Personální složení

abecední členění

Děkanát Filozofické fakulty
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Katedra české literatury a literární vědy
Katedra českého jazyka
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
Katedra filozofie
Katedra germanistiky
Katedra historie
Katedra latinského jazyka a kultury
Katedra psychologie
Katedra romanistiky
Katedra slavistiky
Katedra sociologie
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium
Centrum regionálních studíí
Centrum výzkumu odborného jazyka


Děkanát Filozofické fakulty

Úsek děkana
Děkan
553 46 1971
553 46 1801
Kancelář děkana
Kohili Jurová Yvetta, Ing.
asistentka děkana FF OU
553 46 1802
Oddělení vnějších vztahů / PR oddělení
Kaňová Irma, PhDr., Ph.D.
vedoucí PR oddělení
553 46 1814
Jesenovská Sabina, Mgr., Ph.D.
marketingová specialistka
553 46 1818
553 46 1817
Úsek proděkana pro studium
Proděkan pro studium
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
zástupce děkana, proděkan pro studium
553 46 1807
553 46 2013
Studijní oddělení
Černý Rostislav, PhDr.
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
553 46 1808
Julínková Dagmar
referentka studijního oddělení FF OU
553 46 1809
Linhartová Lucie, Mgr.
studijní referentka
553 46 1811
Šimáková Marie
referentka studijního oddělení FF OU
553 46 1810
553 46 1813
Centrum celoživotního vzdělávání
Černý Rostislav, PhDr.
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
553 46 1808
Praxe
Musiolová Radmila, Ing.
referentka praxí
finanční manažerka ERDF
553 46 1815
553 46 1381
Úsek proděkana pro vědu a výzkum
Proděkan pro vědu a výzkum
Otisk Marek, prof. Mgr., Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
553 46 1830
Oddělení pro vědu a výzkum
553 46 1817
Varga Jakub, Mgr., Ph.D.
referent pro vědu a výzkum FF OU
553 46 1804
Úsek proděkanky pro rozvoj
Proděkanka pro rozvoj
Závodná Michaela, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro rozvoj
553 46 1938
Oddělení pro rozvoj
Cabala Veronika, Ing.
finanční manažerka
553 46 1805
553 46 4025
Musiolová Radmila, Ing.
referentka praxí
finanční manažerka ERDF
553 46 1815
553 46 1381
Úsek proděkanky pro zahraniční vztahy
Proděkanka pro zahraniční vztahy
Rywiková Daniela, doc. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy
553 46 2001
Oddělení pro zahraniční vztahy
Ausficírová Markéta, Ing.
specialistka zahraničních vztahů
 
Gottwaldová Lada, Ing.
referentka pro zahraniční vztahy FF OU
553 46 1806
596 113 009 (fax)
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS., PhD.
referent pro zahraniční vztahy
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
553 46 1855
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
553 46 1803
731 643 189
Sekretariát tajemnice
Kupczynová Monika, Ing.
referentka útvaru tajemnice FF OU
553 46 1816
Centrum pro řízení lidských zdrojů – Personální oddělení
Buchtová Karin, Mgr.
personalistka Filozofické fakulty
553 46 1812
 
Kwintová Alena
personalistka Filozofické fakulty
553 46 1036
605 854 136
Ekonomické oddělení
Brzesková Jolana
referentka ekonomického útvaru FF OU
553 46 1819
Oddělení správy budov
Černý Tomáš
vrátný, šatnář
553 46 1800
Marhevská Alena
vrátná, šatnářka
553 46 1800
Petrásek Karel
domovník, údržbář
553 46 1065
553 46 1066
Zdrálková Ivana
vrátná, šatnářka
553 46 1800


Katedra anglistiky a amerikanistiky

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1890
Stálý zástupce vedoucího katedry
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
553 46 1892
Pedagogický poradce
Hurtová Zuzana, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry
553 46 1901
Koordinátor pro zahraniční mobility
Projektový koordinátor
Sekretariát
Valošková Petra, Bc.
sekretářka katedry
553 46 1891
Členové katedry
Docenti
553 46 1895
553 46 1001
Odborní asistenti
553 46 1893
553 46 1890
Hurtová Zuzana, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry
553 46 1901
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
553 46 1897
553 46 1900
553 46 1049
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
553 46 1892
Externisté


Katedra české literatury a literární vědy

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1870
Stálý zástupce vedoucího katedry
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
553 46 1877
Pedagogický poradce
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
553 46 1877
Koordinátor pro zahraniční mobility
Projektový koordinátor
Sekretariát
Gračková Romana, Bc.
sekretářka katedry
553 46 1871
Členové katedry
Profesoři
Docenti
553 46 1870
Odborní asistenti
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
553 46 1877
Vědečtí pracovníci
553 46 1879
553 46 1861


Katedra českého jazyka

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1860
604 159 745
Stálý zástupce vedoucího katedry
Klemensová Tereza, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
553 46 1865
Pedagogický poradce
Klemensová Tereza, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
553 46 1865
Koordinátor pro zahraniční mobility
Místecký Michal, Mgr. Mgr. Bc., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1864
Projektový koordinátor
Kubát Miroslav, Mgr., Ph.D.
projektový koordinátor
553 46 1862
Sekretariát
553 46 1861
Členové katedry
Docenti
553 46 1860
604 159 745
Odborní asistenti
Klemensová Tereza, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
553 46 1865
Kubát Miroslav, Mgr., Ph.D.
projektový koordinátor
553 46 1862
Místecký Michal, Mgr. Mgr. Bc., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1864
Radková Lucie, PhDr., Ph.D.
garant přijímacího řízení
553 46 1864
Výzkumní pracovníci
Externisté
553 46 1879
553 46 1861


Katedra dějin umění a kulturního dědictví

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 2003
Stálý zástupce vedoucího katedry
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor a pedagogický poradce
553 46 2004
Pedagogický poradce
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor a pedagogický poradce
553 46 2004
Koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 2003
Projektový koordinátor
Sekretariát
Mikšánková Tereza
sekretářka katedry
553 46 2002
Členové katedry
Profesoři
Docenti
Odborní asistenti
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor a pedagogický poradce
553 46 2004
553 46 2003


Katedra filozofie

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1823
Stálý zástupce vedoucího katedry
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
553 46 1820
Pedagogický poradce
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
553 46 1820
Koordinátor pro zahraniční mobility
Projektový koordinátor
Sekretariát
553 46 1821
Členové katedry
Profesoři
Docenti
553 46 1823
Odborní asistenti
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
553 46 1820
Vědečtí pracovníci
Externisté


Katedra germanistiky

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1940
Stálý zástupce vedoucího katedry
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, koordinátor pro zahraniční mobility, projektový koordinátor
553 46 1917
Pedagogický poradce
Polášková Eva, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry/tutor, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
553 46 1936
Koordinátor pro zahraniční mobility
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, koordinátor pro zahraniční mobility, projektový koordinátor
553 46 1917
Projektový koordinátor
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, koordinátor pro zahraniční mobility, projektový koordinátor
553 46 1917
Sekretariát
Majcherová Stanislava
sekretářka katedry
553 46 1931
Členové katedry
Profesoři
Hostující profesoři
Docenti
553 46 1940
Odborní asistenti
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, koordinátor pro zahraniční mobility, projektový koordinátor
553 46 1917
Polášková Eva, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry/tutor, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
553 46 1936
Zahraniční lektoři
Externisté


Katedra historie

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1965
Stálý zástupce vedoucího katedry
Lipovski Radek, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KHI
553 46 1974
Pedagogický poradce
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
553 46 1968
Koordinátor pro zahraniční mobility
Pumpr Pavel, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1979
Projektový koordinátor
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
projektový koordinátor
553 46 1975
Sekretariát katedry
553 46 1966
Členové katedry
Profesoři
Emeritní profesoři
Docenti
553 46 1971
553 46 1801
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
553 46 1968
553 46 1965
Odborní asistenti
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
projektový koordinátor
553 46 1975
Lipovski Radek, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KHI
553 46 1974
Pezda Jan, Mgr., Ph.D.
správce knihovny KHI
553 46 1967
Pumpr Pavel, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1979
Hostující profesoři
Škvarna Dušan, prof. PhDr., Ph.D.
hostující profesor z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
 
 
Externisté


Katedra latinského jazyka a kultury

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 2010
Stálý zástupce vedoucího katedry
Slíva Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
553 46 2012
Pedagogický poradce
Slíva Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
553 46 2012
Koordinátor pro zahraniční mobility
Šubrt Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor zahraničních mobilit
553 46 2011
Projektový koordinátor
553 46 2010
Sekretariát
Mikšánková Tereza
sekretářka KLA
553 46 2002
Členové katedry
Docenti
553 46 2010
Šubrt Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor zahraničních mobilit
553 46 2011
Odborní asistenti
553 46 1807
553 46 2013
Slíva Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
553 46 2012
Lektoři


Katedra psychologie

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1960
Stálý zástupce vedoucího katedry
553 46 1961
Pedagogický poradce
553 46 1953
Koordinátor pro zahraniční mobility
Kundrát Josef, Mgr., Ph.D.
koordinátor Erasmus
553 46 1962
Projektový koordinátor
553 46 1960
Sekretariát
Staníčková Libuše
sekretářka katedry
553 46 1951
553 46 1353
Členové katedry
Profesoři
Docenti
Odborní asistenti
553 46 1961
Kundrát Josef, Mgr., Ph.D.
koordinátor Erasmus
553 46 1962
553 46 1960
608 322 634
553 46 1958
553 46 1953
553 46 1962
Externisté


Katedra romanistiky

Vedení katedry
Vedoucí katedry
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1959
Stálý zástupce vedoucího katedry
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
553 46 1925
Pedagogický poradce
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
553 46 1925
Koordinátor pro zahraniční mobility
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1959
Projektový koordinátor
Lazar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
projektový specialista
553 46 1362
Sekretariát
Kaštovská Petra, Bc.
sekretářka katedry
553 46 1911
553 46 1350
Členové katedry
Docenti
553 46 1921
553 46 1373
Lazar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
projektový specialista
553 46 1362
Odborní asistenti
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
553 46 1925
Honová Zuzana, Mgr., Ph.D.
koordinátor francouzské filologie
553 46 1361
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1959
553 46 1921
553 46 1373
Hostující profesoři
Externisté


Katedra slavistiky

Vedení katedry
Vedoucí katedry
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
553 46 1840
Stálý zástupce vedoucího katedry
Plesník Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky
553 46 1854
Pedagogičtí poradci
Mizerová Simona, PhDr., Ph.D.
tajemník a tutor pro SP Polská filologie
553 46 1843
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
tutor pro SP Ruská filologie
553 46 1852
Koordinátoři pro zahraniční mobility
Nedomová Zdeňka, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1854
Raclavská Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk, koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1845
Projektový koordinátor
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
553 46 1840
Sekretariát
553 46 1841
Oddělení polonistiky
Vedení OP
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
553 46 1840
Profesoři
553 46 1842
 
Docenti
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1850
Raclavská Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk, koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1845
Odborní asistenti
Mizerová Simona, PhDr., Ph.D.
tajemník a tutor pro SP Polská filologie
553 46 1843
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
553 46 1840
Oddělení rusistiky
Vedení OR
Plesník Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky
553 46 1854
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník pro SP Ruská filologie
553 46 1852
Profesoři
Docenti
Nedomová Zdeňka, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1854
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
tutor pro SP Ruská filologie
553 46 1852
Odborní asistenti
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník pro SP Ruská filologie
553 46 1852
Plesník Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky
553 46 1854
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS., PhD.
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
553 46 1855
Oddělení aplikované slavistiky
Profesoři
Docenti
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1850
Odborní asistenti
Externí členové katedry
Externisté
553 46 1852
 


Katedra sociologie

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1355
Stálý zástupce vedoucího katedry
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
zástupkyně vedoucího katedry, koordinátorka programu Erasmus+
553 46 1358
Pedagogický poradce
Schneider Marek, PhDr., Ph.D.
studijní poradce a koordinátor pro studující se specifickými potřebami
553 46 1354
Koordinátor pro zahraniční mobility
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
zástupkyně vedoucího katedry, koordinátorka programu Erasmus+
553 46 1358
Projektový koordinátor
553 46 1354
Sekretariát
Staníčková Libuše
sekretářka katedry
553 46 1951
553 46 1353
Členové katedry
Docenti
Odborní asistenti
553 46 1354
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
zástupkyně vedoucího katedry, koordinátorka programu Erasmus+
553 46 1358
Schneider Marek, PhDr., Ph.D.
studijní poradce a koordinátor pro studující se specifickými potřebami
553 46 1354
553 46 1355
Externisté


Centrum pro hospodářské a sociální dějinyCentrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium

Vedení centra
553 46 1975
553 46 1830
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
garant hlavního vědeckého směru
553 46 1971
553 46 1801
Sekretariát
553 46 1821
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
garant hlavního vědeckého směru
553 46 1971
553 46 1801
553 46 1975
553 46 1830
553 46 1807
553 46 2013


Centrum regionálních studííCentrum výzkumu odborného jazyka