Aktuality

Nový hostující profesor na katedře germanistiky

Ve dnech 9. – 11. dubna 2019 započal své působení na katedře germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity významný německý lingvista, prof. Dr. Dr. h. c. Ludwig Maxmilian Eichinger, který do roku 2018 řídil Institut für Deutsche Sprache v Manheimu a na zdejší univerzitě vedl katedru německé lingvistiky.

Gustav Klimt – nezastupitelný umělec vídeňské scény

Dne 4. dubna 2019 proběhla v prostorách katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity slavnostní vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny.

Překladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překladem

Již po čtrnácté měli studenti všech univerzit v České republice možnost změřit si síly v překladatelském umění účastí na Překladatelské soutěži, kterou pořádá Filozofická fakulta OU.