Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky

Pod záštitou Velvyslanectví SRN v Praze, Ministerstva zahraničních věcí ČR, DAAD a katedry germanistiky FF OU se uskutečnila ve dnech 14.− 28. listopadu 2019 výstava Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 1918/1939. Vernisáž výstavy se konala za hojné účasti studentů a vyučujících nejen z KGE. V jejím úvodu proslovil svou řeč Dr. Alexander Puk, vedoucí hospodářského referátu a referátu pro vědu a výzkum Velvyslanectví SRN v Praze. Závažné téma historie obou států našlo odezvu u návštěvníků výstavy a přispělo k prohloubení zájmu o prezentované téma.

Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem“ na katedře germanistiky

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 12. 2019