Pro firmy a organizace

Filozofické fakultě se podařilo navázat oboustranně výhodnou spolupráci se sedmi významnými zaměstnavateli v Moravskoslezském kraji. Vyústěním této spolupráce je společný projekt v podobě studijního modulu HR (Human Resource) – personální konzultant. Modul se zaměřuje na problematiku lidských zdrojů, učí studenty mimo jiné praktickým dovednostem spojených s podnikáním. Do značné míry připravuje studenty také na praxi, která je nedílnou součástí výuky v rámci modulu. Zaměstnavatelé tak mají příležitost oslovit nadané studenty a absolventi modulu získají do začátku neocenitelné rady profesionálních personálních poradců. Kromě zapojení do tohoto modulu existují další aktivity, které budují most mezi zaměstnavateli a absolventy Filozofické fakulty OU. Mezi takové patří workshopy a přednášky zástupců firem přímo na fakultě, kde studenty seznamují s aktuálními požadavky trhu práce, poskytují poradenství v oblasti sebeprezentace a umožňují nezávazné exkurze na svá pracoviště.

Ve spolupráci s vybranými agenturami pak zajišťujeme některé doplňkové služby jako je poradenství, výzkumy trhu, překladatelská a tlumočnická činnost.

V rámci zvyšování kvalifikace zaměstnanců nabízíme pro firmy a organizace krátkodobé kurzy. Podívejte se na jejich nabídku.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020