Překlad jako hledání smyslu v překladatelské dílně na katedře germanistiky v roce 2023

Překladatelská dílna v rámci Dne s překladem (14. března 2023) se letos nesla ve slavnostním duchu – pozvání totiž přijal vzácný host, překladatel a germanista Tomáš Dimter.

Už jeho profesní životopis naznačuje, že jsme měli možnost se setkat s všestranně nadanou osobností: Tomáš Dimter studoval nejen filozofii v Praze a Berlíně a germanistiku v Salcburku a Hamburku, ale také si před několika lety na odborném učilišti v Nasavrkách doplnil včelařské vzdělání. Působil jako prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové, učil německou literaturu i plavání, moderoval literární magazín ASAP, z němčiny přeložil čtyři desítky knih. Před patnácti lety začal pracovat jako literární redaktor v nakladatelství Mladá fronta, v roce 2021 se stal jejím šéfredaktorem.

V souladu se svým profesním působením pan Dimter ve workshopu blíže rozvedl jak samotný proces překládání, tak také pragmatické aspekty překladatelské práce, které načrtl již v přednášce v rámci dopoledního bloku. Je možné se překládáním beletrie uživit na plný úvazek? S jakými nakladatelstvími je dobré jednat a jakým způsobem? Jaké autory si k překladu vybírat? S jakými úskalími je spojen překlad titulků k filmům? Jaké jsou pro vydávání překladů podmínky v České republice ve srovnání s jinými zeměmi, např. Německem? Odpovědi na tyto a jiné otázky se mohli účastníci dozvědět na základě názorných příkladů z překladatelské praxe. Zároveň však mohli na problematiku překladu nahlédnout i z perspektivy nakladatele a konfrontovat tak zájmy a potřeby obou stran.

Na základě dotazu z publika shrnul pan Dimter také kompetence, které dnešní studenti potřebují, aby se mohli stát dobrými překladateli. Kromě toho se dotknul předpokládané budoucí role umělé inteligence v oblasti překládání.

Otázky však nesměřovaly pouze k panu Dimterovi, dotazováni byli i studenti panem Dimterem, např. dostali za úkol se zamyslet, která díla považují za kánon německé literatury. K tomuto tématu se rozběhla živá diskuze.

Děkujeme panu Dimterovi, že vážil dalekou cestu do Ostravy a podělil se s námi o své cenné zkušenosti, které mohou začínajícím překladatelům usnadnit jejich první pracovní kroky v překladatelském světě.

Na závěr ještě dodejme, jak vypadala naše soutěž ze statistického hlediska. I letos zaznamenala u žáků středních škol velký zájem, účastnilo se 34 soutěžících z 23 středních škol z nejrůznějších míst České republiky. Ve vysokoškolské sekci se utkalo 7 účastníků celkem z 5 vysokých škol.

Mimořádně úspěšné překlady zaslali níže uvedení studenti, kteří byli odměněni věcnými cenami.

Výherci ze středních škol:

Literární překlad:

  1. Dominika Naďová – Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
  2. Kristýna Myšková – Biskupské gymnázium v Ostravě
  3. Sebastian Matoušek – Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
  4. Kristýna Baierová – Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

Neliterární překlad:

  1. Zdeněk Ředina – Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
  2. Matyáš Stříž – Gymnázium Krnov

Výherci z vysokých škol:

  • Sarah Dobiášová – Masarykova univerzita – literární překlad
  • Karolína Ulrichová – Univerzita Pardubice – literární překlad
  • Michaela Vraštiaková – Ostravská univerzita – neliterární překlad

Všem výhercům gratulujeme, ale nejenom jim – gratulaci a pochvalu si zaslouží úplně všichni účastníci, protože úroveň odevzdaných překladů se rok od roku zvyšuje a je z nich patrná nejen vytrvalost a píle jejich autorů, ale také velké překladatelské nadšení. Současně děkujeme všem vyučujícím středních škol, že své žáky v účasti podpořili a poskytli jim potřebné znalosti a zázemí, aby mohli rozvinout svůj talent.

Věříme, že účast na překladatelské soutěži a na překladatelské dílně měla pro všechny účastníky velký smysl a že jej kromě toho našli i pro svou budoucí překladatelskou činnost.

Na překládanou příští rok!


Překlad jako hledání smyslu v překladatelské dílně na katedře germanistiky FF OU 2023
Překlad jako hledání smyslu v překladatelské dílně na katedře germanistiky FF OU 2023
Překlad jako hledání smyslu v překladatelské dílně na katedře germanistiky FF OU 2023

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 04. 2023