Aktuality

Katedra germanistiky má nového docenta

Dne 28. února 2023 obhájil dr. Martin Mostýn svou habilitační práci, čímž završil svou dlouholetou práci na tématu „Deverbale Derivate von Verben auf -ieren – eine metalexikografische und korpuslinguistische Analyse“ (Deverbální deriváty od sloves na -ieren – metalexikografická a korpusová analýza).

Dotazníkové šetření pro studenty učitelství v závěrečném ročníku nebo krátce po státnicích

Milé studentky, milí studenti, prosím poskytněte MŠMT zpětnou vazbu týkající se Vašeho studia a připravenosti na Vaši profesi. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Květnové workshopy s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO (2. a 9. května 2023)

Květen – lásky i workshopů čas. Tentokrát se do německého jazyka „zamilovali“ žáci Gymnázia Hladnov a Střední umělecké školy, Ostrava.

Exkurze do Katovic

Dne 13. dubna 2023 uspořádala lektorka DAAD, paní Julia Przybytek, M.A., pro studenty exkurzi do Katovic.

28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky (21. dubna 2023)

Jak komunikuje magie v německém jazyce? Jaká odborná slova z oblasti hudební vědy se v metaforickém významu užívají v odborných textech z jiných oblastí? Jaké galicismy se objevují v němčině? Jakou roli hrají sociální média pro ženský fotbal v Rakousku a Česku? Jaký je rozdíl mezi literárním dílem Der Besuch der alten Dame (Návštěva staré dámy) od Friedricha Dürrenmatta a jeho filmovými zpracováními?

Návštěva veletrhu Ferienmesse Wien

Dne 18. března 2023 navštívili někteří studenti oboru Němčina pro odbornou a profesní komunikaci společně s lektorkou OeAD, Alexandrou Kroiss, BA MA, veletrh Ferienmesse Wien na vídeňském výstavišti.

Workshop ke krátkým rakouským filmům na Matičním gymnáziu v Ostravě v rámci projektu Univerzita PRO aneb Jeden kousek nikdy nestačí

Workshop ke krátkým rakouským filmům bývá běžnou (a oblíbenou) součástí programu česko-německých kulturních dnů v Ostravě.

Workshopy s rodilými mluvčími na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě v rámci projektu Univerzita PRO

O workshopy s rodilými mluvčími katedry germanistiky byl vždycky velký zájem, ale v době pocovidové je o to větší, že se workshopy mohou realizovat bez jakýchkoli opatření a v prezenční podobě.

Překlad jako hledání smyslu v překladatelské dílně na katedře germanistiky v roce 2023

Překladatelská dílna v rámci Dne s překladem (14. března 2023) se letos nesla ve slavnostním duchu – pozvání totiž přijal vzácný host, překladatel a germanista Tomáš Dimter.