Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KGE
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1910
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1915
Sekretariát KGE
Majcherová Stanislava
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1931
Členové katedry
Profesoři
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
vedoucí katedry
činnost: morfologie, syntax, historický vývoj němčiny, srovnávací lingvistika
e-mail:
telefon: 553 46 1910
Hostující profesoři
Eichinger Ludwig Maximilian, Prof. Dr. Dr.h.c. e-mail:
telefon:
Docenti
Zlá Iveta, doc. et doc. Mgr., Ph.D.
činnost: německy psaná literatura, literární věda, morfologie, praktická jazyková cvičení, překladatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1915
Odborní asistenti
Cieślarová Eva, Mgr., Ph.D.
činnost: fonetika a fonologie, lexikologie a stylistika, morfologie, syntax, korpusová lingvistika
e-mail:
telefon: 553 46 1917
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
činnost: morfologie, syntax, odborný jazyk, překladatelství, němčina pro hospodářskou sféru, argumentace
e-mail:
telefon: 553 46 1915
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility, projektový koordinátor
činnost: teorie a praxe překladu a tlumočení, komunikace v řízení a podnikání
e-mail:
telefon: 553 46 1917
Polášková Eva, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry/tutor, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
činnost: Interkulturní komunikace, lexikologie a stylistika, morfologie, němčina pro historiky, didaktika němčiny jako cizího jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 1936
Šebestová Irena, PhDr., CSc.
činnost: současná literatura německy mluvících zemí
e-mail:
telefon: 553 46 1933
Zahraniční lektoři
Kroiss Alexandra, BA MA
činnost: interkulturní komunikace, praktický jazyk, reálie, argumentace
e-mail:
telefon: 553 46 1936
Witzlack-Makarevich Kai, M.A.
činnost: dějiny německy mluvících zemí, kulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí, němčina pro hospodářskou sféru
e-mail:
telefon: 553 46 1933
Externisté
Gajda Marek, Mgr. et Mgr. et Mgr., Ph.D. et Ph.D.
činnost: teorie a praxe překladu, jazyk a emoce, morfologie
e-mail:
telefon:
Lakosil Radovan, Mgr.
činnost: teorie a praxe překladu a tlumočení
e-mail:
telefon:
Macečková Renáta, Mgr.
činnost: didaktika němčiny jako cizího jazyka
e-mail:
telefon:
Pelikánová Edita, Mgr., Ph.D.
činnost: praktický jazyk, morfologie
e-mail:
telefon:
Zajícová Pavla, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: narativní text, didaktika němčiny jako cizího jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 1940

Další členové KGE

Jazykoví asistenti
Christin Briller, B.A.
jazyková asistentka, DAAD
činnost: praktický jazyk, fonetická cvičení, interkulturní komunikace
e-mail:
telefon:553 46 1917
 
Doktorandi
Interní doktorandi
Mgr. Veronika Biskupová e-mail:
telefon:553 46 1976
PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1976
Externí doktorandi
PhDr. et PhDr. Karolína Kubas Grocholová e-mail:
telefon: 
Mgr. David Polčák e-mail:
telefon: 
Mgr. Alžběta Sedláková e-mail:
telefon: 

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 11. 2020