Věda a výzkum

Oborová mnohost dovoluje Filozofické fakultě Ostravské univerzity rozvíjet diverzitu i ve vědecko-výzkumných aktivitách, jež se neomezují pouze na oborový rámec zaměření. Fakulta má k tomuto účelu čtyři vědecko-výzkumná centra - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury VIVARIUM, Centrum regionálních studií, Centrum výzkumu odborného jazyka.

Fakulta vydává desítky publikací ročně, má vlastní publikační řady i periodika, která jsou vysoce hodnocená v rámci hodnotícího systému vědeckých výstupů České republiky. Vedle vědecko-výzkumných pracovišť vyvíjejí badatelskou činnost i katedry, kde dostávají prostor především nadaní studenti. Ti se pod vedením pedagogů zapojují i do dalších aktivit, jako jsou grantové soutěže a projekty.

Významnou součástí fakultních aktivit je pořádání odborných konferencí. Převážná část konferencí je s mezinárodní účastí, do Ostravy tak přijíždějí badatelé z celého světa.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020