Univerzita třetího věku

Filozofická fakulta Ostravské univerzity nabízí od akademického roku 2024/2025 studium pro seniory – Univerzitu třetího věku. Všechny kurzy budou realizovány jako jednoleté.

Co nabízíme?

Kdy probíhá výuka?

Kde se bude učit?

 • Cyklus přednášek – budova B, Českobratrská 16, Moravská Ostrava.
 • Výuka světových jazyků – budova G, Mlýnská 5, Moravská Ostrava.

Jak a kdy se přihlásit?

 • prostřednictvím aplikace e-přihlášky (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.).
 • pro přihlášení je nezbytné zadat e-mail (Po výběru konkrétního kurzu zadáte e-mailovou adresu, na kterou Vám přijde potvrzovací zpráva pro přístup do aplikace e-přihlášky a následně vyplňte své osobní údaje.)
 • přihlášky se otevřou 4. dubna 2024 v 9:00 hod.
 • přihlásit se bude možné do 30. června 2024 nebo do naplnění kapacity

Cena?

 • Cyklus přednášek: cena 800,--Kč/ročně. Úhrada za kurz se platí při podání přihlášky.
 • Výuku dvou světových jazyků: 2700,--Kč/rok. Úhrada se platí při podání přihlášky.

Způsob platby?

 • Nejjednodušší způsob je v závěrečném kroku podávání e-přihlášky zaplatit platební kartou.
 • Dalšími způsoby je platba bankovním převodem, složenkou nebo na pokladně OU. Platební pokyny jsou k dispozici také v závěrečném kroku podávání e-přihlášky.
 • Upozorňujme, že až zaplacená přihláška je platná. (Pokud se kurz neotevře nebo pokud bude překročena kapacita kurzu /přičemž rozhoduje datum podání a zaplacení přihlášky/, platba bude vrácena).

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 02. 2024