Celoživotní vzdělávání

     
           
     

Informační brožura soubor pdf

Nabízené akce CŽV - Filozofická fakulta

Diagnostika postojů, zájmů a vztahů prostřednictvím interaktivních metafor
HR-personální konzultant (dvousemestrální kurz)
Kurz pro zájemce o studium psychologie
Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I.
Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce II.
Přípravný kurz pro uchazeče o studium historie
Psychologie
Studium vybraného předmětu (především cizí jazyky)
Univerzita třetího věku - Španělština pro seniory
Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura španělsky mluvících zemí
Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura Velké Británie
Univerzita třetího věku – Francouzština pro seniory
Univerzita třetího věku – Místa paměti a paměť míst regionu severovýchodní Moravy a českého Slezska
Univerzita třetího věku – Psychologie v našich životech
Univerzita třetího věku – Umění pro elity a společnost
Základy žurnalistiky