Gustav Klimt – nezastupitelný umělec vídeňské scény

Dne 4. dubna 2019 proběhla v prostorách katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity slavnostní vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny. Výstavu zahájil dr. Martin Mostýn a rakouská lektorka, Mag. art. Dagmar Pistrich, která se podstatnou měrou zasadila o její realizaci. Pod záštitou Rakouského kulturního fóra v Praze mohou být až do 16. května 2019 návštěvníkům prezentovány informace o životě a díle malíře Gustava Klimta. Významný představitel vídeňské moderny je zde představen jako neúnavný průkopník, který ušel dlouhou uměleckou cestu od historismu vídeňské Ringstraße k počátkům abstrakce. Jednotlivé výstavní panely reflektují osudové okamžiky tvůrčího hledání a podnětných inspirací, které přispěly ke vzniku souhrnného uměleckého díla – „Gesamtkunstwerku“. Hojná účast studentů i široké veřejnosti na slavnostním otevření výstavy dává tušit, že představené téma je zajímavé a přiláká ke zhlédnutí řadu zájemců. Přijďte i Vy!

Text: PhDr. Irena Šebestová, CSc.


Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy Gustav Klimt – Průkopník moderny

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 04. 2019