Online autorské čtení Markéty Pilátové a překladatelský workshop s Mirko Kraetschem

V rámci 10. česko-německých kulturních dnů v Ostravě jsme spolu se studenty a vyučujícími Vídeňské translatologie připravili dvě úspěšné online akce. V pondělí (22. listopadu 2021) se konalo autorské čtení spisovatelky Markéty Pilátové, jehož součástí byla diskuze o její tvorbě a literárním překladu.

Markéta Pilátová četla ze svého nového románu Senzibil, který se odehrává v Jeseníkách a pojednává o tématech jako jsou paranormální jevy, přenos mentální energie a její využití v běžném životě. Studenti ostravské a vídeňské translatologie překládali krátký text z tohoto románu, který nese název Rudy - necitlivý senzibil a aury. Text obsahuje celou řadu záludných pasáží, reálií a hovorových výrazů, které bylo třeba přeložit do němčiny - a to ideálně tak, aby zůstal zachován záměr autora a čtenář pokud možno nepoznal, že se jedná o překlad.

Na toto čtení a interpretaci literárního textu samotnou autorkou navázal praktický překladatelský workshop s profesionálním překladatelem Mirko Kraetschem o den později (23. listopadu 2021). Věnovali jsme se tématům jako jsou cíle a intence dobrého překladu, možnostem jak zlepšovat mateřský a cizí jazyk, jak používat slovníky a kde hledat správné tipy pro lepší kvalitu překladů.

Mirko Kraetsch nám ukázal základní kroky translatologické analýzy, rozebral studentské překlady a poukázal na stylistické přešlapy, nedokonalosti a kostrbaté konstrukce. Účastníci workshopu získali celou řadu dobrý rad a tipů, z nichž vybíráme:

  • Pozorné čtení originálu, jeho analýza a interpretace jsou základní kroky při překladu literární textů.
  • Je třeba respektovat originální text, intence autora a snažit se dosáhnout u překladu stejného vyznění a uměleckého záměru.
  • U literárního překladu se doporučuje nezasahovat do syntaxe a nedělit věty na kratší segmenty bez zásadního důvodu.
  • Hovorová (mluvená) čeština často nemá ekvivalent v hovorové němčině, protože ta je téměř vždy spojená s nějakým konkrétním regionem Německa, což ne vždy odpovídá záměru originálu.
  • Pokud chcete dosáhnout kvalitního překladu, tak bez korektury to nepůjde - čtěte své překlady nahlas (zejména kvůli rytmu) a korektury provádějte v papírové formě, digitální prostředí je v tomto ohledu zrádné a změna média pomůže.

A na čem si studenti často vylámali zuby?

  • Na reáliích jako ... hanušovická desítka, hospoda Hadí tlama, soudružka učitelka, moskvič
  • Na „falsche Freunde“ jako ... španělská vesnice, detektivka, studovna
  • Na hovorových výrazech jako ... někoho lakovat, no schválně, no dobře no
  • Na vulgarismech jako ... do prdele práce (a několik dalších :-))
  • Na obratech jako ... kudy chodil, tudy prohlašoval, chodící médium, necitlivý senzibil

Děkujeme tímto Markétě Pilátové, Mirko Kreaetschovi a zejména Michaele Kuklové za skvělá online setkání!

Naše díky míří také ke všem účastníkům obou akcí - bylo vás přes sedmdesát - vašeho zájmu si moc vážíme.


Online autorské čtení Markéty Pilátové a překladatelský workshop s Mirko Kraetschem
Autor: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.
Online autorské čtení Markéty Pilátové a překladatelský workshop s Mirko Kraetschem
Autor: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.
Online autorské čtení Markéty Pilátové a překladatelský workshop s Mirko Kraetschem
Autor: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.
Online autorské čtení Markéty Pilátové a překladatelský workshop s Mirko Kraetschem
Autor: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.
Online autorské čtení Markéty Pilátové a překladatelský workshop s Mirko Kraetschem
Autor: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 11. 2021