Oddělení pro rozvoj

Oddělení pro rozvoj Filozofické fakulty poskytuje informační, organizační a administrativní podporu příslušné grantové a projektové činnosti pracovníků fakulty. Oddělení pro rozvoj:

  • vyhledává vhodné výzvy dotačních programů.
  • poskytuje podporu při zpracování návrhu projektu (ekonomika projektu, soulad projektu s výzvou).
  • poskytuje podporu při přípravě projektových žádostí a jejich příloh.
  • poskytuje podporu při zpracování dílčích, monitorovacích, závěrečných zpráv.
  • poskytuje podporu při tvorbě finančních zpráv projektů a kompletaci příloh projektů.
  • zajištuje komunikaci s rektorátními odděleními.

Oddělení pro rozvoj Filozofické fakulty se primárně zaměřuje na projektové výzvy nadací, rozvojových projektů celouniverzitního charakteru, samosprávných orgánů, ministerstev, programů EU.


Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.

Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.

proděkanka pro a rozvoj

telefon: 553 46 1938
e-mail:
Ing. Veronika Cabala

Ing. Veronika Cabala

finanční manažerka

telefon: 553 46 1805
e-mail:
Mgr. Petra Kantorová

Mgr. Petra Kantorová

referentka

telefon: 553 46 4025
e-mail:
Ing. Radmila Musiolová

Ing. Radmila Musiolová

referentka praxí, finanční manažerka ERDF

telefon: 553 46 1815
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 05. 2024