Filozofická fakulta OU

Katedry a centra FF
Chci studovat na FF
Soutěž Den s překladem
Kontakty

Konference

Studentská literárněvědná konference
Termín konání: 25. 04. 2024 - 26. 04. 2024

XXIX. Studentská vědecká konference KGE FF OU 2024
Termín konání: 25. 04. 2024

Les langues et les cultures en contact : danger ou enrichissement ?
Termín konání: 09. 05. 2024 - 10. 05. 2024

Studia Humanitatis X
Termín konání: 14. 05. 2024 - 15. 05. 2024

EAUH 2024 Cities at the Boundaries
Termín konání: 04. 09. 2024 - 07. 09. 2024