Personální složení

abecední členění


Děkanát Filozofické fakulty
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Katedra české literatury a literární vědy
Katedra českého jazyka
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
Katedra filozofie
Katedra germanistiky
Katedra historie
Katedra latinského jazyka a kultury
Katedra psychologie
Katedra romanistiky
Katedra slavistiky
Katedra sociologie
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium
Centrum regionálních studíí
Centrum výzkumu odborného jazyka

Děkanát Filozofické fakulty

Úsek děkana
Děkan
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
děkan FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1971
553 46 1801
Kancelář děkana
Jurová Yvetta, Ing.
asistentka děkana FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1802
596 113 009 (fax)
Bolková Jana, Mgr.
referentka a fakultní koordinátorka pro studenty se speciálními potřebami za Filozofickou fakultu
e-mail:
telefon: 553 46 4026
Úsek proděkana pro studium
Proděkan pro studium
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
zástupce děkana, proděkan pro studium
e-mail:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Studijní oddělení
Černý Rostislav, PhDr.
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1808
Greplová Hana
referentka studijního oddělení FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1811
Kociánová Pavla
referentka studijního oddělení FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1809
Šimáková Marie
referentka studijního oddělení FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1810
Brzezny Petr, Ing.
informatik FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1813
Centrum celoživotního vzdělávání
Černý Rostislav, PhDr.
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1808
Praxe
Musiolová Radmila, Ing.
referentka praxí
finanční manažerka ERDF
e-mail:
telefon: 553 46 1815
553 46 1381
Úsek proděkana pro vědu a výzkum
Proděkan pro vědu a výzkum
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1830
Oddělení pro vědu a výzkum
Rucki Tomáš, Mgr.
grafik, technický redaktor, interní administrátor RIV
e-mail:
telefon: 553 46 1817
553 46 5017
Varga Jakub, Mgr., Ph.D.
referent pro vědu a výzkum FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1804
Úsek proděkanky pro rozvoj
Proděkanka pro rozvoj
Závodná Michaela, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 1938
Oddělení pro rozvoj
Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA
odborný asistent, projektová manažerka
e-mail:
telefon: 553 46 1805
553 46 2022
Kantorová Petra, Mgr.
referentka
e-mail:
telefon: 553 46 4025
Musiolová Radmila, Ing.
referentka praxí
finanční manažerka ERDF
e-mail:
telefon: 553 46 1815
553 46 1381
Úsek proděkanky pro zahraniční a vnější vztahy
Proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2001
Oddělení pro zahraniční vztahy
Gottwaldová Lada, Ing.
referentka pro zahraniční vztahy FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1806
596 113 009 (fax)
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS., PhD.
referent pro zahraniční vztahy
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
e-mail:
telefon: 553 46 1855
Oddělení pro vnější vztahy
Parmová Nela, DiS.
referentka pro vnější vztahy FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1814
734 353 573
Univerzitní knihkupectví
Homolová Martina e-mail:
telefon: 553 46 2095
553 46 2093
Kubečková Hana e-mail:
telefon: 553 46 2093
553 46 2095
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Strungová Iveta, Ing.
tajemnice FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1803
Členové úseku
Černeková Dagmar, Ing.
personalistka FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1812
Kupczynová Monika, Ing.
referentka útvaru tajemnice FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1816
Brzesková Jolana
referentka ekonomického útvaru FF OU
e-mail:
telefon: 553 46 1819
Oddělení správy budov
Petrásek Karel e-mail:
telefon: 553 46 1065
553 46 1066
Zdunková Petra e-mail:
telefon: 553 46 1800
Černý Tomáš e-mail:
telefon:
Marhevská Alena e-mail:
telefon: 553 46 2098
Zdrálková Ivana e-mail:
telefon: 553 46 2098

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Vedení katedry
Vedení KAA
Holešová Andrea, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1890
Sekretariát KAA
Valošková Petra, Bc.
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1891
Členové katedry
Docenti
Černý Miroslav, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1894
Grabowski Łukasz Michał, dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1895
Kolář Stanislav, doc. PhDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1896
Kopecký Petr, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1806
553 46 1895
Lewandowski Tadzio, dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1899
Odborní asistenti
Beneš Jan, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1894
Bilanová Markéta, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1901
Filip Petr, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1893
Hanusková Magdalena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1898
Holešová Andrea, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1890
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1893
Hurtová Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1901
Janoušková Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1899
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1897
Kováčová Dominika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1899
Tomášková Renáta, Mgr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 1049
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1892
Lektoři
Bártová Vopravilová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1900
Externisté
Adámková Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Nangonová Stella, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 1897
Václavíková Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1899

Katedra české literatury a literární vědy

Vedení katedry
Vedení KCL
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1870
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor
e-mail:
telefon: 553 46 1878
Sekretariát KCL
Gračková Romana, Bc.
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1871
Členové katedry
Profesoři
Málková Iva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1876
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1870
Urbanová Svatava, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1874
Docenti
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor
e-mail:
telefon: 553 46 1878
Pilař Martin, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1877
Odborní asistenti
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1879
Polách Roman, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1878
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1877
Smyčková Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1874
Tomášek Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1879

Katedra českého jazyka

Vedení katedry
Vedení KCJ
David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1860
604 159 745
Čech Radek, doc. Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1862
Sekretariát KCJ
Krahulcová Lenka, Bc.
sekretářka KCJ
e-mail:
telefon: 553 46 1861
Členové katedry
Docenti
Čech Radek, doc. Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1862
David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1860
604 159 745
Odborní asistenti
Kovářová Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1865
Davidová Glogarová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1938
Klemensová Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1865
Kubát Miroslav, Mgr., Ph.D.
projektový specialista katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1862
Místecký Michal, Mgr. Bc. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon:
Radková Lucie, PhDr., Ph.D.
garant přijímacího řízení
e-mail:
telefon: 553 46 1864
Lektoři
Žédková Suchá Zdeňka, Mgr.
poradce pro zahraniční studenty (Erasmus)
e-mail:
telefon: 553 46 1865
Vědečtí pracovníci
Chen Xinying, PhD. e-mail:
telefon:
Externisté
Brumarová Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Jandová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1863
Jirousková Máša, Mgr. e-mail:
telefon:
Magdoň Libor, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1879
553 46 1861
Medveďová Zuzana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1861
Pavlíková Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Srpová Hana, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1863

Katedra dějin umění a kulturního dědictví

Vedení katedry
Vedení KDU
Olšovský Jaromír, PhDr. Ing., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2003
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor a pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2004
Sekretariát KDU
Mikšánková Tereza
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2002
Členové katedry
Profesoři
Deluga Waldemar Józef, prof. dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 2004
Zatloukal Pavel, prof. PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2003
Docenti
Černý Pavol, doc. Ing., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 2001
Matěj Miloš, Prof. PhDr. Ing. arch., Ph.D. et Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2005
Odborní asistenti
Jordánová Květa, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor a pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2004
Olšovský Jaromír, PhDr. Ing., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2003
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2001

Katedra filozofie

Vedení katedry
Vedení KFI
Čížek Jan, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1823
Hromek Petr, PhDr.
tajemník KFI, pedagogický poradce pro obory filozofie a ZSV
e-mail:
telefon: 553 46 1824
Sekretariát KFI
Tomášková Blažena
sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 1821
Členové katedry
Profesoři
Kalnická Zdeňka, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1825
Docenti
Novotný Tomáš, doc. ThDr. e-mail:
telefon: 553 46 1828
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1830
Petrů Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1826
Odborní asistenti
Čížek Jan, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1823
Dolák Antonín, PhDr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1823
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1823
Hromek Petr, PhDr.
tajemník KFI, pedagogický poradce pro obory filozofie a ZSV
e-mail:
telefon: 553 46 1824
Kramoliš Oldřich, PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1826
Naldoniová Lenka, Dr. phil. e-mail:
telefon: 553 46 1824
Rakowski Roman, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1287
Tomeček Slavoj, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1827
Externisté
Čichoň Milan, JUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1827
Holba Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1824
Kelnar Aleš, Ing. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1826
Ondomišiová Zuzana, PhDr. e-mail:
telefon:
Staňa Jiří, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1827
Šiler Vladimír, ThLic., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1820

Katedra germanistiky

Vedení katedry
Vedení KGE
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1910
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D.
tajemník KGE
e-mail:
telefon: 553 46 1915
Sekretariát KGE
Majcherová Stanislava
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1931
Členové katedry
Profesoři
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1910
Hostující profesoři
Eichinger Ludwig Maxilimian, Prof. Dr. Dr.h.c. e-mail:
telefon:
Docenti
Zlá Iveta, doc. et doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1915
Odborní asistenti
Cieślarová Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1917
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D.
tajemník KGE
e-mail:
telefon: 553 46 1915
Pišl Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1917
Polášková Eva, Mgr., Ph.D.
tutor
e-mail:
telefon: 553 46 1936
Šebestová Irena, PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1933
Zahraniční lektoři
Pistrich Dagmar, Mag. art. e-mail:
telefon: 553 46 1936
Witzlack-Makarevich Kai, M.A. e-mail:
telefon: 553 46 1933
Externisté
Gajda Marek, Mgr. et Mgr., Ph.D. et Ph.D. e-mail:
telefon:
Lakosil Radovan, Mgr. e-mail:
telefon:
Macečková Renáta, Mgr. e-mail:
telefon:
Zajícová Pavla, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1940

Katedra historie

Vedení katedry
Vedení KHI
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1965
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D.
tajemník KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1974
Sekretariát KHI
Krumpolcová Lucie
sekretářka KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1966
Pedagogičtí poradci
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1968
Členové katedry
Profesoři
Dokoupil Lumír, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1978
Kladiwa Pavel, prof. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1968
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1978
Pavelčíková Nina, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1967
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1010
553 46 1971
Docenti
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1971
553 46 1801
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1968
Gracová Blažena, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1979
Nesládková Ludmila, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2003
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1967
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1965
Odborní asistenti
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1975
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D.
tajemník KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1974
Vědečtí pracovníci
Pumpr Pavel, Mgr., Ph.D.
vědecký pracovník, koordinátor programu Erasmus+, správce knihovny KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1979
Hostující profesoři
Cerman-Štefanová Dana, Univ.-Doz. Mag. Dr.
hostující profesor z Universität Wien
e-mail:
telefon:
Škvarna Dušan, prof. PhDr., Ph.D.
hostující profesor z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
e-mail:
telefon:
Externisté
Saheb Jan, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Carbol Pavel, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Macháček Martin, prof. Ing., Ph.D. et Ph.D. e-mail:
telefon:
Vlček Vojtěch, Mgr. e-mail:
telefon:
Vojtal Petr, PhDr. e-mail:
telefon:
Zezula Michal, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra latinského jazyka a kultury

Vedení katedry
Vedení KLA
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KLA, pedagogický poradce KLA
e-mail:
telefon: 553 46 2010
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
tajemník KLA
e-mail:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Sekretariát KLA
Mikšánková Tereza
sekretářka KLA
e-mail:
telefon: 553 46 2002
Členové katedry
Docenti
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KLA, pedagogický poradce KLA
e-mail:
telefon: 553 46 2010
Kysučan Lubor, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2012
Odborní asistenti
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
tajemník KLA
e-mail:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Šubrt Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lektoři
Krúpová Andrea, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2011
Externisté
Hruboň Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2011

Katedra psychologie

Vedení katedry
Vedení KPS
Malůš Marek, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1952
Staníčková Libuše
sekretářka KPS
e-mail:
telefon: 553 46 1951
Členové katedry
Profesoři
Paulík Karel, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1956
Docenti
Baumgartner František, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1958
Mlčák Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1950
Odborní asistenti
Andraščiková Simona, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1953
Kundrát Josef, Mgr., Ph.D.
koordinátor Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 1962
Machů Klára, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1954
Malůš Marek, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1952
Poledňová Ivana, PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1960
Externisté
Gladyszová Eva, Mgr. e-mail:
telefon:
Jaremová Vladěna, PhDr. e-mail:
telefon:
Němynář Pavel, Mgr. e-mail:
telefon:
Panáček Michal, PhDr., PhD. e-mail:
telefon:
Panáčková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pečtová Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sácký Vladimír, Mgr. et Bc. e-mail:
telefon:

Katedra romanistiky

Vedení katedry
Vedení KRO
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor zahraničních vztahů
e-mail:
telefon: 553 46 1959
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
e-mail:
telefon: 553 46 1925
Holeš Jan, doc. PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1944
Sekretariát
Julínková Dagmar
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1911
Členové katedry
Docenti
Holeš Jan, doc. PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1944
Chalupa Jiří, doc. Mgr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1925
Odborní asistenti
Dedková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1919
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
e-mail:
telefon: 553 46 1925
García Ferreira Begońa, Lic. e-mail:
telefon: 553 46 1925
García Guirao Pedro, Dr e-mail:
telefon:
Gonzalez Espinosa Lillyam Rosalba, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Honová Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1927
Orawczak Kunešová Mariana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1944
Lazar Jan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1921
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor zahraničních vztahů
e-mail:
telefon: 553 46 1959
Pleško Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1921
Senhadji Nadia, PGCE e-mail:
telefon: 553 46 1375
Šlechta Petr, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1360
Veselá Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1912
Hostující profesoři
Le Blanc Guy-Armel e-mail:
telefon:
Malinovská Zuzana, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1944
Externisté
Kovaliková Romana, Bc. e-mail:
telefon:
Kuchnová Monika, Mgr. e-mail:
telefon:
Malá Jaroslava, Mgr. e-mail:
telefon:
Střelec Karel, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2701

Katedra slavistiky

Vedení katedry
Vedení KSL
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1840
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí oddělení rusistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Sekretariát
Štěpánková Iveta
sekterářka
e-mail:
telefon: 553 46 1841
Oddělení polonistiky
Vedení OP
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1840
Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D.
tajemník, tutor oddělení polonistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1843
Profesoři
Balowski Mieczyslaw, prof. dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1842
Kadłubiec Karel Daniel, prof. PhDr., DrSc.
emeritní profesor
e-mail:
telefon: 553 46 1842
Pančíková Marta, prof. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1842
Docenti
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
e-mail:
telefon: 553 46 1850
Mrhačová Eva, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1842
Raclavská Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
koordinátor programu Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 1845
Odborní asistenti
Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D.
tajemník, tutor oddělení polonistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1843
Mizerová Simona, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1843
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1840
Przywara Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1843
Oddělení rusistiky
Vedení OR
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí oddělení rusistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník oddělení rusistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Profesoři
Mikulášek Miroslav, prof. PhDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1852
Docenti
Nedomová Zdeňka, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor programu Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 1854
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí oddělení rusistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Odborní asistenti
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník oddělení rusistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1857
Mrověcová Ljuba, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1854
Plesník Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1854
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS., PhD.
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
e-mail:
telefon: 553 46 1855
Oddělení aplikované slavistiky
Profesoři
Balowski Mieczyslaw, prof. dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1842
Pančíková Marta, prof. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1842
Docenti
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
e-mail:
telefon: 553 46 1850
Mrhačová Eva, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1842
Odborní asistenti
Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1857
Externí členové katedry
Externisté
Fusiková Anna, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1852
Radłowska-Obrusník Martyna Barbara, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1843
Binarová Jana, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 1854
Kozderová Velčovská Štěpánka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1846
Vaida Viktoryia, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1852
Vidlák Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1840

Katedra sociologie

Vedení katedry
Vedení KSE
Vido Roman, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2020
Hlaváček Karel, Ing. Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1357
Sekretariát KSE
Ludwigová Simona
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2021
Členové katedry
Profesoři
Csoba Judit, Dr. e-mail:
telefon:
Swadźba Urszula, prof. dr hab. e-mail:
telefon:
Docenti
Kajfosz Jan, dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 2023
Odborní asistenti
Cogiel Alina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2022
Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1805
553 46 2022
Hlaváček Karel, Ing. Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1357
Horák Vít, PhDr. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1357
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A. e-mail:
telefon: 553 46 1358
Schneider Marek, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2022
Vido Roman, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2020

Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Vedení centra
Vedení CHSD
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D.
ředitel CHSD
e-mail:
telefon: 553 46 1010
553 46 1971
Závodná Michaela, Mgr., Ph.D.
zástupkyně ředitele CHSD
e-mail:
telefon: 553 46 1938
Sekretariát
Krumpolcová Lucie
sekretářka CHSD
e-mail:
telefon: 553 46 1966
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Bogus Marzena Agnieszka, dr e-mail:
telefon:
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1968
Daněk Radoslav, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Davidová Glogarová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1938
Dokoupil Lumír, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1978
Jemelka Martin, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Jung Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2004
Kadlec Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1938
Knob Stanislav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966
724 073 028
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1978
Lacko Miroslav, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1974
Nesládková Ludmila, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2003
Nováková Lenka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1967
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1965
Saheb Jan, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Spyra Janusz Jan, dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Šústková Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Vařeka Marek, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Žouželka Zbyněk, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966

Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium

Vedení centra
Vedení VIVARIUM
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
ředitel centra
e-mail:
telefon: 553 46 1975
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D.
zástupce ředitele
e-mail:
telefon: 553 46 1830
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
garant hlavního vědeckého směru
e-mail:
telefon: 553 46 1971
553 46 1801
Sekretariát
Tomášková Blažena
sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 1821
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
garant hlavního vědeckého směru
e-mail:
telefon: 553 46 1971
553 46 1801
Grollová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2005
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1823
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
ředitel centra
e-mail:
telefon: 553 46 1975
Lička Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1823
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D.
zástupce ředitele
e-mail:
telefon: 553 46 1830
Psík Richard, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2010
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2001
Varga Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1804

Centrum regionálních studíí

Vedení centra
Vedení CERES
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D.
ředitel CERES
e-mail:
telefon: 553 46 1879
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
zástupce ředitele CERES
e-mail:
telefon: 553 46 1870
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D.
ředitel CERES
e-mail:
telefon: 553 46 1879
Členové centra
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1850
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1878
Jung Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2004
Málková Iva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1876
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1840
Pilař Martin, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1877
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1877
Smyčková Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1874
Svoboda Jiří, prof. PhDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1874
Tomášek Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1879
Urbanová Svatava, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1874
Externisté
Kotrla Pavel, Mgr. e-mail:
telefon:
Mainx Oskar, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1875
Magdoň Libor, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1879
553 46 1861
Polách Roman, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1878
Průša Lukáš, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2697
Strakoš Martin, Mgr. e-mail:
telefon:
Straková Markéta, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2639
Šrubařová Jana, PhDr. e-mail:
telefon:
Šťastná Marie, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2003
Zarek Józef, dr hab. e-mail:
telefon:

Centrum výzkumu odborného jazyka

Vedení Centra
Vedení CFSLS
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
ředitelka CVOJ
e-mail:
telefon: 553 46 1910
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
Zástupkyně ředitelky CVOJ
e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 1049
Členové Centra
Členové CFSLS
Bilanová Markéta, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1901
Cieślarová Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1917
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1893
Janoušková Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1899
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1897
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1915
Pišl Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1917
Polášková Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1936
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1892