Hlavní směry výzkumu na FF OU

  • Hospodářské a sociální dějiny novověku
  • Proměny odborného diskursu v kulturních kontextech: nové a inovované textové druhy/žánry
  • Výzkum identity míst a regionů v literatuře, jazyce a kultuře
  • Výzkum středověké společnosti a kultury

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017