Úřední deska

Harmonogram akademického roku na Filozofické fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce v oboru Filozofie – Mgr. Petr Urban, Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,28 MB

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v doktorském studijním oboru Anglická a americká literatura – Parisa Changizi, PhD.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,48 MB

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v doktorském studijním programu Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika, specializace Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika – Mgr. Gabriela Matyášková

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,34 MB

Veřejná přednáška při habilitačním řízení Bc. et Mgr. Marie Škarpové, Ph.D., dne 19. dubna 2024

Dokument je ve formátu *.pdf soubor pdf 0,18 MB