Úřední deska

Harmonogram akademického roku na Filozofické fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity do nově akreditovaného bakalářského studijního programu Čeština pro cizince pro akademický rok 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity do studijního programu English Philology pro akademický rok 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podmínky přijímacího řízení na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021

Dodatek č. 1 k Podmínkám pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021
Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v oboru Anglický jazyk - Mgr. Veronika Rusňáková

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v oboru Literární věda – teorie a dějiny národních literatur – Mgr. Lukáš Pěchula

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf