Květnové workshopy s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO (2. a 9. května 2023)

Květen – lásky i workshopů čas. Tentokrát se do německého jazyka „zamilovali“ žáci Gymnázia Hladnov a Střední umělecké školy, Ostrava. Preferovanými tématy byly především reálie německy mluvících zemí, ke kterým plnili žáci rozmanité úkoly, ať již k rozdílům mezi Německem a Rakouskem, německé a rakouské jazykové variantě nebo vybraným pochoutkám německé a rakouské gastronomie. Při skupinové i individuální práci jim lektorky i jejich vyučující vždy podaly pomocnou ruku, takže žáci všechny úkoly hravě zvládli. Pro žáky Gymnázia Hladnov bylo na jejich přání představeno i studium na katedře germanistiky, možnosti volby studijních programů a široké spektrum uplatnění absolventů v praxi.

Děkujeme lektorkám katedry za přípravu zajímavých workshopů a paním vyučujícím, paní Mgr. Haně Procházkové z Gymnázia Hladnov a Mgr. Evě Lorencovičové ze Střední umělecké školy v Ostravě i daným žákům za jejich aktivitu a zájem. Věříme, že toto setkání nebylo poslední, a těšíme se na spolupráci příště.


Květnové workshopy s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Květnové workshopy s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Květnové workshopy s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Květnové workshopy s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Květnové workshopy s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Květnové workshopy s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Květnové workshopy s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Květnové workshopy s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO
Květnové workshopy s rodilými mluvčími pro střední školy v rámci projektu Univerzita PRO

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 05. 2023