na které vystoupili studenti a studentky katedry germanistiky Filozofické fakulty.

Letošní jaro opět ve znamení Kulturpunktu

Také v letošním roce připravila katedra germanistiky FF OU, spolu s Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Klubem Atlantik a Minikinokavárnou, Česko-německé kulturní dny.

Jarní workshopy na KGE pro vyučující a studenty středních škol

Dne 27. března 2018 chodby FF OU opět ožily přítomností středoškolských studentů z Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí a Gymnázia a SOŠ Nový Jičín, kteří k nám zavítali s cílem dozvědět se nové informace z oblasti germanistického bádání i problematiky německy mluvících zemí.

Podzimní workshopy pro vyučující a studenty středních škol

Ani studené podzimní počasí žáky středních škol a jejich vyučující neodradilo a v hojném počtu čítajícím cca 70 zájemců o německý jazyk navštívili 5. prosince 2017 katedru germanistiky.

Studentská vědecká konference katedry germanistiky FF OU

Dne 9. listopadu 2017 se již tradičně konala na katedře germanistiky 23. studentská vědecká konference.

Šprechtíme. Den s němčinou v Ostravě

Den 2. listopadu 2017 byl v Ostravě dnem svátečním, alespoň co se týče německého jazyka. Jako každý rok, i letos do Ostravy zavítali zástupci Goethe-Institutu a připravili v rámci akce „Šprechtíme. Den s němčinou v Ostravě“ zajímavý celodenní program, aby podpořili výuku tohoto jazyka.

Divadelní představení LUTHER 1517-2017. POLTERGEIST UND BEWEGER na katedře germanistiky FF OU

Dne 25. dubna 2017 v 10:30 a 12:30 zasedli v hledišti divadelní učebny E313 zvědaví diváci, kteří se těšili na dlouho avizované představení LUTHER 1517-2017. POLTERGEIST UND BEWEGER.

Workshop pro žáky středních škol v Klubu Atlantik v rámci 7. česko-německých kulturních dnů v Ostravě

Již tradičně pořádá katedra germanistiky FF OU v rámci česko-německých kulturních dnů v Ostravě workshop pro žáky odborných středních škol a gymnázií.

Návštěva profesorky dr hab. Grażyny Szewczyk na katedře germanistiky FF OU

V rámci akademických mobilit programu Erasmus+ navštívila ve dnech 27.-30. 3. 2017 katedru germanistiky Filozofické fakulty OU paní profesorka Grażyna B. Szewczyk ze Slezské univerzity v Katowicích.

Metodické centrum pro výuku angličtiny a němčiny při KAA a KGE FF OU v Ostravě

V letech 2012 a 2013 se tým pracovníků Katedry anglistiky a amerikanistiky a Katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity podílí na realizaci projektu NEFLT (Network of Educators of Foreign Language Teachers – Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků), jehož hlavním řešitelem projektu je Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

6. Česko-německé kulturní dny - tučňák přilákal davy

Jak je dobrým zvykem a pomalu už i tradicí, konají se v Ostravě vždy dubnu Česko-německé kulturní dny.

Závěrečná přednáška Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Norberta Richarda Wolfa na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě

Dne 23. února 2016 se v Aule Ostravské univerzity na ulici Českobratrská konala závěrečná přednáška Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Norberta Richarda Wolfa, emeritního profesora Univerzity Julia Maximiliana ve Würzburgu, u příležitosti ukončení jeho působení jako hostující profesor na katedře germanistiky.

Studenti Katedry germanistiky FF OU v Ludwigsburgu

Na konci listopadu 2015 se studentům katedry germanistiky naskytla jedinečná příležitost účastnit se týdenního zájezdu do Ludwigsburgu.

Kdopak by se bál přijít na germanistiku...

Noc vědců na Katedře germanistiky a (Nejen) trojí křest na katedře germanistiky.

Středověké recepty mohou opět léčit? Aneb Křest monografie na Katedře germanistiky

V úterý dne 19. května 2015 se v banketní místnosti FF OU slavil křest velmi zajímavé publikace s názvem „Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken (14.-16. Jahrhundert)“.

Návštěva velvyslance SRN na Česko-německých kulturních dnech

V průběhu Česko-německých kulturních dnů jsme zažili vzácnou návštěvu. Navštívil nás pan Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice.

Divadelní představení „Die Wunderübung“ na KGE

O kulturní zážitky není na naší katedře nouze.

Česko-německé kulturní dny - opět v Ostravě

Ve dnech 16.−24. dubna 2015 se v Ostravě již popáté konal multižánrový festival Ostrau - Der Kulturpunkt 2015 - 5. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě.

Křest publikace na Katedře germanistiky

Na katedře germanistiky máme radost, že světlo světa spatřila monografie, které jsme věnovali tolik úsilí, a přejeme jí mnoho zainteresovaných čtenářů!

Jak si kdo (špatně) přeloží a přetlumočí, tak si i sedne, neboli letošní Překladatelská dílna na KGE - s právníkem

Den 17. března 2015 se odehrával již tradičně ve znamení Dne s překladem. O dopoledním bloku, sestávajícím z přednášek pozvaných odborníků překladatelské teorie a praxe a předání čestných uznání nejúspěšnějším laureátům Překladatelské soutěže, již bylo napsáno jindy a jinde.

Profesorka Lenka Vaňková členkou Mezinárodní vědecké rady Institutu pro německý jazyk v Mannheimu

Vedoucí katedry, profesorka Lenka Vaňková, byla zvolena členkou Vědecké rady Institutu pro německý jazyk v Mannheimu.

O lidech narozených ve znamení Skopce aneb 20. Studentská konference na katedře germanistiky

Víte, že lidé narození ve znamení Skopce (Berana) se ve středověku těšili velmi špatné pověsti? Ve starých dokumentech se naši studenti dočetli, že „skopci“ jsou prudké a impulzivní povahy, vždy ochotní k boji a neochotní k modlitbě v kostele... Pokud to nevíte, znamená to, že jste nebyli na jubilejní 20. Studentské vědecké konferenci Katedry germanistiky anebo jste tam nedávali dobrý pozor.

Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme. Den s němčinou v Ostravě

Dne 11. listopadu 2014 se v Knihovně města Ostravy a v prostorách Ostravské univerzity v Ostravě a VŠB TUO konala akce Goethe-Institutu Praha „Šprechtíme. Den s němčinou“.

Filmové dopoledne pro SŠ

Již druhé dopoledne, tentokrát dne 12. listopadu 2014, bylo na katedře germanistiky ve znamení německého a rakouského filmu.

Noc vědců na Katedře germanistiky

Dne 26. září 2014 se proměnila chodba Katedry germanistiky Filozofické fakulty v pravou vídeňskou kavárnu.

Filmové dopoledne pro SŠ dne 15. října 2014

Skončením projetu NEFLT (Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků) spolupráce katedry germanistiky s vyučujícími a studenty středních škol rozhodně neskončila.

Profesorka Lenka Vaňková opět prezidentkou Svazu germanistů ČR

Svou pozici prezidentky SGČR si obhájila paní profesorka Lenka Vaňková, která získala s přehledem nejvyšší počet hlasů.

Křest monografie na Katedře germanistiky FF OU

Dne 25. června 2014 byla slavnostně na Katedře germanistiky v rámci 17. Kolokvia Centra výzkumu odborného jazyka pokřtěna monografie “Fachtexte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit“.

Festival Ostrau - der Kulturpunkt opět v Ostravě…

Hlavními pořadateli festivalu jsou Klub Atlantik (za Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava) a dále katedra germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

O odborném jazyce na dvou zahraničních konferencích

Ve dnech 23.-25. června se na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici konala mezinárodní konference "22. Linguistik- und Literaturtage", realizovaná pod záštitou mezinárodní Společnosti pro jazyk a jazyky (Gesellschaft für Sprache und Sprachen) a za spoluorganizace Katedry německého jazyka PdF UP Olomouc.

Přednášky prof. Wolfa Petera Kleina v rámci Centra výzkumu odborného jazyka

Ve dnech 1. a 2. dubna 2014 se v rámci mezinárodních vědecko-výzkumných aktivit Centra výzkumu odborného jazyka podařilo v Ostravě zorganizovat dvě přednášky profesora Wolfa Petera Kleina z univerzity Würzburg.

Studentská konference „Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku“

Muzeum Hlučínska ve spolupráci s katedrou germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity zorganizovalo studentskou konferenci pod názvem „Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku“, která se konala dne 10. června 2014 v bývalém evangelickém kostele v Hlučíně.

Drama - drogy - duchové?

Helmut Krausser - Haltestelle Geister (premiéra v Česku, německá premiéra v roce 2000)

Co mi Brusel dal i vzal

Jen tak náhodou jsem měla možnost strávit nějakou dobu v Evropském parlamentu v Bruselu. Dobře, nebylo to úplně náhodou - umožnila mi to katedra germanistiky společně s europoslancem RNDr. Pavlem Pocem.

Katedra germanistiky stále aktivní...

Dne 27. 2. 2014 proběhl workshop v rámci Týdne jazyků, který každoročně pořádá Matiční gymnázium Ostrava.

Studenti tlumočení objevují svět aneb Katedra germanistiky na cestách

Pokud potkáte na svých cestách Ostravou skupinku dvanácti osob tlumočících z češtiny do němčiny průvodcovský výklad, pak potkáváte studenty předmětu Konsekutivní tlumočení v turismu.