Pro školy a učitele

Naším cílem je rozšiřovat a prohlubovat spolupráci se středními i základními školami. Chceme zajistit co nejlepší informovanost žáků, studentů, rodičů a pedagogů ZŠ a SŠ o aktivitách a nabídce studia na Filozofické fakultě OU, seznámit uchazeče o studium s prostředím fakulty a společně organizovat projekty zajímavé pro obě skupiny. Kromě Dnů otevřených dveří a Noci vědců, příležitostně pořádají některé z kateder také exkurze přímo do výuky, workshopy pro učitele nebo popularizační přednášky. O aktuálním dění nejen na naší fakultě informujeme prostřednictvím živého internetového magazínu OU@live nebo na webových stránkách fakulty.

Právě pro učitele máme hned několik studijních kurzů, vedle široké nabídky rozšiřujícího studia jazyků, je to například možnost dalšího vzdělání v oboru historie, psychologie, sociologie a dalších.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020