Problémy začínajícího učitele němčiny a jak jim předejít – workshop pana Mgr. Michala Balaše pro studenty učitelství podruhé na katedře germanistiky (1. prosince 2022)

Protože se v minulém roce workshop pana Mgr. Michala Balaše setkal s velkým ohlasem u studentů učitelství, přijal pan Balaš pozvání na naši fakultu i letos. A tak se další studenti, které výuka didaktiky a školní praxe teprve čekají, mohli již předem dozvědět praktické rady, které jim mohou jejich roli začínajících učitelů usnadnit.

Těchto rad a podnětů nasbíral pan Balaš, který je zároveň naším absolventem a působí nyní jako ředitel Střední odborné školy AHOL v Ostravě, opravdu požehnaně. Na mnohých příkladech konkrétních zážitků z vyučování se studenti s panem Balašem společně zamýšleli, jak je vhodné k žákům přistupovat, jak je pro němčinu nadchnout, dle jakých kritérií mohou být žáci hodnoceni, jak ve výuce postupovat, jak se na výuku efektivně připravit nebo jak zvládnout situace nesouvisející přímo s němčinou – např. co dělat, když je žákovi ve výuce špatně.

Pan Balaš rovněž shrnul, jaké oblasti německého jazyka představují pro žáky největší potíže, a doporučil mnohé užitečné elektronické zdroje pro vyhledání podpůrných podkladů. Studenti se také mohli seznámit s učebnicí Direkt interaktiv, podle které se na dané škole němčina vyučuje.

A došlo i na diskuzi stále aktuálnějších otázek: Má být používání mobilů ve výuce žákům zakázáno nebo povoleno? Je vhodné do výuky zapojit pracovní listy? Jaké jsou možnosti a předpisy pro práci s žáky se specifickými potřebami? To jsou jen některá z témat, se kterými budou studenti brzy konfrontováni.

Ze závěrečné diskuze a mnoha doplňujících otázek vyplynulo, že problematika u studentů velmi rezonuje a již nyní se těší na svůj nástup do praxe. Pro tu jim přejeme hodně štěstí a děkujeme za aktivní účast na workshopu.

Především však děkujeme panu Balašovi za jeho čas a ochotu, se kterou se s námi podělil o své cenné zkušenosti a pomohl studentům poodhrnout roušku tajemství pedagogického úspěchu tak, aby jejich budoucí plány nabyly jasnější obrysy. Přejeme další úspěšný chod školy, kterou se studenty rádi navštívíme i osobně.

Těšíme se na další spolupráci!


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 12. 2022