Mezinárodní spolupráce

Zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání a vědy je jedním z prioritních a dlouho rozvíjených směrů FF OU. Prioritními oblastmi jsou nejen země EU, ale také východní Evropa, Čína a střední Asie. Internacionalizace vzdělávacího prostředí prostřednictvím zvaných přednášek a studijních pobytů a aktivní účasti na zahraničních konferencích je podstatným příspěvkem ke zvýšení znalostí a stimulem pro osobní a odborný růst studentů a vyučujících. Řada realizovaných smluv se zahraničními vědecko-výzkumnými pracovišti, univerzitami i s regionálními vysokými školami vytváří síť aktivních kontaktů udržovaných pracovníky FF OU i studenty a doktorandy. Aktivity spojené se zahraniční spoluprací jsou ze strany univerzity, fakulty i kateder široce podporovány organizačně i finančně.

Na podporu kontaktů se zeměmi, které dříve nespadaly do programu Erasmus a kde činnost komplikují určité administrativní překážky, iniciovala FF OU založení svépomocné platformy Euroasijské akademické fórum, která má za cíl podporovat vědecké a pedagogické kontakty vysokých škol a výzkumných pracovišť ze zemí EU, východní Evropy a Asie.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020