Projekty a granty

Projektovou a grantovou činnost na fakultě zajišťuje oddělení pro rozvoj (primárně nevědecké granty) a oddělení pro vědu a výzkum (primárně vědecké granty).

Raně novověká mosaická fyzika a její komeniánští pokračovatelé
Hlavní řešitelMgr. Jan Čížek, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Kvantitativní onomastika: východiska, koncepty, aplikace
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Kvantitativní syntaktická stylistika současné psané češtiny
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Ekospravedlnost v amerických etnických literaturách
Hlavní řešiteldr hab. Christian Aaron Lewandowski
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 ? podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešitelMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Období9/2021 - 8/2024
PoskytovatelFilozofická fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešitelMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelKatedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh při studiu na vysoké škole
Hlavní řešitelMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Období9/2021 - 7/2023
PoskytovatelKatedra sociologie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Stavřešený
Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách
Hlavní řešitelMgr. David Černín, Ph.D.
Období4/2020 - 4/2023
PoskytovatelKatedra filozofie, Program ÉTA
Stavřešený
Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů
Hlavní řešitelMgr. Josef Kundrát, Ph.D.
Období4/2020 - 3/2023
PoskytovatelKatedra psychologie, Program ÉTA
Stavřešený
Podpora katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity - dlouhodobá spolupráce se Statutárním městem Ostrava
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelDěkanát FF, Statutární město Ostrava
Stavřešený
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období6/2017 - 12/2022
PoskytovatelFilozofická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Harlemská renesance v 21. století
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kulturní obraz sedláka v polské a české literatuře 19.-21. století. Vybrané aspekty
Hlavní řešitelprof. dr hab. Agnieszka Maria Czajkowska
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Obskurantismus ve filozofii, vědě a veřejném diskursu
Hlavní řešitelMgr. David Černín, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Od etymologie ke krajině: témata české onomastiky 21. století
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Literární postavy a subjekty (typy, stereotypy, archetypy) III
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Středověké písemné prameny a možnosti jejich výzkumu a interpretace
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kvantitativní analýza textů žákovského korpusu CzeSL-SGT
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Literární obraz regionu 1918-2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko) osobnosti, události, instituce, místa, texty
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období3/2020 - 12/2022
PoskytovatelProgram NAKI
Stavřešený
Psychosociální charakteristiky lidí v zakotvené dospělosti
Hlavní řešitelPhDr. Katarína Millová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

12