Představitelé české germanistiky se sešli na jednání v Praze

Dne 26. 11. 2019 proběhlo v Praze setkání předsednictva Svazu germanistů ČR a vedoucích germanistických pracovišť, kteří zastupovali 15 institutů a kateder, na nichž je nabízeno filologické a učitelské studium němčiny. Po pracovním jednání spojeném s prezentací jednotlivých pracovišť následovalo přijetí na velvyslanectví SRN. Pan velvyslanec Dr. Christoph Israng se živě zajímal o postavení němčiny v ČR a diskutoval s přítomnými o možnostech studia německého jazyka i uplatnění jeho absolventů. Hlavní organizátorkou celé akce byla prof. Vaňková, předsedkyně Svazu germanistů ČR.

Autor: prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

Setkání předsednictva Svazu germanistů ČR
Setkání předsednictva Svazu germanistů ČR
Setkání předsednictva Svazu germanistů ČR

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 12. 2019