Transkunst IV – další ročník společného projektu ostravské germanistiky a vídeňské translatologie

Dne 7. prosince 2020 se konal již čtvrtý ročník Transkunstu – společného projektu Katedry germanistiky a Centra pro translatologii Vídeňské univerzity. Vzhledem k situaci jsme akci uspořádali online, což se ukázalo jako skvělé rozhodnutí.

Tento projekt, pro který se již vžilo označení Transkunst, v sobě ukrývá atraktivní prezentaci širokého spektra činností a zajímavých aktivit, kterými se zabývají studenti a absolventi translatologického studia. Letos jsme se zaměřili na copywriting, na výzkum tlumočení v Africe nebo na úskalí překladu současné literatury.

Hosté, kterých bylo v jednu chvíli více než 130 (!!!), se dozvěděli také o studijním oboru translatologie, o jeho profesním zaměření na politickou, právní či kulturní oblast nebo o zajímavých projektech, na kterých absolventi tohoto studia pracují.

Vzhledem k platným omezením se letošní Transkunst konal online přes program ZOOM, ale jak se ukázalo na vysokém počtu přihlášených hostů, tentokrát to byla rozhodně výhoda. Online nástroje umožňují nastavit kanály pro simultánní tlumočení, kterého se zhostili studenti ostravské i vídeňské univerzity, a kompletní program tak mohl probíhat paralelně v němčině a češtině. Za naši katedru tlumočili Christine Herold, Anastasija Kuzenkova, Jan Kyjonka a Pavlína Soušková a podali vynikající výkon! Zpětná vazba od hostů z Česka, Rakouska a Německa byla naprosto pozitivní a účastníci ocenili zejména komfort při sledování programu beze zbytku tlumočeného do obou jazyků.

Katedra germanistiky jako partner projektu děkuje tímto všem, kteří se podíleli na jeho organizaci a přípravě - zejména iniciátorce a koordinátorce Transkunstu Dr. Michaele Kuklové. Velký dík patří všem, kteří letos vystoupili, připravili si své příspěvky a podělili se s námi o cenné praktické zkušenosti. Slova díků a uznání míří samozřejmě také na studenty, kteří celý program Transkunstu tlumočili - děkujeme za vaše mimořádné nasazení a náročnou přípravu. Díky vám mohli všichni hosté rozumět, společně komunikovat a na vlastní oči vidět, co obnáší náročná práce tlumočníka. Za přípravu studentů tlumočení a metodické vedení děkujeme také Mgr. Ladislavě Baxant-Cejnar do Vídně a Dr. Milanu Pišlovi do Ostravy.

Děkujeme také vedení obou univerzit za stálou podporu a za finanční příspěvek organizaci Aktion - Česká republika a Rakousko.

Bylo nám ctí a potěšením, že jsme mohli prezentovat Transkunst jako živý a atraktivní projekt, do kterého jste se online zapojili i vy.

Z vašeho zájmu máme velkou radost a můžeme vám sdělit, že už pracujeme na přípravách pátého ročníku.


Text: Milan Pišl, Eva Polášková
Obrazový materiál: Milan Pišl


Transkunst IV
Transkunst IV

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 01. 2021