Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (3)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (1)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (1)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (1)
Krátkodobé programy a kurzy (5)
Přípravné kurzy pro přijímací řízení - krátkodobé (1)
Kurzy pro přijaté studenty (1)
Moduly (3)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Nabízené akce CŽV - Filozofická fakulta

Čeština pro cizince (26 hodin) / Czech for Foreigners (26 Hours)
Čeština pro cizince (260 hodin) / Czech for Foreigners (260 Hours)
Čeština pro rusky mluvící cizince (640 hodin) / Czech for Russian-speaking Foreigners (640 Hours) / Чешский язык для русскоговорящих иностранцев (640 часов)
HR-personální konzultant (dvousemestrální kurz)
Letní škola českého jazyka / Ostrava Czech Language Summer School
Portugalština: jazyk, reálie, kultura
Portugalština: jazyk, reálie, kultura 2
Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka I
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z historie
Psychologie
Rozšiřující studium francouzského jazyka a literatury pro střední školy (studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Rozšiřující studium historie ze ZŠ na SŠ (studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Rozšiřující studium španělského jazyka a literatury pro střední školy (studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Studium vybraného předmětu (především cizí jazyky)
Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě
Úvod do studia na FF OU