Online autorské čtení Michaela Stavariče a překladatelský workshop s Jitkou Nešporovou

I přes současnou situaci, která kultuře vůbec nepřeje, jsme společně s Centrem pro translatologii Vídeňské univerzity a také ve spolupráci s Rakouským gymnáziem v Praze připravili dne 16. prosince 2020 autorské čtení Michaela Stavariče. Jedná se o česko-rakouského autora, který své romány i kratší texty píše výlučně německy a za své knihy získal již mnohá ocenění, například Rakouskou státní cenu za literaturu pro děti a mládež.

Rozhodli jsme se tuto příležitost propojit s praktickou výukou v Ostravě i Vídni a v rámci překladatelských seminářů jsme využili šanci potrénovat kompetence při překladu současné rakouské literatury. Studenti semináře Základy překladu tak měli jedinečnou možnost vyzkoušet si mimo překlad odborných a ekonomických textů také překlad autentického literárního textu, konkrétně se jednalo o dosud nepublikovanou povídku PUPPEN právě od Michaela Stavariče.

Povídce PUPPEN jsme se věnovali během výuky, kde jsme provedli základní translatologickou a kontextuální analýzu tohoto textu a následně jsme několik hodin před autorským čtením absolvovali skvělý workshop s profesionální překladatelkou Jitkou Nešporovou. Dozvěděli jsme se, že překlad současné literatury vyžaduje nejen poctivou rešerši o daném díle či autorovi a jeho vyjadřování, ale také detailní jazykový rozbor originálního textu. Ukázalo se, že studenti jsou zvyklí překládat adekvátně a správně například hospodářské nebo právní dokumenty. Jakmile je ale nutné text nejprve interpretovat, rozebrat na jednotlivé segmenty a ty poté kvůli estetickému záměru originálu spojit do dlouhých souvětí, může se objevit celá řada nejasností a problémů. Další potíže nastávají při hledání správných lexikálních variant – co třeba samotný název a jeho symbolika pro celý dost surrealistický text? Jsou PUPPEN panenky, figurky nebo snad loutky? Z čí perspektivy děj vůbec sledujeme a jak si ho vlastně vykládáme? Tato a mnohá další úskalí s námi prošla a prodiskutovala již zmíněná Jitka Nešporová a díky jejím cenným radám a návrhům (a především zdůvodnění) jednotlivých formulací umožnila studentům vypracovat překlady ve velice dobré kvalitě. Kdo se workshopu zúčastnil a zapracoval jeho obsah do svého překladu, ten má zápočet prakticky v kapse.

Michael Stavarič nám při večerním online setkání četl ze svého nového románu FREMDES LICHT, který recenze na portále Deutschlandfunk Kultur označuje za „fantasmagorické dobrodružství, hyperkomplexní text“ a za „fabulaci o světelných válkách či interstelárních vesmírných korábech“. Román se odehrává v několika časových rovinách a pojednává o životě v extrémních mrazech, kryokonzervaci a také o smyslu lidského života, přičemž Stavarič ohromuje znalostmi o možnostech přežití v nehostinných grónských mrazech a detaily o kultuře národa Inuitů.

Autorským čtením vyvrcholila cenná spolupráce s Centrem pro translatologii Vídeňské univerzity, která během letošního podzimu zahrnovala projekt Transkunst IV a také již zmíněnou výuku českých a rakouských studentů při společném překladatelském workshopu. Této efektivní spolupráce, kterou za Centrum pro translatologii koordinuje Dr. Michaela Kuklová a za Katedru germanistiky Dr. Milan Pišl, si velmi vážíme. Také nadále budeme podporovat rozvoj praktických translatologických kompetencí našich studentů a těšíme se na podobně přínosné pokračování, například v podobě pátého Transkunstu.


Text: Milan Pišl, Eva Polášková
Obrazový materiál: Milan Pišl


Lesung Stavarič
Lesung Stavarič
Workshop Nešporová

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 01. 2021