Obhajoba dizertační práce pana dr. Radima Maňáka

28. únor 2023 nebyl jen posledním dnem v měsíci, ale také posledním dnem studia pro doktoranda katedry germanistiky, pana PhDr. Ing. Radima Maňáka, Ph.D., protože v tento den úspěšně obhájil svou dizertační práci a složil státní doktorskou zkoušku.

Ve své dizertační práci s názvem „Wandel in der Kasusrektion von Präpositionen im Deutschen“ (Změna předložkového pádu v němčině) se dr. Maňák zaměřil na vývoj jazykových norem ve spisovné němčině na příkladu předložkové rekce. Zabýval se vybranými německými předložkami, které se původně pojily a dativem a posléze u nich byla zaznamenána tendence pojit se s genitivem. Cílem práce bylo vyhodnotit kolísání předložkové rekce u těchto vybraných původně dativních předložek.

Svůj výzkum opřel dr. Maňák o metodu korpusové analýzy, přičemž vycházel z korpusů DeReKo a DWDS. Díky získaným datům mohl vyhodnotit použití zkoumaných předložek s genitivem a dativem z hlediska četností a ty srovnat v různých časových obdobích i různých textových druzích v rámci dvou komunikačních oblastí (masmédia a beletrie).

Panu doktoru Maňákovi gratulujeme a budeme se těšit na budoucí spolupráci.


Obhajoba dizertační práce pana dr. Radima Maňáka
Obhajoba dizertační práce pana dr. Radima Maňáka
Obhajoba dizertační práce pana dr. Radima Maňáka

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2023