Ze života katedry

Účast členů katedry na konferenci SGČR v Hradci Králové (22. – 24. května 2024)

Dva roky od doby, kdy se konference Svazu germanistů České republiky konala v Ostravě (18. – 20. května 2022), uběhly jako voda. A tak se germanisté (nejen) České republiky setkali letos opět, tentokrát na Univerzitě Hradec Králové, přičemž zastřešujícím tématem byla interdisciplinarita („Deutsch im interdisziplinären Gefüge“).

Přednáška ao. Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Wynfrida Kriegledera na katedře germanistiky (3. května 2024)

Že se rodáci z Moravy proslavili v různých oborech, je všeobecně známo. Možná se už ale tolik neví, že jeden z nich byl německy píšící spisovatel, který se dostal až do Ameriky. Jeho pohnutý, téměř dobrodružný život i zajímavé dílo přijel studentům germanistiky přiblížit pan ao. Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Wynfrid Kriegleder z univerzity ve Vídni.

29. studentská vědecká konference na katede germanistiky (25. dubna 2024)

Celé čtvrteční dopoledne dne 25. dubna 2024 patřilo studentům katedry germanistiky a jejich referátům, ve kterých svým mladším kolegům i sobě navzájem představili své závěrečné práce. O zájmu i aktivitě našich studentů svědčí, že zastoupeny byly tentokrát všechny sekce synchronní lingvistiky. A nemohla samozřejmě chybět ani sekce lingvistiky diachronní.

Přednáška pana Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norberta Richarda Wolfa na katedře germanistiky (23. dubna 2024)

Co je předmětem studia jazykovědy? A o čem by měla informovat jazykovědná práce? Na tyto a další aktuální otázky odpověděl ve své přednášce renomovaný lingvista a germanista, Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norbert Richard Wolf.

Trojí křest na katedře germanistiky (23. dubna 2024)

Stejně jako mají novopečení rodiče trojnásobnou radost, když se jim narodí trojčata, měli stejnou radost i členové katedry germanistiky, protože nedávno vydali hned tři publikace najednou: Form und Funktion im linguistischen Kontext, Form und Funktion im literarischen Kontext, Form und Funktion im didaktischen Kontext.

Večer v deskovými hrami (Spieleabend) na katedře germanistiky (13. března 2024, 23. dubna 2024)

Tradiční deskové hry ještě nevymřely a studenti katedry germanistiky ještě nejsou pohlceni virtuální realitou, ale umí se bavit za fyzické přítomnosti a díky fyzicky existujícím hracím předmětům.

„Wie viel wiegt ein Influencer? Ein Instagram“ aneb (Nejen) německý humor na katedře germanistiky (17. dubna 2024)

Studium německého jazyka nemusí být jen zábava, ale také přímo legrace. O tom se přesvědčili účastníci workshopu, který se týkal (nejen) německého humoru. Je vidět, že rádi se smějí jak studenti, tak i jiní zájemci o německý jazyk. Těší nás například, že dorazili i někteří z našich absolventů, rodinní příslušníci našich studentů a další hosté. Společně vytvořili tak silný tým, že ani nestačila kapacita seminární místnosti.

Účast studentů germanistiky na semináři „Schlesische Begegnungen“ v Německu

Ve dnech 3. – 9. března 2024 se deset studentů katedry germanistiky vypravilo do západoněmeckého městečka Königswinter, kde v kulturním a historicko-vzdělávacím centru se zaměřením na Druhou světovou válku (Haus Schlesien) absolvovali seminář „Schlesische Begegnungen“.

Překladatelská dílna na katedře germanistiky (19. března 2024)

Pozvání do překladatelské dílny na KGE v rámci Dne s překladem 2024 přijal renomovaný překladatel, tlumočník a jazykový expert Mgr. Radim Sochorek.

Účast zástupců katedry germanistiky na konferenci v Mannheimu (5. – 7. března 2024)

Od 5. do 7. března 2024 se v Mannheimu na instituci Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) konala konference „Gesprochenes Deutsch: Struktur, Variation, Interaktion“ („Mluvená němčina: struktura, variace, interakce“).

Siemens Open Day

Rádi jsme využili nabídky firmy Siemens Ostrava a vyrazili na akci s názvem OPEN DAY, která se konala 20. března 2024.

Návštěva paní prof. Jolanty Mazurkiewicz-Sokołowské z Uniwersytet Szczeciński na KGE

Dne 14. března 2024 navštívila katedru přes program Erasmus+ paní prof. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska z Uniwersytet Szczeciński (Polsko), která si pro studenty připravila dvě přednášky: „Verkörpertes und multisensorisches Lernen der deutschen Grammatik“ a „Multisensorische Fremdsprachenlehr- und -lernmethode“.

Letošní KULTURPUNKT je za námi – gastronomická tečka za 12. ročníkem Česko-německých kulturních dnů

Ve středu, 13. prosince 2023 se zájemců sešlo tolik, že zaplnili Studio G do posledního místa. V soutěži o nejlepší štrůdl mohli návštěvníci ochutnat celkem osm vzorků. Udělovala se cena návštěvníků, cena poroty a speciální cena za inovativní pojetí tradičního moučníku.

TRANSKUNST: Bezbariérové studium se zrakovým postižením (4. prosince 2023)

Naši studenti se zúčastnili akce Transkunst na téma Bezbariérové studium se zrakovým postižením na Centru translatologie Vídeňské univerzity.

Práce s obrázkem ve výuce němčiny jako cizího jazyka – návštěva dr Estery Jasity v hodině didaktiky (24. listopadu 2023)

Milé zpestření čekalo na studenty v hodině didaktiky dne 24. listopadu 2023, kdy výuku realizovala dr Estera Jasita (Akademia Nauk Stosowanych v Raciborzu) během svého výukového pobytu na katedře germanistiky v rámci programu Erasmus+.

Workshop Mgr. Jany Nálepové, Ph.D., „Aktivizace žáků v aktuálních učebnicích němčiny“ (23. listopadu 2023)

Jaký je rozdíl mezi výrazy „Lehrwerk“ a „Lehrbuch“? Jak se liší moderní učebnice němčiny od těch dříve vydaných a jaké jsou jejich výhody? To všechno a další důležité informace se dozvěděli studenti nejen učitelství na workshopu, který pro ně připravila paní Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě).

Podzimní workshopy pro SŠ v rámci 12. ročníku Česko-německých kulturních dnů (9. listopadu 2023)

Program česko-německých kulturních dnů by nebyl úplný, kdyby chyběly workshopy pro střední školy.

Účast na konferenci „Fachsprachliche Perspektiven der linguistischen Forschung“ (21. – 23. září 2023)

Od 21. do 23. září se konala konference „Fachsprachliche Perspektiven der linguistischen Forschung“ ve Vratislavi.

Adaptační den na KGE 2023 (5. září 2023)

Pro studenty, kteří se zapsali do 1. ročníku, uspořádala KGE v rámci adaptačního týdne na FF den plný rozmanitého programu, jak jinak než spojeného s německým jazykem.

„Bude na nás dokázat, že studium jazyka má i nadále smysl“

Chcete se o tématu využití umělé inteligence v jazykovědných a translatologických disciplínách dozvědět více? Přečtěte si rozhovor s germanistou a translatologem, dr. Milanem Pišlem, v novém čísle univerzitního časopisu OFFline.

Účast na konferenci GeSuS-Linguistiktage (8.–10. června 2023)

Ve dnech 8. až 10. června se ve městě Créteil u Paříže konala konference GeSuS-Linguistiktage, která se věnovala tématu „Základní lingvistický výzkum a jeho praktické využití“.

Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO (27. dubna 2023)

Nabídka workshopů v rámci projektu Univerzita PRO zaujal žáky a vyučující Gymnázia a Obchodní akademie Orlová natolik, že si uspořádali celý „Den s rodilými mluvčími z Německa a Rakouska“ a pozvali lektorky katedry germanistiky přímo na půdu své školy. Žáci několika vybraných tříd se tak mohli sami přesvědčit, co se všechno v němčině již naučili a jak mohou své znalosti využít v komunikaci s osobami, které neovládají češtinu.

Katedra germanistiky má nového docenta

Dne 28. února 2023 obhájil dr. Martin Mostýn svou habilitační práci, čímž završil svou dlouholetou práci na tématu „Deverbale Derivate von Verben auf -ieren – eine metalexikografische und korpuslinguistische Analyse“ (Deverbální deriváty od sloves na -ieren – metalexikografická a korpusová analýza).

Květnové workshopy s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO (2. a 9. května 2023)

Květen – lásky i workshopů čas. Tentokrát se do německého jazyka „zamilovali“ žáci Gymnázia Hladnov a Střední umělecké školy, Ostrava.

Exkurze do Katovic

Dne 13. dubna 2023 uspořádala lektorka DAAD, paní Julia Przybytek, M.A., pro studenty exkurzi do Katovic.

28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky (21. dubna 2023)

Jak komunikuje magie v německém jazyce? Jaká odborná slova z oblasti hudební vědy se v metaforickém významu užívají v odborných textech z jiných oblastí? Jaké galicismy se objevují v němčině? Jakou roli hrají sociální média pro ženský fotbal v Rakousku a Česku? Jaký je rozdíl mezi literárním dílem Der Besuch der alten Dame (Návštěva staré dámy) od Friedricha Dürrenmatta a jeho filmovými zpracováními?

Návštěva veletrhu Ferienmesse Wien

Dne 18. března 2023 navštívili někteří studenti oboru Němčina pro odbornou a profesní komunikaci společně s lektorkou OeAD, Alexandrou Kroiss, BA MA, veletrh Ferienmesse Wien na vídeňském výstavišti.

Překlad jako hledání smyslu v překladatelské dílně na katedře germanistiky v roce 2023

Překladatelská dílna v rámci Dne s překladem (14. března 2023) se letos nesla ve slavnostním duchu – pozvání totiž přijal vzácný host, překladatel a germanista Tomáš Dimter.

Obhajoba dizertační práce pana dr. Radima Maňáka

28. únor 2023 nebyl jen posledním dnem v měsíci, ale také posledním dnem studia pro doktoranda katedry germanistiky, pana PhDr. Ing. Radima Maňáka, Ph.D., protože v tento den úspěšně obhájil svou dizertační práci a složil státní doktorskou zkoušku.

Přednáška pana Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norberta Richarda Wolfa na katedře germanistiky (27. února 2023)

Při příležitosti svého významného životního jubilea navštívil katedru germanistiky Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norbert Richard Wolf, emeritní profesor Univerzity Julia Maximiliana ve Würzburgu, který na katedře germanistiky dlouhodobě působil jako hostující profesor. Ani teď nepřijel prof. Wolf „s prázdnou“ a připravil si přednášku na téma „Goethe als Sprachhistoriker“.

Křest nové publikace „Beiträge zur germanistischen Sprachwissenschaft: Festschrift für Lenka Vaňková“ na KGE

Dne 27. února 2023 byla slavnostně pokřtěna nová publikace, která vznikla na katedře germanistiky při příležitosti významného životního jubilea bývalé vedoucí katedry germanistiky, prof. PhDr. Lenky Vaňkové, Dr. Slavnostnímu aktu byli přítomni i vzácní hosté, Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norbert Richard Wolf a Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger, kteří s katedrou dlouhodobě spolupracují.

Kulturpunkt 2022 – podzim plný německy mluvící kultury!

Jedenáctý ročník Česko-německých kulturních dnů – DER KULTURPUNKT – se po problémech s pandemií covidu podařilo uspořádat v kompletním rozsahu.

Workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ na 1st International School of Ostrava (13. prosince 2022)

O workshopy z projektu „Univerzita PRO školy“ je stále velký zájem. Předvánoční období si jimi zpestřili žáci na 1st International School of Ostrava, kteří měli vyhrazeno celé dopoledne, aby se mohly konat hned dva workshopy s rodilými mluvčími za sebou. Lektorky si nachystaly pro žáky bohatý program.

Problémy začínajícího učitele němčiny a jak jim předejít – workshop pana Mgr. Michala Balaše pro studenty učitelství podruhé na katedře germanistiky (1. prosince 2022)

Protože se v minulém roce workshop pana Mgr. Michala Balaše setkal s velkým ohlasem u studentů učitelství, přijal pan Balaš pozvání na naši fakultu i letos.

Katedra germanistiky má nového vedoucího

Na začátku listopadu došlo na katedře germanistiky k organizační změně – stávající vedoucí katedry, paní profesorka Lenka Vaňková, symbolicky předala klíče od kabinetu novému vedoucímu katedry, dr. Martinu Mostýnovi. Pozici tajemníka bude vykonávat dr. Milan Pišl.

Slavnostní křest na katedře germanistiky

Dne 4. října 2022 katedra germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity uspořádala v S-zóně Univerzitní knihovny slavnostní křest.

Konference „Kanzleien, Kanzleitypen, Kanzleinormen und Schreiberindividuen“ na katedře germanistiky

Ve dnech 7.–10. září 2022 se sešli členové pracovní skupiny „Internationaler Arbeitskreis Kanzleisprachenforschung“ v Ostravě. Odborníci ze šesti zemí (Německo, Rakousko, Polsko, Dánsko, Ukrajina, Česká republika) přednesli během konference příspěvky zaměřené na vliv kancelářského jazyka na tvorbu normy a spisovné němčiny, na úzus v kancelářích a na to, jakým způsobem se vytvářel jednotný německý jazyk.

27. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky FF OU

Dne 29. dubna 2022 se na katedře germanistiky FF OU konal již 27. ročník studentské vědecké konference.

Konference Svazu germanistů České republiky v Ostravě (18.–20. května 2022)

Po dvouletém odkladu vlivem koronavirové krize se konečně mohla realizovat pravidelná konference Svazu germanistů České republiky.

Německo-polsko-český den v Českém Těšíně (22. března 2022)

Dne 22. března 2022 měli studenti možnost účastnit se Německo-polsko-českého dne v Českém Těšíně, na jehož organizaci se podílela naše lektorka DAAD, paní Julia Przybytek, M.A., a bývalý lektor DAAD na KGE, pan Kai Witzlack-Makarevich, M.A.

Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder (Křížem krážem německy mluvícími zeměmi) na Soukromém gymnáziu a SOŠ Iuventas

Po úspěšném workshopu ke kreativnímu psaní pokračovala spolupráce se Soukromým gymnáziem a SOŠ Iuventas dalším workshopem, realizovaným dokonce ve dvou skupinách žáků.

Do dvou roků a (téměř) do dne aneb Překladatelská dílna v roce 2022 opět v prezenční formě

Jak již je na FF OU tradicí, i letos vyvrcholila překladatelská soutěž slavnostním vyhodnocením v rámci Dne s překladem (08.03.2022). Po dvou letech změn vlivem koronavirové krize jsme se konečně dočkali toho, že se tato akce opět mohla konat v prezenční podobě.

Téma „Kreativní psaní“ stále atraktivní

Protože předvánoční workshop Juliane Leonie Amberger, jazykové asistentky DAAD na katedře germanistiky, měl dobrý ohlas, v nabídce stále pokračujeme a tentokrát se již vzhledem k lepší pandemické situaci mohl konat v prezenční podobě.

Desátý ročník Česko-německých kulturních dnů v Ostravě – Der Kulturpunkt proběhl v těžkých podmínkách

Jubilejní ročník multižánrového festivalu zaměřeného na současnou německojazyčnou kinematografii a kulturu obecně se ani v roce 2021 nepodařilo uskutečnit v plném rozsahu.

Online workshop na téma „Kreativní psaní“ s jazykovou asistentkou Juliane Leonie Amberger

Napsat dopis, sestavit zprávu o události, vyplnit formulář. To vše středoškolští žáci běžně znají. Ale co takhle psát v němčině trochu kreativněji?

Problémy začínajícího učitele němčiny a jak jim předejít – workshop pana Mgr. Michala Balaše pro studenty učitelství (3. prosince 2021)

Co čeká studenty učitelství, až jednou nastoupí na střední školu? To, jaká úskalí nebo obtížnější situace může obnášet role začínajícího učitele – jak v obecné rovině, tak vztažené přímo na výuku němčiny – se studenti 5. ročníku studia učitelství dozvěděli od našeho absolventa, pana Mgr. Michala Balaše, který nyní působí jako zástupce ředitelky na Střední odborné škole AHOL.

Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder (Křížem krážem německy mluvícími zeměmi)

I v této náročné epidemiologické situaci jsou střední školy aktivní a mají zájem o německý jazyk. Důkazem toho je návštěva žáků Biskupského gymnázia v Ostravě, kteří se dne 25. listopadu 2021 zúčastnili workshopu katedry germanistiky Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder (Křížem krážem německy mluvícími zeměmi) v rámci akce Univerzita PRO.

Online autorské čtení Markéty Pilátové a překladatelský workshop s Mirko Kraetschem

V rámci 10. česko-německých kulturních dnů v Ostravě jsme spolu se studenty a vyučujícími Vídeňské translatologie připravili dvě úspěšné online akce.

Neskutečná Pavlína Hilscherová

Představujeme vám naši studentku doktorského studia Mgr. Pavlínu Hilscherovou, která se nebojí velkých výzev. Zúčastnila se soutěže v psaní esejů na téma Mein Europa der Freiheit - Moje Evropa svobody, kterou pořádalo Bildungswerk Sachsen.

Jarní online workshop pro střední školy „Guten Appetit! Typisches Essen in deutschsprachigen Ländern“

Co se vlastně konzumuje v Německu? Jedí všichni Rakušané vídeňský řízek? Je pro Švýcarsko typický jen sýr a čokoláda? To vše se žáci středních škol dozvěděli na workshopu lektorek katedry, Alexandry Kroiss, MA BA, a Christin Briller, M.A., který nabídly v jarních měsících 2021.

Studentská vědecká konference katedry germanistiky FF OU v roce 2021

Dne 22. dubna 2021 proběhl na katedře germanistiky 27. ročník Studentské vědecké konference, který, doufejme výjimečně, proběhl v online formě.

Překladatelský workshop s profesionální překladatelkou Jitkou Nešporovou

Ve čtvrtek, 25. března 2021, jsme se opět spojili s Zentrum für Translationswissenschaft na Vídeňské univerzitě a mohli jsme absolvovat společný překladatelský workshop.

Translatologická dílna na katedře germanistiky v roce 2021

Dne 18. března 2021 se konala již tradiční Translatologická dílna katedry germanistiky, jež letos poprvé proběhla v online formě. Jedná se o akci, která již několik let doprovází Den s překladem a Překladatelskou soutěž, konanou na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Online autorské čtení Michaela Stavariče a překladatelský workshop s Jitkou Nešporovou

I přes současnou situaci, která kultuře vůbec nepřeje, jsme společně s Centrem pro translatologii Vídeňské univerzity a také ve spolupráci s Rakouským gymnáziem v Praze připravili dne 16. prosince 2020 autorské čtení Michaela Stavariče.

Transkunst IV – další ročník společného projektu ostravské germanistiky a vídeňské translatologie

Dne 7. prosince 2020 se konal již čtvrtý ročník Transkunstu – společného projektu Katedry germanistiky a Centra pro translatologii Vídeňské univerzity. Vzhledem k situaci jsme akci uspořádali online, což se ukázalo jako skvělé rozhodnutí.

Překladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překladem 10. března 2020

Poslední akcí před uzavřením Ostravské univerzity byl Den s překladem, který se uskutečnil 10. března 2020.

Návštěva workshopu „Jak se orientovat na trhu práce“ ve firmě OKIN BPS

V pondělí, 9. března 2020, navštívili studenti semináře Unternehmenskommunikation 2 (KGE/AKOR2) prakticky zaměřený workshop „Jak se orientovat na trhu práce“ ve firmě OKIN BPS.

Vernisáž výstavy „Sigmund Freud: Odhalení 21. století“

Dne 25. února 2020 byla na katedře germanistiky FF OU slavnostní vernisáží zahájena další z řady výstav, které jsou pro studenty i širší zainteresovanou veřejnost instalovány v  prostorách katedry.

Ženy mají obrovský potenciál...

Rozhovor profesorky Lenky Vaňkové pro NKC – gender a věda.

Putovní výstava VMĚŠOVAT SE JE ŽÁDOUCÍ na katedře germanistiky

Výstava byla připravena při příležitosti stých narozenin Heinricha Bölla, německého autora, jehož dílo bylo oceněno Nobelovou cenou.

Vědecká konference The Changing Landscape of Professional Discourse II / Fachkommunikation im Wandel II

Členové katedry germanistiky FF OU se aktivně zapojili do organizace mezinárodní vědecké konference Centra výzkumu odborného jazyka při FF OU, na které se v Ostravě sešlo ve dnech 6. - 8. listopadu 2019 šest desítek filologů z Evropy a také z Kanady.

Představitelé české germanistiky se sešli na jednání v Praze

Dne 26. 11. 2019 proběhlo v Praze setkání předsednictva Svazu germanistů ČR a vedoucích germanistických pracovišť, kteří zastupovali 15 institutů a kateder, na nichž je nabízeno filologické a učitelské studium němčiny.

Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky

Pod záštitou Velvyslanectví SRN v Praze, Ministerstva zahraničních věcí ČR, DAAD a katedry germanistiky FF OU se uskutečnila ve dnech 14. − 28. listopadu 2019 výstava Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 1918/1939.

Podzimní workshopy pro střední školy aneb Studium germanistiky neprobíhá jen v učebnách…

Dne 12. listopadu 2019 zorganizovala KGE FF OU již tradiční setkání se studenty středních škol a jejich vyučujícími.

Nový hostující profesor na katedře germanistiky

Ve dnech 9. – 11. dubna 2019 započal své působení na katedře germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity významný německý lingvista, prof. Dr. Dr. h. c. Ludwig Maxmilian Eichinger, který do roku 2018 řídil Institut für Deutsche Sprache v Manheimu a na zdejší univerzitě vedl katedru německé lingvistiky.

Divadelní workshop na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě 11. dubna 2019

Pohybem k radosti ze života a k dobré náladě? Divadlem ke komunikaci? A k tomu v německém jazyce? Opravdu – je to tak.

Gustav Klimt – nezastupitelný umělec vídeňské scény

Dne 4. dubna 2019 proběhla v prostorách katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity slavnostní vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny.

Jarní akce na katedře germanistiky pro vyučující a studenty středních škol (13. března 2019)

Jaro je v plném proudu a s ním přišla další příležitost rozproudit i mozkové závity s němčinou. Tentokrát jsme střední školy pozvali na workshop UMWELTPOLITIK UND ENERGIEWENDE IN DEUTSCHLAND k aktuálnímu tématu životního prostřední.