Návštěva workshopu „Jak se orientovat na trhu práce“ ve firmě OKIN BPS

V pondělí, 9. března 2020, navštívili studenti semináře Unternehmenskommunikation 2 (KGE/AKOR2) prakticky zaměřený workshop „Jak se orientovat na trhu práce“ ve firmě OKIN BPS.

Pracovníci HR-oddělení Petra Horáková a Adam Valíček uvedli naše studenty do základní problematiky - jak vytvořit atraktivní životopis, jak se připravit na výběrové řízení, co očekávat od tzv. assesment day a nebo jak je důležitá vaše digitální stopa.

V druhé části workshopu si někteří studenti mohli vyzkoušet pracovní pohovor v němčině a angličtině a reagovat na mnohdy záludné personalistické otázky (např. Jaké tři nejdůležitější kompetence vám dalo vaše studium?).

Pohovor v němčině vedl náš bývalý student, dnes zaměstnanec firmy OKIN BPS, pan Vu D. Tung. Je milé potkat známé tváře v takto významných firmách.

Děkujeme tímto všem zaměstnancům firmy OKIN BPS za přípravu tohoto mimořádně přínosného a prakticky zaměřeného workshopu, zejména paní Marii Trávníčkové za organizaci a její vstřícný přístup.


Workshop Jak se orientovat na trhu práce
Autor: Milan Pišl
Workshop Jak se orientovat na trhu práce
Autor: Milan Pišl
Workshop Jak se orientovat na trhu práce
Autor: Milan Pišl
Workshop Jak se orientovat na trhu práce
Autor: Milan Pišl
Workshop Jak se orientovat na trhu práce
Autor: Milan Pišl

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 03. 2020