Filozofická fakulta OU

Katedry a centra FF
Chci studovat na FF
Soutěž Den s překladem
Humanitky.cz

Konference

Slavica iuvenum 2023
Termín konání: 28. 03. 2023 - 29. 03. 2023

Studentská vědecká konference KCJ a KCL
Termín konání: 30. 03. 2023

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2023
Termín konání: 20. 04. 2023 - 21. 04. 2023

Valašsko – historie a kultura
Termín konání: 04. 10. 2023 - 06. 10. 2023

Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223–2023
Termín konání: 18. 10. 2023 - 20. 10. 2023