Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1940
Stálý zástupce vedoucího katedry
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, koordinátor pro zahraniční mobility, projektový koordinátor
553 46 1917
Pedagogický poradce
Polášková Eva, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry/tutor, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
553 46 1936
Koordinátor pro zahraniční mobility
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, koordinátor pro zahraniční mobility, projektový koordinátor
553 46 1917
Projektový koordinátor
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, koordinátor pro zahraniční mobility, projektový koordinátor
553 46 1917
Sekretariát
Majcherová Stanislava
sekretářka katedry
553 46 1931
 
Členové katedry
Profesoři
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
činnost: morfologie, syntax, historický vývoj němčiny, srovnávací lingvistika
553 46 1910
Hostující profesoři
Docenti
Mostýn Martin, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: morfologie, syntax, odborný jazyk, překladatelství, němčina pro hospodářskou sféru, argumentace
553 46 1940
Zlá Iveta, doc. et doc. Mgr., Ph.D.
činnost: německy psaná literatura, literární věda, morfologie, praktická jazyková cvičení, překladatelství
553 46 1915
Odborní asistenti
Cieślarová Eva, Mgr., Ph.D.
činnost: fonetika a fonologie, lexikologie a stylistika, morfologie, syntax, korpusová lingvistika
553 46 1917
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, koordinátor pro zahraniční mobility, projektový koordinátor
činnost: teorie a praxe překladu a tlumočení, komunikace v řízení a podnikání
553 46 1917
Polášková Eva, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry/tutor, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
činnost: Interkulturní komunikace, lexikologie a stylistika, morfologie, němčina pro historiky, didaktika němčiny jako cizího jazyka
553 46 1936
Šebestová Irena, PhDr., CSc.
činnost: současná literatura německy mluvících zemí
553 46 1933
Zahraniční lektoři
Kroiss Alexandra, BA MA
činnost: interkulturní komunikace, praktický jazyk, reálie, argumentace
553 46 1936
Externisté
Balaš Michal, Mgr.
činnost: didaktika němčiny jako cizího jazyka
 
 
Gajda Marek, Mgr. et Mgr. et Mgr., Ph.D. et Ph.D.
činnost: teorie a praxe překladu, jazyk a emoce, morfologie
 
Lakosil Radovan, Mgr.
činnost: teorie a praxe překladu a tlumočení
 
 
Macečková Renáta, Mgr.
činnost: didaktika němčiny jako cizího jazyka
 
 
Zajícová Pavla, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: narativní text, didaktika němčiny jako cizího jazyka
553 46 1940

Další členové KGE

Zahraniční lektoři
Raikova Andriiana, M.A.
činnost: reálie, praktický jazyk, konverzace
553 46 1917
Doktorandi
Interní doktorandi
Hilscherová Pavlína, Mgr.
553 46 1976
Niessnerová Nelli, Mgr.
553 46 1976
Soušková Pavlína, Mgr.
553 46 1976
Externí doktorandi
Brožovičová Barbora, Mgr.
 
Polčák David, Mgr.
 
Becker Mathias, PhDr., M.A.
 

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2024