Personální složení

abecední členění


Děkanát Filozofické fakulty
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Katedra české literatury a literární vědy
Katedra českého jazyka
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
Katedra filozofie
Katedra germanistiky
Katedra historie
Katedra latinského jazyka a kultury
Katedra psychologie
Katedra romanistiky
Katedra slavistiky
Katedra sociologie
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium
Centrum regionálních studíí
Centrum výzkumu odborného jazyka

Děkanát Filozofické fakulty

Úsek děkana
Děkan
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
děkan FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1971
553 46 1801
Kancelář děkana
Kohili Jurová Yvetta, Ing.
asistentka děkana FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1802
596 113 009 (fax)
Bolková Jana, Mgr.
referentka pro třetí roli univerzity na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
e-mail:
telefon: 553 46 4026
Úsek proděkana pro studium
Proděkan pro studium
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
zástupce děkana, proděkan pro studium
e-mail:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Studijní oddělení
Černý Rostislav, PhDr.
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1808
Greplová Hana
referentka studijního oddělení FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1811
Kociánová Pavla
referentka studijního oddělení FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1809
Šimáková Marie
referentka studijního oddělení FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1810
Brzezny Petr, Bc. Ing.
informatik FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1813
Centrum celoživotního vzdělávání
Černý Rostislav, PhDr.
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1808
Praxe
Musiolová Radmila, Ing.
referentka praxí
finanční manažerka ERDF
e-mail:
telefon: 553 46 1815
553 46 1381
Úsek proděkana pro vědu a výzkum
Proděkan pro vědu a výzkum
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1830
Oddělení pro vědu a výzkum
Hankeová Helena, MgA.
grafička
e-mail:
telefon: 553 46 1817
Varga Jakub, Mgr., Ph.D.
referent pro vědu a výzkum FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1804
Úsek proděkanky pro rozvoj
Proděkanka pro rozvoj
Závodná Michaela, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 1938
Oddělení pro rozvoj
Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA
odborný asistent, projektová manažerka
e-mail:
telefon: 553 46 1805
553 46 1354
Kantorová Petra, Mgr.
referentka
e-mail:
telefon: 553 46 4025
Musiolová Radmila, Ing.
referentka praxí
finanční manažerka ERDF
e-mail:
telefon: 553 46 1815
553 46 1381
Úsek proděkanky pro zahraniční a vnější vztahy
Proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2001
Oddělení pro zahraniční vztahy
Gottwaldová Lada, Ing.
referentka pro zahraniční vztahy FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1806
596 113 009 (fax)
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS., PhD.
referent pro zahraniční vztahy
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
e-mail:
telefon: 553 46 1855
Oddělení pro vnější vztahy
Parmová Nela, DiS.
referentka pro vnější vztahy FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1814
734 353 573
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Strungová Iveta, Ing.
tajemnice FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1803
731 643 189
Členové úseku
Černeková Dagmar, Ing.
personalistka FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1812
Kupczynová Monika, Ing.
referentka útvaru tajemnice FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1816
Brzesková Jolana
referentka ekonomického útvaru FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1819
Oddělení správy budov
Petrásek Karel e-mail:
telefon: 553 46 1065
553 46 1066
Zdunková Petra e-mail:
telefon: 553 46 1800
Černý Tomáš e-mail:
telefon:
Marhevská Alena e-mail:
telefon: 553 46 2098
Zdrálková Ivana e-mail:
telefon: 553 46 2098

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Vedení katedry
Vedení KAA
Holešová Andrea, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1890
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1892
Sekretariát KAA
Valošková Petra, Bc.
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1891
Členové katedry
Docenti
Černý Miroslav, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1894
Kolář Stanislav, doc. PhDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1896
Kopecký Petr, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1806
553 46 1895
Lewandowski Christian Aaron, dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1899
Odborní asistenti
Beneš Jan, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1894
Filip Petr, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1893
Hanusková Magdalena, Mgr.
koordinátor pro zahraniční mobility – přijíždějící a vyjíždějící studenti
e-mail:
telefon: 553 46 1898
Holešová Andrea, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1890
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1893
Hurtová Zuzana, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1901
Janoušková Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1899
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
e-mail:
telefon: 553 46 1897
Kováčová Dominika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1899
Tomášková Renáta, Mgr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 1049
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1892
Externisté
Lorencovičová Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1897
Václavíková Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1899

Katedra české literatury a literární vědy

Vedení katedry
Vedení KCL
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1870
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor
e-mail:
telefon: 553 46 1878
Sekretariát KCL
Gračková Romana, Bc.
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1871
Členové katedry
Profesoři
Málková Iva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1876
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1870
Urbanová Svatava, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1874
Docenti
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor
e-mail:
telefon: 553 46 1878
Pilař Martin, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1877
Odborní asistenti
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1879
Polách Roman, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1878
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1877
Tomášek Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1879
Vědečtí pracovníci
Hruška Pavel, Mgr. Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1871
Magdoň Libor, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1879
553 46 1861
Průša Lukáš, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1871
Rozehnalová Ilona, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1871
Smyčková Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1874

Katedra českého jazyka

Vedení katedry
Vedení KCJ
David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1860
604 159 745
Klemensová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1865
Sekretariát KCJ
Malíková Lucie, Bc.
sekretářka KCJ
e-mail:
telefon:
Členové katedry
Docenti
Čech Radek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1862
David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1860
604 159 745
Odborní asistenti
Kovářová Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1865
Davidová Glogarová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1938
Klemensová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1865
Kubát Miroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1862
Místecký Michal, Mgr. Bc. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon:
Radková Lucie, PhDr., Ph.D.
garant přijímacího řízení
e-mail:
telefon: 553 46 1864
Lektoři
Žédková Suchá Zdeňka, Mgr.
poradce pro zahraniční studenty (Erasmus)
e-mail:
telefon: 553 46 1865
Externisté
Magdoň Libor, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1879
553 46 1861

Katedra dějin umění a kulturního dědictví

Vedení katedry
Vedení KDU
Olšovský Jaromír, PhDr. Ing., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2003
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor a pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2004
Sekretariát KDU
Mikšánková Tereza
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2002
Členové katedry
Profesoři
Deluga Waldemar Józef, prof. dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 2004
Matěj Miloš, Prof. PhDr. Ing. arch., Ph.D. et Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2005
Zatloukal Pavel, prof. PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2003
Docenti
Černý Pavol, doc. Ing., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 2001
Odborní asistenti
Indrová Martina, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2006
Jordánová Květa, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor a pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2004
Olšovský Jaromír, PhDr. Ing., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2003
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2001

Katedra filozofie

Vedení katedry
Vedení KFI
Čížek Jan, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1823
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1820
Sekretariát KFI
Tomášková Blažena
sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 1821
Členové katedry
Profesoři
Kalnická Zdeňka, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1825
Docenti
Novotný Tomáš, doc. ThDr. e-mail:
telefon: 553 46 1828
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1830
Petrů Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1826
Odborní asistenti
Černín David, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1827
Čížek Jan, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1823
Dolák Antonín, PhDr. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1820
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1820
Kramoliš Oldřich, PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1826
Naldoniová Lenka, Dr. phil. e-mail:
telefon: 553 46 1824
Rakowski Roman, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1287
Rybaříková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1824
Tomeček Slavoj, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1827
Externisté
Čichoň Milan, JUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1827
Hloch Roman, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Holba Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1824
Kelnar Aleš, Ing. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1826
Staňa Jiří, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1827
Šiler Vladimír, ThLic., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1820
Trčková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra germanistiky

Vedení katedry
Vedení KGE
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1910
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1915
Sekretariát KGE
Majcherová Stanislava
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1931
Členové katedry
Profesoři
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1910
Hostující profesoři
Eichinger Ludwig Maximilian, Prof. Dr. Dr.h.c. e-mail:
telefon:
Docenti
Zlá Iveta, doc. et doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1915
Odborní asistenti
Cieślarová Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1917
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1915
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility, projektový koordinátor
e-mail:
telefon: 553 46 1917
Polášková Eva, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry/tutor, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
e-mail:
telefon: 553 46 1936
Šebestová Irena, PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1933
Zahraniční lektoři
Kroiss Alexandra, BA MA e-mail:
telefon: 553 46 1936
Przybytek Julia, M.A. e-mail:
telefon: 553 46 1933
Externisté
Gajda Marek, Mgr. et Mgr. et Mgr., Ph.D. et Ph.D. e-mail:
telefon:
Lakosil Radovan, Mgr. e-mail:
telefon:
Macečková Renáta, Mgr. e-mail:
telefon:
Pelikánová Edita, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Zajícová Pavla, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1940

Katedra historie

Vedení katedry
Vedení KHI
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1965
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1974
Sekretariát KHI
Martiníková Gabriela, Bc.
sekretářka KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1966
Pedagogičtí poradci
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
e-mail:
telefon: 553 46 1968
Členové katedry
Profesoři
Dokoupil Lumír, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1978
Kladiwa Pavel, prof. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1968
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1978
Pavelčíková Nina, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1967
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1010
553 46 1971
Docenti
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1971
553 46 1801
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
e-mail:
telefon: 553 46 1968
Gracová Blažena, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1979
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1967
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1965
Odborní asistenti
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
projektový koordinátor
e-mail:
telefon: 553 46 1975
Kaška Václav, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1974
Pumpr Pavel, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility, správce knihovny KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1979
Hostující profesoři
Cerman-Štefanová Dana, Univ.-Doz. Mag. Dr.
hostující profesor z Universität Wien
e-mail:
telefon:
Škvarna Dušan, prof. PhDr., Ph.D.
hostující profesor z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
e-mail:
telefon:
Externisté
Hruboš Jan, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Carbol Pavel, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Macháček Martin, prof. Ing., Ph.D. et Ph.D. e-mail:
telefon:
Vlček Vojtěch, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vojtal Petr, PhDr. e-mail:
telefon:
Zezula Michal, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra latinského jazyka a kultury

Vedení katedry
Vedení KLA
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KLA, pedagogický poradce KLA
e-mail:
telefon: 553 46 2010
Slíva Jan, Mgr., Ph.D.
tajemník KLA
e-mail:
telefon: 553 46 2011
Sekretariát KLA
Mikšánková Tereza
sekretářka KLA
e-mail:
telefon: 553 46 2002
Členové katedry
Docenti
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KLA, pedagogický poradce KLA
e-mail:
telefon: 553 46 2010
Kysučan Lubor, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2012
Šubrt Jiří, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Psík Richard, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Slíva Jan, Mgr., Ph.D.
tajemník KLA
e-mail:
telefon: 553 46 2011
Lektoři
Krúpová Andrea, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2011
Externisté
Hruboň Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2011

Katedra psychologie

Vedení katedry
Vedení KPS
Neusar Aleš, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1962
608 322 634
Friedlová Martina, Mgr. et Mgr.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1954
Kundrát Josef, Mgr., Ph.D.
koordinátor Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 1962
Machů Klára, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 1954
Staníčková Libuše
sekretářka KPS
e-mail:
telefon: 553 46 1951
Členové katedry
Profesoři
Paulík Karel, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1956
Docenti
Baumgartner František, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1958
Mlčák Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1950
Odborní asistenti
Friedlová Martina, Mgr. et Mgr.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1954
Kundrát Josef, Mgr., Ph.D.
koordinátor Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 1962
Machů Klára, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 1954
Malůš Marek, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1952
Millová Katarína, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1960
Neusar Aleš, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1962
608 322 634
Nilius Petr, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1962
Oľhová Simona, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1952
Poledňová Ivana, PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1960
Externisté
Božoňová Adéla, Mgr. e-mail:
telefon:
Gladyszová Eva, Mgr. e-mail:
telefon:
Golichová Veronika, Mgr. e-mail:
telefon:
Hodný František, Mgr. e-mail:
telefon:
Jaremová Vladěna, PhDr. e-mail:
telefon:
Němynář Pavel, Mgr. e-mail:
telefon:
Panáček Michal, PhDr., PhD. e-mail:
telefon:
Panáčková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pečtová Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Rojková Zuzana, Mgr. et Bc., PhD. e-mail:
telefon:
Sácký Vladimír, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra romanistiky

Vedení katedry
Vedení KRO
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor zahraničních vztahů
e-mail:
telefon: 553 46 1959
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
e-mail:
telefon: 553 46 1925
Sekretariát
Julínková Dagmar
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1911
Členové katedry
Docenti
Holeš Jan, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1944
Chalupa Jiří, doc. Mgr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1925
Lazar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
projektový specialista
e-mail:
telefon: 553 46 1921
Odborní asistenti
Dedková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1919
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
e-mail:
telefon: 553 46 1925
García Ferreira Begońa, Lic. e-mail:
telefon: 553 46 1925
García Guirao Pedro, Dr e-mail:
telefon:
Gonzalez Espinosa Lillyam Rosalba, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Honová Zuzana, Mgr., Ph.D.
koordinátor francouzské filologie
e-mail:
telefon: 553 46 1927
Orawczak Kunešová Mariana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1944
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor zahraničních vztahů
e-mail:
telefon: 553 46 1959
Pleško Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1921
Senhadji Nadia, PGCE e-mail:
telefon: 553 46 1375
Šlechta Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1360
Střelec Karel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2701
Veselá Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1912
Vědečtí pracovníci
Simón Partal José Alejandro, Dr. e-mail:
telefon:
Hostující profesoři
Hirsch Fabrice Albert Simon, Dr e-mail:
telefon:
Le Blanc Guy-Armel e-mail:
telefon:
Malinovská Zuzana, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1944
Sawicki Piotr, prof. dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1912
Externisté
Kovaliková Romana, Mgr. e-mail:
telefon:
Kuchnová Monika, Mgr. e-mail:
telefon:
Malá Jaroslava, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra slavistiky

Vedení katedry
Vedení KSL
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1840
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí oddělení rusistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Sekretariát
Štěpánková Iveta
sekterářka
e-mail:
telefon: 553 46 1841
Oddělení polonistiky
Vedení OP
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1840
Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D.
tajemník, koordinátor pro zahraniční mobility, tutor oddělení polonistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1843
Profesoři
Balowski Mieczyslaw, prof. dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1842
Czajkowska Agnieszka Maria, prof. dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1850
Kadłubiec Karel Daniel, prof. PhDr., DrSc.
emeritní profesor
e-mail:
telefon: 553 46 1842
Docenti
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
e-mail:
telefon: 553 46 1850
Mrhačová Eva, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1842
Raclavská Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1845
Odborní asistenti
Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D.
tajemník, koordinátor pro zahraniční mobility, tutor oddělení polonistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1843
Mizerová Simona, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1843
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1840
Przywara Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1843
Oddělení rusistiky
Vedení OR
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí oddělení rusistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník oddělení rusistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Profesoři
Mikulášek Miroslav, prof. PhDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1852
Docenti
Nedomová Zdeňka, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
e-mail:
telefon: 553 46 1854
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí oddělení rusistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Odborní asistenti
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník oddělení rusistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1857
Mrověcová Ljuba, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1854
Plesník Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1854
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS., PhD.
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
e-mail:
telefon: 553 46 1855
Oddělení aplikované slavistiky
Profesoři
Balowski Mieczyslaw, prof. dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1842
Docenti
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
e-mail:
telefon: 553 46 1850
Mrhačová Eva, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1842
Odborní asistenti
Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1857
Externí členové katedry
Externisté
Fucimanová Markéta, Mgr. e-mail:
telefon:
Klymenko Dmytro, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1852
Kozderová Velčovská Štěpánka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1846
Maršík Lukáš, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1846
Pošta Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1852
Radłowska-Obrusník Martyna Barbara, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1843
Vaida Viktoryia, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1852
Vidlák Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1840

Katedra sociologie

Vedení katedry
Vedení KSE
Vido Roman, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1355
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
zástupkyně vedoucího katedry, koordinátorka programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 1358
Sekretariát KSE
Ludwigová Simona
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1353
Členové katedry
Docenti
Kajfosz Jan, dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1356
Odborní asistenti
Cogiel Alina, Mgr., Ph.D.
studijní poradkyně + koordinátorka pro studující se specifickými potřebami
e-mail:
telefon: 553 46 1354
Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA
projektová specialistka
e-mail:
telefon: 553 46 1805
553 46 1354
Hlaváček Karel, Ing. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1357
Horák Vít, PhDr. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1357
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
zástupkyně vedoucího katedry, koordinátorka programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 1358
Chromková Manea Beatrice-Elena, M.A., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1356
Sedláková Renáta, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1356
Schneider Marek, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1354
Vido Roman, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1355
Externisté
Balcar Jiří, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kocián Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Srpová Hana, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1863
Šalounová Dana, prof. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vašíčková Renata
finanční manažer projektu INTERREG V-A SK-CZ
e-mail:
telefon: 553 46 1354
553 46 1322
731 613 966
Wiglasz Radek, Mgr. e-mail:
telefon:

Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Vedení centra
Vedení CHSD
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D.
ředitel CHSD
e-mail:
telefon: 553 46 1010
553 46 1971
Závodná Michaela, Mgr., Ph.D.
zástupkyně ředitele CHSD
e-mail:
telefon: 553 46 1938
Sekretariát
Martiníková Gabriela, Bc.
sekretářka CHSD
e-mail:
telefon: 553 46 1966
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Bogus Marzena Agnieszka, dr e-mail:
telefon:
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1968
Daněk Radoslav, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Davidová Glogarová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1938
Dokoupil Lumír, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1978
Kadlec Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1938
Knob Stanislav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966
724 073 028
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1978
Lacko Miroslav, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1974
Nesládková Ludmila, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2003
Nováková Lenka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1967
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1965
Hruboš Jan, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Spyra Janusz Jan, dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Šústková Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Vařeka Marek, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966

Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium

Vedení centra
Vedení VIVARIUM
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
ředitel centra
e-mail:
telefon: 553 46 1975
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D.
zástupce ředitele
e-mail:
telefon: 553 46 1830
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
garant hlavního vědeckého směru
e-mail:
telefon: 553 46 1971
553 46 1801
Sekretariát
Tomášková Blažena
sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 1821
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
garant hlavního vědeckého směru
e-mail:
telefon: 553 46 1971
553 46 1801
Černín David, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1827
Grollová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2005
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1820
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
ředitel centra
e-mail:
telefon: 553 46 1975
Lička Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1823
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D.
zástupce ředitele
e-mail:
telefon: 553 46 1830
Psík Richard, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2010
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2001
Varga Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1804

Centrum regionálních studíí

Vedení centra
Vedení CERES
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D.
ředitel CERES
e-mail:
telefon: 553 46 1879
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
zástupce ředitele CERES
e-mail:
telefon: 553 46 1870
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D.
ředitel CERES
e-mail:
telefon: 553 46 1879
Polách Roman, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1878
Členové centra
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1850
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1878
Jung Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2004
Málková Iva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1876
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1840
Pilař Martin, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1877
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1877
Smyčková Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1874
Svoboda Jiří, prof. PhDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1874
Tomášek Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1879
Urbanová Svatava, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1874
Externisté
Dragonová Martina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kotrla Pavel, Mgr. e-mail:
telefon:
Magdoň Libor, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1879
553 46 1861
Průša Lukáš, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1871
Schenková Marie, PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Strakoš Martin, Mgr. e-mail:
telefon:
Šrubařová Jana, PhDr. e-mail:
telefon:
Šťastná Marie, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2003
Szturcová Monika, Mgr. e-mail:
telefon:

Centrum výzkumu odborného jazyka

Vedení Centra
Vedení CFSLS
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
ředitelka CVOJ
e-mail:
telefon: 553 46 1910
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
Zástupkyně ředitelky CVOJ
e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 1049
Členové Centra
Členové CFSLS
Bilanová Markéta, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1901
Cieślarová Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1917
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1893
Janoušková Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1899
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1897
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1915
Pišl Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1917
Polášková Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1936
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1892