Celoživotní vzdělávání

     
           
     

Informační brožura soubor pdf

Nabízené akce CŽV - Filozofická fakulta

Diagnostika postojů, zájmů a vztahů prostřednictvím interaktivních metafor
HR-personální konzultant (dvousemestrální kurz)
Kurz pro zájemce o studium psychologie
Latina I (on-line)
Letní škola českého jazyka / Ostrava Czech Language Summer School
Portugalština: jazyk, reálie, kultura
Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka I (webinář)
Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka II (webinář)
Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka III (webinář)
Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I.
Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce II.
Přípravný kurz pro uchazeče o studium historie
Psychologie
Studium vybraného předmětu (především cizí jazyky)
Univerzita třetího věku - Španělština pro seniory
Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura románských zemí
Univerzita třetího věku – Francouzština pro seniory
Univerzita třetího věku – Historie a kultura anglicky hovořících zemí
Univerzita třetího věku – Moravskoslezský region a jeho společnost v proměnách posledních tří století
Univerzita třetího věku – Svět pohledem psychologie
Univerzita třetího věku – Velké epochy evropského umění
Základy latinské lékařské terminologie (on-line)
Základy žurnalistiky