Filozofická fakulta OU

Katedry a centra FF
Chci studovat na FF
Soutěž Den s překladem
Humanitky.cz

Konference

Slavica iuvenum 2023
Termín konání: 28. 03. 2023 - 29. 03. 2023

Studentská vědecká konference KCJ a KCL
Termín konání: 30. 03. 2023

Invitantur scholares
Termín konání: 19. 04. 2023

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2023
Termín konání: 20. 04. 2023 - 21. 04. 2023

MOSEC 2023
Termín konání: 18. 05. 2023 - 20. 05. 2023