Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (1)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka I
Cílem tohoto studijního programu je prohloubení odborné kvalifikace učitelů německého jazyka. Tento program spadá do oblasti průběžného vzdělávání. Účastníci vzdělávacího programu si rozšíří již nabyté odborné znalosti, zvýší svou jazykovou kompetenci a seznámí se s novými poznatky a aktuálními trendy v didaktice němčiny se zaměřěním na vývojové tendence německého jazyka, nejnovější metody kreativní práce s texty a jejich využití ve výuce němčiny. Vzdělávací program si rovněž klade za cíl seznámit účastníky se specifiky mluveného jazyka a jejich implementace do výuky němčiny, dalším cílem je rovněž nabídnout posluchačům vhled do aktuálních možností využití tzv. nových médií ve výuce NJ.