Křest nové publikace „Beiträge zur germanistischen Sprachwissenschaft: Festschrift für Lenka Vaňková“ na KGE

Dne 27. února 2023 byla slavnostně pokřtěna nová publikace, která vznikla na katedře germanistiky při příležitosti významného životního jubilea bývalé vedoucí katedry germanistiky, prof. PhDr. Lenky Vaňkové, Dr. Slavnostnímu aktu byli přítomni i vzácní hosté, Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norbert Richard Wolf a Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger, kteří s katedrou dlouhodobě spolupracují.

Po úvodním slovu jednoho z editorů díla, dr. Milana Pišla, se slova ujal prof. Wolf, aby také pronesl gratulaci. Nakonec poděkovala prof. Vaňková všem, kteří se podíleli na vzniku díla, a vyjádřila potěšení nad příspěvky 22 zahraničních i domácích autorů, které se týkají nejrůznějších oblastí jak diachronní, tak synchronní lingvistiky.

Prof. Vaňková, která byla zároveň dlouholetou předsedkyní Svazu germanistů ČR, se po celou dobu svého působení snažila podporovat výuku němčiny v ČR. Je uznávanou odbornicí v ČR i zahraničí a podílela se na řadě vědeckých projektů. Od roku 2011 je ředitelkou Centra pro výzkum odborného jazyka na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zaměřuje mimo jiné na analýzu německé středověké lékařské literatury.

Děkujeme prof. Vaňkové nejen za dlouholeté úspěšné vedení katedry, ale také za její pomoc a podporu všech členů katedry jak v odborné, tak v lidské rovině. Přejeme hodně úspěchů, síly a energie k dalším výzkumům a těšíme se na budoucí spolupráci.


Křest nové publikace –  Festschrift pro paní prof. Lenku Vaňkovou
Křest nové publikace –  Festschrift pro paní prof. Lenku Vaňkovou
Křest nové publikace –  Festschrift pro paní prof. Lenku Vaňkovou
Křest nové publikace –  Festschrift pro paní prof. Lenku Vaňkovou
Křest nové publikace –  Festschrift pro paní prof. Lenku Vaňkovou
Křest nové publikace –  Festschrift pro paní prof. Lenku Vaňkovou
Křest nové publikace –  Festschrift pro paní prof. Lenku Vaňkovou

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2023