Aktuality

Pozvánka na přednášku El ultraísmo español y la vanguardia europea

Přednášku prosloví prof. José María Barrera z Universidad de Sevilla

Volby do Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity na funkční období 2018–2021

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., na základě ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 6 Volebního řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje ve dnech 26. – 30. listopadu 2018 volby do Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity na funkční období 2018–2021.

XIV. ročník Překladatelské soutěže Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
katedry anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, romanistiky, slavistiky a latinského jazyka a kultury vyhlašují pro akademický rok 2018/2019 pod záštitou děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D., XIV. ročník Překladatelské soutěže Filozofické fakulty Ostravské univerzity, oceněné evropskou jazykovou cenou Label 2009.

I. ročník překladatelské soutěže pro studenty středních škol

Katedry cizích jazyků Filozofické fakulty Ostravské univerzity pořádají již 14. rokem celostátní překladatelskou soutěž pro studenty vysokých škol a v letošním roce se rozhodly otevřít novou kategorii a nabídnout soutěžní překladatelskou zkušenost také středoškolským studentům.

Víkendová akademie aneb uspěješ na trhu práce?

Přihlas se právě nyní na tematické workshopy, ukážeme ti, jak začít podnikat, vyzkoušíš si „výběrko“ nanečisto nebo si napíšeš zajímavý životopis, který personalista zaručeně nehodí do koše. Jednotlivé workshopy jsou zaměřené na praxi, zkušení lektoři vychází z reálných příkladů a podělí se s tebou o cenné rady a tipy.

Akademický senát vyhlašuje volbu rektora Ostravské univerzity pro volební období 2019-2023

Na svém pravidelném zasedání dne 17. září 2018 Akademický senát Ostravské univerzity vyhlásil volbu rektora Ostravské univerzity pro funkční období 1. března 2019 – 28. února 2023, schválil harmonogram a jmenoval volební komisi v čele s PhDr. Ilonou Plevovou, PhD., předsedkyní AS OU.

Ostravská univerzita a Université Laval plánují společný česko-kanadský projekt

Katedře romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity se podařilo zapojit do dlouhodobého projektu Université Laval, který má za cíl vytvořit lexikon quebecké francouzštiny pro překladatele a tlumočníky.

Studovna Filozofické fakulty

Reální 5, Moravská Ostrava.

Studenti představili výsledky své práce

Od února do dubna mají studenti jednotlivých kateder možnost vystoupit na Vědeckých studentských konferencích a podělit se o výsledky svých projektů a bádání. Studentské vědecké konference jsou tradičními akcemi Filozofické fakulty, které studentům umožňují vzájemně porovnat a představit své badatelské a studijní výstupy. Konference jsou soutěžní a porota složená z řad akademiků pak vyhodnotí tři nejlepší přednášky, přičemž posuzují jak obsahovou stránku dané problematiky, tak celkovou připravenost a schopnost srozumitelně podat zkoumané téma.

Stipendium nejen pro budoucí prváky

Studenti FF OU si budou moci zažádat o tzv. motivační stipendium.

Trička a tašky FF OU

Absolventi, pořiďte si památku na svou fakultu

Nový encyklopedický slovník češtiny online

Vydala Masarykova univerzita ve spolupráci s odborníky z Ostravské univerzity

Univerzitní knihkupectví

Už se vám stalo, že jste marně sháněli nějakou knížku? A zkoušeli jste navštívit Univerzitní knihkupectví? Nedílnou součástí Ostravské univerzity je knihkupectví, kde lze zakoupit knižní produkci univerzity, ale i knihy jiných nakladatelů.

Učte se rusky

Filozofická fakulta Ostravské univerzity se zapojila do ambiciózního projektu, který si klade za cíl podpořit a popularizovat ruštinu. Za podpory Evropské komise vzniká projekt russky.info, což je internetový portál zaměřený pouze na výuku ruštiny online. Stránky russky.info budou přístupné veřejnosti od června 2017.