Vernisáž výstavy „Sigmund Freud: Odhalení 21. století“

Dne 25. února 2020 byla na katedře germanistiky FF OU slavnostní vernisáží zahájena další z řady výstav, které jsou pro studenty i širší zainteresovanou veřejnost instalovány v  prostorách katedry. Tentokrát exponáty přiblížily život a dílo rodáka z Příbora a mezinárodně respektovaného psychoanalytika pod názvem: „Sigmund Freud: Odhalení 21. století“. Realizace výstavy byla umožněna díky nezištné podpoře Rakouského kulturního fóra v Praze a zejména agilnímu přístupu lektorky OeAD, Mag. art. Dagmar Pistrich. Ta v úvodu hojně navštíveného otevření výstavy seznámila přítomné s významem vědecké a medicínské činnosti lékaře-neurologa. Hudebního zpestření zdařilé kulturní akce se zhostil svým vystoupením teprve osmiletý Patrik Biskup, který s profesionalitou sobě vlastní zahrál skladby „Měsíční svit“ od Williama Gilocka a „Námořník“ od Jitky Snížkové. Své dosavadní i nově nabyté vědomosti o Sigmundu Freudovi si návštěvníci výstavy mohli ověřit v rámci vědomostního kvízu v aplikaci Kahoot. Pro tři nejlepší řešitele byly připraveny hodnotné ceny, a sice odborné slovníky vědy, techniky a ekonomiky. Závěrem lze konstatovat, že na KGE FF OU proběhla opět velmi zdařilá akce. Doufáme, že výstava bude po následující měsíc velmi kladně vnímána i dalšími návštěvníky.

Vernisáž výstavy „Sigmund Freud: Odhalení 21. století“
Vernisáž výstavy „Sigmund Freud: Odhalení 21. století“
Vernisáž výstavy „Sigmund Freud: Odhalení 21. století“
Vernisáž výstavy „Sigmund Freud: Odhalení 21. století“
Vernisáž výstavy „Sigmund Freud: Odhalení 21. století“
Vernisáž výstavy „Sigmund Freud: Odhalení 21. století“
Vernisáž výstavy „Sigmund Freud: Odhalení 21. století“

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 03. 2020