Aktuality

Kurzy španělštiny a francouzštiny pro seniory

Nikdy není pozdě na to začít se učit cizí jazyk a poznávat cizí kultury. Filozofická fakulta nově nabízí kurzy francouzštiny a španělštiny, které jsou vyhrazené seniorům. Nejedná se čistě jen o výuku jazyka, ale také o poznání reálií španělsky a francouzsky mluvicích zemí.

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje dodatečné přijímací řízení (2. kolo) pro akademický rok 2020/21 u vybraných bakalářských a magisterských studijních programů.

Portugalština pro veřejnost

Učte se portugalsky s Ostravskou univerzitou

Letní vydání magazínu Filozofické fakulty OFFline

Tištěný pololetník Filozofické fakulty OU informuje o dění na fakultě, představuje společenské a humanitní vědy prostřednictvím rozhovorů se zajímavými absolventy, studenty i akademiky.

HR – personální konzultant pro veřejnost

Až do 20. srpna se mohou zájemci hlásit do modulu HR – personální konzultant, který je nyní otevřený také pro širokou veřejnost. Jedinou podmínkou pro přihlášení do modulu je ukončené středoškolské vzdělání.

Pravidla osobní přítomnosti studentů na budovách FF počínaje 11. květnem 2020 

3. Student může být osobně přítomen ve škole pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

Aktualizovaný zkrácený harmonogram na zbytek akademického roku 2019/20 na FF OU

Aktuální informace o letním semestru AR 2020/21

Pravidla konzultací a zkoušení na FF OU počínaje 27. dubnem 2020

Informace pro studenty FF OU.

Informace rektora Jana Laty pro studenty k aktuální situaci

Rektor Ostravské univerzity o studijních záležitostech a dobrovolnické činnosti.

Haló, nejste sami!

Ostravská spolu s Residomo bojují proti osamělosti seniorů, zapojí se studenti psychologie.

Dopis rektora o pracovní povinnosti studentů některých oborů, státních zkouškách a dobrovolnické pomoci

Milé studentky, milí studenti, v prvé řadě bych Vám rád poděkoval za Váš zodpovědný přístup k problémům, které aktuální epidemiologická i společenská situace přináší a sdělil Vám několik informací.

Aktuální informace o opatřeních Ostravské univerzity k prevenci šíření koronaviru COVID-19

Na základě dnešního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od zítřejšího dne 11. března 2020 do odvolání zrušena veškerá kontaktní výuka (vyžadující osobní přítomnost studentů ve výuce) na Ostravské univerzitě.

Studovna Filozofické fakulty

Reální 5, Moravská Ostrava.

Studenti představili výsledky své práce

Od února do dubna mají studenti jednotlivých kateder možnost vystoupit na Vědeckých studentských konferencích a podělit se o výsledky svých projektů a bádání. Studentské vědecké konference jsou tradičními akcemi Filozofické fakulty, které studentům umožňují vzájemně porovnat a představit své badatelské a studijní výstupy. Konference jsou soutěžní a porota složená z řad akademiků pak vyhodnotí tři nejlepší přednášky, přičemž posuzují jak obsahovou stránku dané problematiky, tak celkovou připravenost a schopnost srozumitelně podat zkoumané téma.

Stipendium nejen pro budoucí prváky

Studenti FF OU si budou moci zažádat o tzv. motivační stipendium.

Trička a tašky FF OU

Absolventi, pořiďte si památku na svou fakultu

Nový encyklopedický slovník češtiny online

Vydala Masarykova univerzita ve spolupráci s odborníky z Ostravské univerzity

Univerzitní knihkupectví

Už se vám stalo, že jste marně sháněli nějakou knížku? A zkoušeli jste navštívit Univerzitní knihkupectví? Nedílnou součástí Ostravské univerzity je knihkupectví, kde lze zakoupit knižní produkci univerzity, ale i knihy jiných nakladatelů.

Učte se rusky

Filozofická fakulta Ostravské univerzity se zapojila do ambiciózního projektu, který si klade za cíl podpořit a popularizovat ruštinu. Za podpory Evropské komise vzniká projekt russky.info, což je internetový portál zaměřený pouze na výuku ruštiny online. Stránky russky.info budou přístupné veřejnosti od června 2017.