Aktuality

Online habilitační přednáška pro veřejnost - Poezie in blue Josefa Kainara

18. ledna 2021 ve 14.30 hod., místnost E305.

Pozvání na veřejnou habilitační přednášku v rámci habilitačního řízení PhDr. Miloše Ševčíka, Ph.D., z FF UK & FF ZČU s názvem Trhlina a nesoulad: vztah mezi uměním a prostředím v úvahách Henriho Focillona

Čtvrtek 28. ledna 2021, 13:00–15:00.

FAQ pro uchazeče

Na co se na Filozofické fakultě nejčastěji ptáte...

Představujeme výpravnou publikaci o městu Olomouci

Meditace o krajině, městě a umění je nová monografie prof. Pavla Zatloukala, která je detailním příběhem umění a architektury jednoho města v dobách předválečných, válečných i v době komunismu a normalizace. Je překrásnou poctou Olomouci, z níž prof. Zatloukal pochází. Jako rodák se jí nemohl lépe odvděčit.

Do soutěže pro začínající překladatele se hlaste právě teď

Soutěž Den s překladem je otevřena studentům středních a vysokých škol.

Vyhlášení překladatelské soutěže FF OU

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, i letos patří k zimním semestru akademického roku vyhlášení dalšího ročníku studentské překladatelské soutěže Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Jelikož překládání je jednou z mála činností, kterým "social distancing" nemusí být na překážku, věříme, že se Vás letos přidá ještě více.

Opatření ve všech budovách Filozofické fakulty

Od 23. září 2020 do 31. října 2020 vstupuje v platnost mimořádné opatření KHS Moravskoslezského kraje, jimž se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na VŠ.

Univerzitní semafor pro řízení provozu Ostravské univerzity

Od 14. října 2020 se na základě Usnesení vlády zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Pravidla konzultací a zkoušení na FF OU počínaje 27. dubnem 2020

Informace pro studenty FF OU.

Informace rektora Jana Laty pro studenty k aktuální situaci

Rektor Ostravské univerzity o studijních záležitostech a dobrovolnické činnosti.

Haló, nejste sami!

Ostravská spolu s Residomo bojují proti osamělosti seniorů, zapojí se studenti psychologie.

Dopis rektora o pracovní povinnosti studentů některých oborů, státních zkouškách a dobrovolnické pomoci

Milé studentky, milí studenti, v prvé řadě bych Vám rád poděkoval za Váš zodpovědný přístup k problémům, které aktuální epidemiologická i společenská situace přináší a sdělil Vám několik informací.

Aktuální informace o opatřeních Ostravské univerzity k prevenci šíření koronaviru COVID-19

Na základě dnešního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od zítřejšího dne 11. března 2020 do odvolání zrušena veškerá kontaktní výuka (vyžadující osobní přítomnost studentů ve výuce) na Ostravské univerzitě.

Studovna Filozofické fakulty

Reální 5, Moravská Ostrava.

Studenti představili výsledky své práce

Od února do dubna mají studenti jednotlivých kateder možnost vystoupit na Vědeckých studentských konferencích a podělit se o výsledky svých projektů a bádání. Studentské vědecké konference jsou tradičními akcemi Filozofické fakulty, které studentům umožňují vzájemně porovnat a představit své badatelské a studijní výstupy. Konference jsou soutěžní a porota složená z řad akademiků pak vyhodnotí tři nejlepší přednášky, přičemž posuzují jak obsahovou stránku dané problematiky, tak celkovou připravenost a schopnost srozumitelně podat zkoumané téma.

Stipendium nejen pro budoucí prváky

Studenti FF OU si budou moci zažádat o tzv. motivační stipendium.

Trička a tašky FF OU

Absolventi, pořiďte si památku na svou fakultu

Nový encyklopedický slovník češtiny online

Vydala Masarykova univerzita ve spolupráci s odborníky z Ostravské univerzity

Univerzitní knihkupectví

Už se vám stalo, že jste marně sháněli nějakou knížku? A zkoušeli jste navštívit Univerzitní knihkupectví? Nedílnou součástí Ostravské univerzity je knihkupectví, kde lze zakoupit knižní produkci univerzity, ale i knihy jiných nakladatelů.

Učte se rusky

Filozofická fakulta Ostravské univerzity se zapojila do ambiciózního projektu, který si klade za cíl podpořit a popularizovat ruštinu. Za podpory Evropské komise vzniká projekt russky.info, což je internetový portál zaměřený pouze na výuku ruštiny online. Stránky russky.info budou přístupné veřejnosti od června 2017.