Úřední deska

Harmonogram akademického roku na Filozofické fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce v oboru Německá filologie – Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,43 MB

Obhajoba disertační práce v oboru Didaktika dějepisu – Mgr. Monika Kudelová

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. 0,49 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro akademický rok 2023/2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,90 MB

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce ve studijním oboru Německý jazyk – PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,48 MB