Překladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překladem 10. března 2020

Poslední akcí před uzavřením Ostravské univerzity byl Den s překladem, který se uskutečnil 10. března 2020. Katedra germanistiky uspořádala Translatologický workshop, kde účastníky přivítala dr. Eva Polášková a shrnula nejčastější problémy při překladech soutěžních textů.

Hlavním bodem byla přednáška Mgr. Lenky Bartošové, která návštěvníky seznámila s mnoha úskalími práce tlumočnice a překladatelky na volné noze. Děkujeme tímto Lence za její vystoupení, jež mnohé studenty přimělo k důkladnému zamyšlení nad svou budoucí kariérou.

Dále děkujeme všem zúčastněným studentkám a studentům za jejich aktivitu a gratulujeme překladatelkám a překladatelům, kteří se ve velké konkurenci umístili na předních místech (středoškolská sekce: 1. místo: Beáta Gelnarová, Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, literární text; 2. místo: Kateřina Šedivá, Gymnázium Otrokovice, literární text, 2. místo: Richard Smrž, Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, neliterární text; 3. místo, Alena Janalíková, Gymnázium, Krnov, literární text; vysokoškolská sekce: čestné uznání: Mariana Vážanová, Ostravská univerzita, literární text).

Velký dík za přípravu a organizaci překladatelské soutěže na katedře germanistiky patří dr. Evě Poláškové. Děkujeme také dr. Milanu Pišlovi za zajištění a organizaci Translatologického workshopu a všem kolegům a kolegyním za kooperaci.

Věříme, že i letošní Den s překladem byl nejen příjemně stráveným dnem, ale také dobrou inspirací dále si rozšiřovat vědomosti a dovednosti v překladatelské a tlumočnické oblasti.


Překladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překladem
Autor: Milan Pišl
Překladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překladem
Autor: Milan Pišl
Překladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překladem
Autor: Milan Pišl
Překladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překladem
Autor: Milan Pišl
Překladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překladem
Autor: Milan Pišl
Překladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překladem
Autor: Milan Pišl

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 03. 2020