Studuj s námi v zahraničí

Jednou z nejvýznamnějších aktivit Filozofické fakulty Ostravské univerzity v oblasti zahraniční spolupráce je zapojení do programu Erasmus+. V současnosti existuje přes 100 bilaterárních smluv s univerzitami téměř po celém světě. Kromě evropských zemí mohou studenti vycestovat také do Asie či Ameriky.

Pro studium v zahraničí je potřebná znalost cizího jazyka a na základě žádosti získává student stipendium, které mu zajistí vhodné podmínky ke studiu. Velikou výhodou studia v zahraničí je vedle zdokonalení se v cizím jazyce také možnost poznat jinou kulturu a navázat nová přátelství.

Od roku 2000 zájem o studium na zahraničních univerzitách každoročně stoupá. Zatímco na začátku třetího tisíciletí Filozofická fakulta vyslala k zahraničnímu studiu necelé čtyři desítky svých studentů, v roce 2016 tento počet převýšil stovku.

Vzestupná tendence je patrná i při přijímání zahraničích studentů ke studiu na naši fakultu. Počet studentů nominovaných zahraničními institucemi z prvotních deseti studentů v roce 2000 se nyní pohybuje v průměru kolem šedesáti studentů za rok.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020