O filozofické fakultě

Filozofická fakulta je jednou z největších fakult Ostravské univerzity s tradicí od roku 1991. V současné době na fakultě studuje více než 2000 studentů a působí přes 120 akademických pracovníků. Filozofická fakulta je složena z dvanácti kateder, polovina z nich je zaměřena na výuku filologických oborů, zbývající katedry se specializují na vybrané společenské a další humanitní vědy jako je psychologie, sociologie, historie, filozofie, dějiny umění a kulturní dědictví, česká literatura a literární věda.

Nedílnou součástí fakulty je vědecká a výzkumná činnost, kterou zajišťují čtyři vědecko-výzkumná centra. Díky nim se akademičtí pracovníci i studenti mohou zapojit do významných tuzemských i mezinárodních vědeckých projektů. O intenzivní vědecko-výzkumné aktivitě svědčí množství monografií, vědeckých časopisů a dalších publikací vydávaných jak Filozofickou fakultou, tak zejména ve spolupráci s prestižními domácími i zahraničními nakladatelstvími.

Budovy Filozofické fakulty se nachází v samém středu historického jádra města Ostravy. Jejich součástí jsou také katedrové knihovny, fakultní studovna a univerzitní knihkupectví. Poloha fakulty v srdci města ji přímo předurčuje k aktivnímu zapojení do veřejného a společenského života, fakulta proto spolupracuje s významnými kulturně-vzdělávacími organizacemi, neziskovými institucemi, soukromým i veřejným sektorem. Všem výše jmenovaným skupinám fakulta nabízí mimo jiné i různé typy doplňkového studia, které zvyšují kvalifikaci a konkurenceschopnost na trhu práce. Kontakt s veřejností je tak další prioritou a důležitou činností fakulty.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 06. 2021