Filozofická fakulta OU

Katedry a centra FF
Chci studovat na FF
Soutěž Den s překladem
Kontakty

Konference

Studentské vědecké konference KRO FF OU 2024
Termín konání: 20. 03. 2024 - 21. 03. 2024

Studentská vědecká konference KCL FF OU 2024
Termín konání: 22. 03. 2024

Slavica iuvenum 2024
Termín konání: 26. 03. 2024 - 27. 03. 2024

Les langues et les cultures en contact : danger ou enrichissement ?
Termín konání: 09. 05. 2024 - 10. 05. 2024

Studia Humanitatis X
Termín konání: 14. 05. 2024 - 15. 05. 2024