Mezinárodní spolupráce

Zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání a vědy je jedním z prioritních a dlouho rozvíjených směrů FF OU. Prioritními oblastmi jsou nejen země EU, ale také východní Evropa, Čína a střední Asie. Internacionalizace vzdělávacího prostředí prostřednictvím zvaných přednášek a studijních pobytů a aktivní účasti na zahraničních konferencích je podstatným příspěvkem ke zvýšení znalostí a stimulem pro osobní a odborný růst studentů a vyučujících. Řada realizovaných smluv se zahraničními vědecko-výzkumnými pracovišti, univerzitami i s regionálními vysokými školami vytváří síť aktivních kontaktů udržovaných pracovníky FF OU i studenty a doktorandy. Aktivity spojené se zahraniční spoluprací jsou ze strany univerzity, fakulty i kateder široce podporovány organizačně i finančně.

Aktuálně řešeným strategickým mezinárodním projektem financovaným z programu Erasmus+ je partnerský projekt Digital Womanist, do něhož je jako jediná tuzemská univerzita zapojená Ostravská univerzita. Hlavním cílem projektu je vytvoření strategického plánu pro implementaci digitálních technologií do výuky a vzdělávání, vysledovat příčiny vedoucí k genderové nerovnosti při využívání digitálních nástrojů a následné narovnání a inovování vzdělávacích metod s ohledem na využití digitálních nástrojů v humanitních a společenskovědních oborech. Projekt cílí zejména na studentky a akademičky humanitních oborů, které jsou nedílnou součástí mezinárodního projektového týmu propojujícího humanitní vědy a nejmodernější digitální technologie.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 03. 2023