Účast na konferenci GeSuS-Linguistiktage (8.–10. června 2023)

Ve dnech 8. až 10. června se ve městě Créteil u Paříže konala konference GeSuS-Linguistiktage, která se věnovala tématu „Základní lingvistický výzkum a jeho praktické využití“. Zúčastnili se naše dvě doktorandky, Mgr. Pavlína Hilscherová a Mgr. Pavlína Soušková, a jejich školitelé, prof. Lenka Vaňkovádoc. Martin Mostýn.

První den konference společně přednesly Pavlína Hilscherová a Lenka Vaňková referát na téma „K funkci a srozumitelnosti hudební slovní zásoby v neodborném kontextu“. Tento zajímavý hudební příspěvek se setkal s velkým ohlasem publika. Prezentace byla zaměřena na výsledky projektu SGS, který se zabývá chápáním odborné hudební slovní zásoby jako metafory v neodborném kontextu v publicistických textech.

Druhý den konference vystoupila také Pavlína Soušková a její školitel Martin Mostýn s přednáškou „Výrazové prostředky a zprostředkování emocionality ve filmu Good bye, Lenin! a jeho adaptacích se zaměřením na diskurz Ostalgie a NDR“. Společně představili výsledky probíhajícího projektu SGS, který se zabývá především přenosem a srovnáním tzv. ostalgie ve scénáři, filmu s audiopopisem a knize v jednoduchém jazyce. Přednáška měla velký úspěch a analyzované úseky u mnohých dokonce vyvolaly vzpomínky na tehdejší dobu.

Účast na konferenci pozitivně motivovala naše doktorandky k dalšímu výzkumu. Děkujeme všem zúčastněným za prezentaci naší katedry v zahraničí.


Účast na konferenci GeSuS-Linguistiktage
Účast na konferenci GeSuS-Linguistiktage
Účast na konferenci GeSuS-Linguistiktage

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 06. 2023