Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KGE
553 46 1910
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
553 46 1915
Sekretariát KGE
Majcherová Stanislava
sekretářka katedry
553 46 1931
 
Členové katedry
Profesoři
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
vedoucí katedry
činnost: morfologie, syntax, historický vývoj němčiny, srovnávací lingvistika
553 46 1910
Hostující profesoři
Docenti
Zlá Iveta, doc. et doc. Mgr., Ph.D.
činnost: německy psaná literatura, literární věda, morfologie, praktická jazyková cvičení, překladatelství
553 46 1915
Odborní asistenti
Cieślarová Eva, Mgr., Ph.D.
činnost: fonetika a fonologie, lexikologie a stylistika, morfologie, syntax, korpusová lingvistika
553 46 1917
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
činnost: morfologie, syntax, odborný jazyk, překladatelství, němčina pro hospodářskou sféru, argumentace
553 46 1915
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility, projektový koordinátor
činnost: teorie a praxe překladu a tlumočení, komunikace v řízení a podnikání
553 46 1917
Polášková Eva, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry/tutor, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
činnost: Interkulturní komunikace, lexikologie a stylistika, morfologie, němčina pro historiky, didaktika němčiny jako cizího jazyka
553 46 1936
Šebestová Irena, PhDr., CSc.
činnost: současná literatura německy mluvících zemí
553 46 1933
Zahraniční lektoři
Kroiss Alexandra, BA MA
činnost: interkulturní komunikace, praktický jazyk, reálie, argumentace
553 46 1936
Przybytek Julia, M.A.
činnost: reálie, němčina pro hospodářskou sféru, interkulturní komunikace, praktický jazyk
553 46 1933
Externisté
Gajda Marek, Mgr. et Mgr. et Mgr., Ph.D. et Ph.D.
činnost: teorie a praxe překladu, jazyk a emoce, morfologie
 
Lakosil Radovan, Mgr.
činnost: teorie a praxe překladu a tlumočení
 
Macečková Renáta, Mgr.
činnost: didaktika němčiny jako cizího jazyka
 
 
Pelikánová Edita, Mgr., Ph.D.
činnost: praktický jazyk, morfologie
 
 
Zajícová Pavla, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: narativní text, didaktika němčiny jako cizího jazyka
553 46 1940

Další členové KGE

Jazykoví asistenti
Amberger Juliane Leonie, M.A.
jazyková asistentka, DAAD
činnost: praktický jazyk, konverzace
e-mail:
telefon:
553 46 1917
 
Doktorandi
Interní doktorandi
Biskupová Veronika, Mgr.
e-mail:
telefon:
553 46 1976
Hilscherová Pavlína, Mgr.
e-mail:
telefon:
553 46 1976
Maňák Radim, PhDr. Ing., Ph.D.
e-mail:
telefon:
553 46 1976
Soušková Pavlína, Mgr.
e-mail:
telefon:
553 46 1976
Externí doktorandi
Kubas Grocholová Karolína, PhDr. et PhDr.
e-mail:
telefon:
 
Polčák David, Mgr.
e-mail:
telefon:
 
Sedláková Alžběta, Mgr.
e-mail:
telefon:
 
Becker Mathias, PhDr., M.A.
e-mail:
telefon:
 

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 03. 2022