Úřední deska

Harmonogram akademického roku na Filozofické fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity do studijního programu Čeština pro cizince pro akademický rok 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,26 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity do studijního programu English Philology pro akademický rok 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,20 MB

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v oboru České a československé dějiny – Mgr. Michal Kubica

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,32 MB