Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder (Křížem krážem německy mluvícími zeměmi) na Soukromém gymnáziu a SOŠ Iuventas

Po úspěšném workshopu ke kreativnímu psaní pokračovala spolupráce se Soukromým gymnáziem a SOŠ Iuventas dalším workshopem, realizovaným dokonce ve dvou skupinách žáků. Tentokrát se tématem staly reálie německy mluvících zemí.

Pomocí asociogramu si žáci s lektorkami shrnuli, jaké informace o německy mluvících zemích doposud nabyli. Následovala skupinová práce, při které měli žáci do „slepé“ mapy německy mluvících zemí správně zakreslit města, řeky a hory a přiřadit sousední země, pamětihodnosti a známé osobnosti jednotlivých zemí. Poté každá ze skupinek představila jeden ze zadaných regionů nebo měst. Na závěr si žáci mohli zopakovat nejdůležitější informace prostřednictvím kvízu.

Ze zpětné vazby od žáků obou skupin vyplynulo, že se jim workshop líbil a rádi by se účastnili dalších.

Děkujeme lektorkám katedry, Julii Przybytek, M.A. (DAAD), a Alexandře Kroiss, BA MA (OeAD), za přípravu zajímavého workshopu, žákům za jejich účast a aktivitu a také jejich vyučujícím, paní Mgr. Ivetě Stiborské a Ing. Kateřině Sittové, za pomoc s organizací akce.

Již teď se těšíme na další spolupráci.

Workshop pro žáky středních škol na Soukromém gymnáziu a SOŠ Iuventas
Copyright: Mgr. Iveta Stiborská
Workshop pro žáky středních škol na Soukromém gymnáziu a SOŠ Iuventas
Copyright: Mgr. Iveta Stiborská
Workshop pro žáky středních škol na Soukromém gymnáziu a SOŠ Iuventas
Copyright: Mgr. Iveta Stiborská
Workshop pro žáky středních škol na Soukromém gymnáziu a SOŠ Iuventas
Copyright: Mgr. Iveta Stiborská
Workshop pro žáky středních škol na Soukromém gymnáziu a SOŠ Iuventas
Copyright: Mgr. Iveta Stiborská
Workshop pro žáky středních škol na Soukromém gymnáziu a SOŠ Iuventas
Copyright: Mgr. Iveta Stiborská
Workshop pro žáky středních škol na Soukromém gymnáziu a SOŠ Iuventas
Copyright: Mgr. Iveta Stiborská
Workshop pro žáky středních škol na Soukromém gymnáziu a SOŠ Iuventas
Copyright: Mgr. Iveta Stiborská
Workshop pro žáky středních škol na Soukromém gymnáziu a SOŠ Iuventas
Copyright: Mgr. Iveta Stiborská
Workshop pro žáky středních škol na Soukromém gymnáziu a SOŠ Iuventas
Copyright: Mgr. Iveta Stiborská
Workshop pro žáky středních škol na Soukromém gymnáziu a SOŠ Iuventas
Copyright: Mgr. Iveta Stiborská
Workshop pro žáky středních škol na Soukromém gymnáziu a SOŠ Iuventas
Copyright: Mgr. Iveta Stiborská

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 03. 2022