Aktuality

Investice do edukace o technických památkách se vrátí v podobě posunu hodnot a postojů

Květu Jordánovou bychom mohli směle označit za „Wonder Woman“ Filozofické fakulty. Souběžně studovala dva různé obory, zároveň pracovala a podílela se na výzkumu při Národním památkovém ústavu, po ukončení studia pracovala na dvou pozicích, porodila dvě děti a dokončila doktorát na ČVUT.

Vyhlášení výsledků XVI. ročníku studentské překladatelské soutěže FF OU

Letošní ročník překladatelské soutěže Filozofické fakulty OU Den s překladem zná už jména všech oceněných.

Věda studenty baví a zvyšuje jejich sebevědomí

Studentům se nabízí hned několik možností, jak se mohou už během studia zapojit do mezinárodních vědeckých týmů. Právě zkušenosti ze zahraničí mohou být vstupní branou k další, nejen akademické kariéře.

Publikací Rakouské Slezsko v procesu modernizace završuje katedra historie 60 let své badatelské činnosti

Obsahově hutná dvoudílná monografie Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914 uzavírá jednu důležitou kapitolu katedry historie a Centra pro hospodářské a sociální dějiny. Odborné i laické veřejnosti se do rukou dostává zásadní historický přehled mapující nejvýznamnější období našeho regionu v širším kontextu evropských dějin.

Univerzitní semafor pro řízení provozu Ostravské univerzity

Od 14. října 2020 se na základě Usnesení vlády zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Haló, nejste sami!

Ostravská spolu s Residomo bojují proti osamělosti seniorů, zapojí se studenti psychologie.

Dopis rektora o pracovní povinnosti studentů některých oborů, státních zkouškách a dobrovolnické pomoci

Milé studentky, milí studenti, v prvé řadě bych Vám rád poděkoval za Váš zodpovědný přístup k problémům, které aktuální epidemiologická i společenská situace přináší a sdělil Vám několik informací.

Studovna Filozofické fakulty

Reální 5, Moravská Ostrava.