Ze života katedry

Překladatelský workshop s profesionální překladatelkou Jitkou Nešporovou

Ve čtvrtek, 25. března 2021, jsme se opět spojili s Zentrum für Translationswissenschaft na Vídeňské univerzitě a mohli jsme absolvovat společný překladatelský workshop.

Translatologická dílna na katedře germanistiky v roce 2021

Dne 18. března 2021 se konala již tradiční Translatologická dílna katedry germanistiky, jež letos poprvé proběhla v online formě. Jedná se o akci, která již několik let doprovází Den s překladem a Překladatelskou soutěž, konanou na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Online autorské čtení Michaela Stavariče a překladatelský workshop s Jitkou Nešporovou

I přes současnou situaci, která kultuře vůbec nepřeje, jsme společně s Centrem pro translatologii Vídeňské univerzity a také ve spolupráci s Rakouským gymnáziem v Praze připravili dne 16. prosince 2020 autorské čtení Michaela Stavariče.

Transkunst IV – další ročník společného projektu ostravské germanistiky a vídeňské translatologie

Dne 7. prosince 2020 se konal již čtvrtý ročník Transkunstu – společného projektu Katedry germanistiky a Centra pro translatologii Vídeňské univerzity. Vzhledem k situaci jsme akci uspořádali online, což se ukázalo jako skvělé rozhodnutí.

Překladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překladem 10. března 2020

Poslední akcí před uzavřením Ostravské univerzity byl Den s překladem, který se uskutečnil 10. března 2020.

Návštěva workshopu „Jak se orientovat na trhu práce“ ve firmě OKIN BPS

V pondělí, 9. března 2020, navštívili studenti semináře Unternehmenskommunikation 2 (KGE/AKOR2) prakticky zaměřený workshop „Jak se orientovat na trhu práce“ ve firmě OKIN BPS.

Vernisáž výstavy „Sigmund Freud: Odhalení 21. století“

Dne 25. února 2020 byla na katedře germanistiky FF OU slavnostní vernisáží zahájena další z řady výstav, které jsou pro studenty i širší zainteresovanou veřejnost instalovány v  prostorách katedry.

Ženy mají obrovský potenciál...

Rozhovor profesorky Lenky Vaňkové pro NKC – gender a věda.

Putovní výstava VMĚŠOVAT SE JE ŽÁDOUCÍ na katedře germanistiky

Výstava byla připravena při příležitosti stých narozenin Heinricha Bölla, německého autora, jehož dílo bylo oceněno Nobelovou cenou.

Vědecká konference The Changing Landscape of Professional Discourse II / Fachkommunikation im Wandel II

Členové katedry germanistiky FF OU se aktivně zapojili do organizace mezinárodní vědecké konference Centra výzkumu odborného jazyka při FF OU, na které se v Ostravě sešlo ve dnech 6. - 8. listopadu 2019 šest desítek filologů z Evropy a také z Kanady.

Představitelé české germanistiky se sešli na jednání v Praze

Dne 26. 11. 2019 proběhlo v Praze setkání předsednictva Svazu germanistů ČR a vedoucích germanistických pracovišť, kteří zastupovali 15 institutů a kateder, na nichž je nabízeno filologické a učitelské studium němčiny.

Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky

Pod záštitou Velvyslanectví SRN v Praze, Ministerstva zahraničních věcí ČR, DAAD a katedry germanistiky FF OU se uskutečnila ve dnech 14. − 28. listopadu 2019 výstava Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 1918/1939.

Podzimní workshopy pro střední školy aneb Studium germanistiky neprobíhá jen v učebnách…

Dne 12. listopadu 2019 zorganizovala KGE FF OU již tradiční setkání se studenty středních škol a jejich vyučujícími.

Nový hostující profesor na katedře germanistiky

Ve dnech 9. – 11. dubna 2019 započal své působení na katedře germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity významný německý lingvista, prof. Dr. Dr. h. c. Ludwig Maxmilian Eichinger, který do roku 2018 řídil Institut für Deutsche Sprache v Manheimu a na zdejší univerzitě vedl katedru německé lingvistiky.

Divadelní workshop na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě 11. dubna 2019

Pohybem k radosti ze života a k dobré náladě? Divadlem ke komunikaci? A k tomu v německém jazyce? Opravdu – je to tak.

Gustav Klimt – nezastupitelný umělec vídeňské scény

Dne 4. dubna 2019 proběhla v prostorách katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity slavnostní vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny.

Jarní akce na katedře germanistiky pro vyučující a studenty středních škol (13. března 2019)

Jaro je v plném proudu a s ním přišla další příležitost rozproudit i mozkové závity s němčinou. Tentokrát jsme střední školy pozvali na workshop UMWELTPOLITIK UND ENERGIEWENDE IN DEUTSCHLAND k aktuálnímu tématu životního prostřední.