Úřední deska

Harmonogram akademického roku na Filozofické fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Obhajoba disertační práce v oboru Filozofie – Mgr. Sabina Jesenovská

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,29 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro akademický rok 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,89 MB

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v oboru Hospodářské a sociální dějiny – Mgr. Berik Dulatov

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,50 MB