Do dvou roků a (téměř) do dne aneb Překladatelská dílna v roce 2022 opět v prezenční formě

Jak již je na FF OU tradicí, i letos vyvrcholila překladatelská soutěž slavnostním vyhodnocením v rámci Dne s překladem (8. března 2022). Po dvou letech změn vlivem koronavirové krize jsme se konečně dočkali toho, že se tato akce opět mohla konat v prezenční podobě. I tentokrát však covid-19 akci zcela neušetřil: Pro nemoc se bohužel nemohl dostavit pozvaný host. Situaci zachránil náš kolega, dr. Milan Pišl, který si připravil zajímavou přednášku o kronice města Mošnov, jejíž překlad nedávno dokončil pro vydání. V dopoledním bloku přednášek se tak zájemci mohli díky názorné prezentaci dozvědět, jaké pozoruhodné dílo se dr. Pišlovi dostalo do rukou, zároveň však jaké záludnosti skrývá takovýto historický text pro překladatele, ať se již jedná o historickou terminologii, syntaktickou komplexnost nebo názvy místních reálií.

Povzbuzeni závěrečným heslem dr. Pišla „Nikdy to nezvdávejte!“ se zájemci rozešli ze společné části do odpoledních překladatelských dílen. Ta germanistická navázala na dopolední přednášku a účastníci si pod vedením dr. Pišla na názorných ukázkách mohli vyzkoušet na vlastní kůži, jak by v roli překladatele postupovali.

Jak přeložit název německého zvyku, který se neuchoval do současnosti a zanikl? Co s překladem již neexistující školy nebo lokálních kulinářských výtvorů? Jak si poradit s politicky ožehavými tématy, např. odsunem sudetských Němců? Nebo dokonce jak se stát kromě překladatele i básníkem a převést do češtiny báseň, která se v kronice také objevila? Studenti přinášeli své kreativní nápady a u některých ukázek se rozběhla živá diskuze ohledně nejvhodnější možnosti překladu, která svědčila o hlubokém zájmu studentů.

O tom ostatně svědčí i vysoká účast na soutěži samotné: soutěžilo 46 účastníků z 29 středních škol a 13 účastníků z 5 vysokých škol. A že ani oni neměli vždy lehkou situaci, vyplynulo z prezentace dr. Poláškové, která shrnula nejčastější úskalí vybraných pasáží soutěžních překladů. O to významnější je vysoké číslo oceněných studentů, kterým se jejich překlady mimořádně vydařily.

V soutěži pro vysoké školy získali čestná uznání tito studenti:

 • Marie Kočicová, Masarykova univerzita, literární
 • Kateřina Klečková, Univerzita Pardubice, literární
 • Luboš Krupa, Ostravská univerzita, neliterární

V soutěži pro střední školy jsme ocenili za každou kategorii tři studenty diplomem:

 • Literární překlad:
  1. místo: Ema Martináková, Matiční gymnázium, Ostrava
  2. místo: Linda Kováčová, Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka
  3. místo: Eliška Hrubošová, Gymnázium Říčany

 • Neliterární překlad:
  1. místo: Karolína Kaczorová, Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor
  2. místo: Nikola Winklerová, Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
  3. místo: Elena Musilová, Gymnázium Ústí nad Orlicí

Pěkných překladů jsme však obdrželi mnohem více, z důvodu velké konkurence však již nedosáhly na první tři příčky. Proto bychom chtěli jmenovat alespoň neoficiální čtvrtá místa:

 • Literární překlad:
  Tereza Kašpárková, Gymnázium Karviná
  Adéla Válková, Gymnázium Krnov

 • Neliterární překlad:
  Jakub Žajdlík, Biskupské gymnázium v Ostravě
  Nicola Leśniaková, Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov

Úspěšným překladatelům gratulujeme k jejich výhře, ale současně chválíme všechny účastníky soutěže, protože ve všech odevzdaných překladech jsme mohli pozorovat aktivitu a nadějný překladatelský potenciál, ze kterého máme velkou radost. Současně děkujeme všem vyučujícím středních škol za motivaci svých žáků a spolupráci. Těší nás také, že se překladatelské dílny zúčastnilo jak mnoho našich studentů, tak také studenti ze SŠ a některých dalších VŠ.

Děkujeme dr. Pišlovi za přínosné informace a podněty k dalšímu studiu, protože jak ukázal ve své prezentaci, studium překladu je nejen stále aktuální a potřebné, ale může se stát dobrodružstvím na celý život. Všem tedy přejeme mnoho napínavých zážitků a úspěchů při dalších překladatelských počinech a již nyní se těšíme na setkání zase při dalším ročníku soutěže.


Překladatelská dílna na KGE FF OU
Překladatelská dílna na KGE FF OU
Překladatelská dílna na KGE FF OU

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2022