OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KGE
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1910
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D.
tajemník KGE
e-mail:
telefon: 553 46 1915
Sekretariát KGE
Valošková Petra, Bc.
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1931
Členové katedry
Profesoři
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
vedoucí katedry
činnost: morfologie, syntax, historický vývoj němčiny, srovnávací lingvistika
e-mail:
telefon: 553 46 1910
Docenti
Zajícová Pavla, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: narativní text, didaktika němčiny jako cizího jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 1940
Zlá Iveta, Doc. et Doc. Mgr., Ph.D.
činnost: německy psaná literatura, literární věda, morfologie, praktická jazyková cvičení
e-mail:
telefon: 553 46 1915
Odborní asistenti
Cieślarová Eva, Mgr., Ph.D.
činnost: fonetika a fonologie, lexikologie a stylistika, morfologie, syntax, teorie a praxe překládání
e-mail:
telefon: 553 46 1917
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D.
tajemník KGE
činnost: morfologie, syntax, odborný jazyk, překladatelství, němčina pro hospodářskou sféru, argumentace
e-mail:
telefon: 553 46 1915
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
činnost: teorie a praxe překladu a tlumočení, komunikace v řízení a podnikání
e-mail:
telefon: 553 46 1917
Polášková Eva, Mgr., Ph.D.
tutor
činnost: Interkulturní komunikace, lexikologie a stylistika, morfologie, němčina pro historiky, didaktika němčiny jako cizího jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 1936
Šebestová Irena, PhDr., CSc.
činnost: současná literatura německy mluvících zemí
e-mail:
telefon: 553 46 1933
Zahraniční lektoři
Witzlack-Makarevich Kai, M.A.
činnost: dějiny německy mluvících zemí, kulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí, němčina pro hospodářskou sféru
e-mail:
telefon: 553 46 1933
Externisté
Lakosil Radovan, Mgr.
činnost: teorie a praxe překladu a tlumočení
e-mail:
telefon:
Macečková Renáta, Mgr.
činnost: didaktika němčiny jako cizího jazyka
e-mail:
telefon:

Další členové KGE

Doktorandi
Interní doktorandi
Mgr. Veronika Biskupová e-mail:
telefon:1976
PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D. e-mail:
e-mail: 1976
Mgr. Edita Pelikánová e-mail:
e-mail: 1976
Externí doktorandi
PhDr. et PhDr. Karolína Kubas Grocholová e-mail:
e-mail: 1976
PhDr. Hana Romová e-mail:
telefon:
Mgr. Alžběta Sedláková e-mail:
telefon:
facebook
social hub