Projekty a granty

Projektovou a grantovou činnost na fakultě zajišťuje oddělení pro rozvoj (primárně nevědecké granty) a oddělení pro vědu a výzkum (primárně vědecké granty).

Velká historie a její filozofický potenciál
Hlavní řešitelMgr. David Černín, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Modernizace komerčního vzdělávání v Předlitavsku v letech 1848-1918: projevy, trendy, mechanismy
Hlavní řešitelMgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Od obelisku k střídmosti. Brněnská architektura 19. století
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Zatloukal
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešitelMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Období9/2022 - 8/2025
PoskytovatelFilozofická fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Raně novověká mosaická fyzika a její komeniánští pokračovatelé
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
Období4/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Kvantitativní onomastika: východiska, koncepty, aplikace
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Kvantitativní syntaktická stylistika současné psané češtiny
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Století anglicismů ve francouzštině a češtině : grafický a fonetický vývoj
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2024
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavřešený
Ekospravedlnost v amerických etnických literaturách
Hlavní řešitelDr hab. Christian Aaron Lewandowski
Období4/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 ? podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešitelMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Období9/2021 - 8/2024
PoskytovatelFilozofická fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Digital Womanist
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období2/2022 - 1/2024
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Humanitní a společenské vědy na FF OU ve vzdělávání a společnosti III
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Analýza jazyka persvaze a manipulace v nových digitálních žánrech
Hlavní řešitelMgr. Dominika Beneš Kováčová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
OnomOs - Ostravský korpus vlastních jmen
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Jazykové transfery mezi románskými jazyky a češtinou
Hlavní řešitelMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sémantické posuny ve francouzské terminologii
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Umělecká reflexe aktuálních kontroverzních fenoménů v současných francouzsky a španělsky psaných literaturách
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Středověké písemné prameny a možnosti jejich výzkumu a interpretace II
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza syntaktické komplexity textů žákovského korpusu CzeSL-SGT
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Neologické výpůjčky z angličtiny a jejich pronikání do současné francouzštiny
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

12