Výzkumné zaměření katedry germanistiky

Katedra germanistiky se ve svém výzkumu zaměřuje na několik oblastí:

Výzkumné zaměření:

  • Výzkum odborného jazyka ze synchronního a diachronního hlediska
  • Výrazové prostředky emocionality v česko-německé jazykové konfrontaci
  • Literární problematika – německy psaná literatura v oblasti Moravy a Slezska
  • Kulturní dějiny vybraných slezských zámeckých rezidencí
  • Problematika recepce a produkce textu
  • Integrace dramapedagogických postupů do vyučování němčiny

Katedra rovněž zabezpečuje:

  • výuku odborné němčiny pro katedru historie a seminář dějin umění
  • výuku lektorské němčiny pro celou OU
  • výuku předmětů v německém jazyce pro celou OU

Jednotliví členové katedry se věnují následujícím oblastem.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 10. 2018