Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO (27. dubna 2023)

Nabídka workshopů v rámci projektu Univerzita PRO zaujal žáky a vyučující Gymnázia a Obchodní akademie Orlová natolik, že si uspořádali celý „Den s rodilými mluvčími z Německa a Rakouska“ a pozvali lektorky katedry germanistiky přímo na půdu své školy. Žáci několika vybraných tříd se tak mohli sami přesvědčit, co se všechno v němčině již naučili a jak mohou své znalosti využít v komunikaci s osobami, které neovládají češtinu.

Ve workshopu „Německo a Rakousko – shody a rozdíly“ mohli žáci – jak již samotný název workshopu napovídá – srovnat tyto dvě země jak z hlediska různých hospodářských nebo kulturních parametrů těchto států, tak z hlediska jazykového. Příjemným zjištěním bylo, že mnohá slovíčka rakouské němčiny žáci vlastně již znají, protože byly převzaty z rakouské němčiny do češtiny nebo byly naopak do rakouské němčiny převzaty z češtiny. Nově nabyté znalosti o německy mluvících zemích při týmové práci žáci následně vzájemně sdíleli pomocí krátkých prezentací.

Workshop „Už jste to slyšeli? Hodina s hudbou z německého jazykového prostoru“ byl zasvěcen aktuálním německy mluvícím hudebním interpretům. Žáky zaujala především píseň „Ich brauche nichts“ (Nepotřebuji nic), při které si s mladými zpěváky nejen zazpívali, ale také zatančili. Zároveň si mohli osvojit fráze, které jsou typické pro jazyk mládeže, a rozšířit tak svůj repertoár stylových prostředků směrem k mluvě svých německých vrstevníků.

Děkujeme lektorkám katedry, Julii Przybytek, M.A. (DAAD), a Alexandře Kroiss, BA MA (OeAD), za přípravu zajímavých workshopů, paním vyučujícím, Mgr. Petře Moskvě a Mgr. Svatavě Rumpelové, za pečlivé naplánování programu a pohostinnost i všem zúčastněným žákům za jejich aktivitu a zájem. A když bude nadšení pro němčinu u žáků i nadále přetrvávat, jistě lektorky rády zase někdy do Orlové přijedou.

Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Dubnový workshop s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 06. 2023