Ombudsman pro studenty Filozofické fakulty OU

Ombudsman je nezávislou funkcí volenou studentkami a studenty FF OU. Je ochráncem práv studujících, poslední instancí při řešení jejich problémů a podnětů. Studující se na ombudsmana mohou obracet v okamžiku, kdy se ocitají ve znevýhodněném postavení či ve vztahu k jejich osobě byl jakkoli porušen etický kodex zaměstnanců a kdy při řešení jejich problému selhaly všechny standardní postupy a způsoby řešení (s pedagogem, s vedoucím katedry, s pedagogickým poradcem, referentem pro studium, proděkanem, etickou komisí apod.).

Ombudsman nemá rozhodovací pravomoc, v řešení konfliktních situací mezi studujícími a zaměstnanci FF OU působí jako mediátor a měl by zprostředkovat dohodu mezi oběma stranami. Rozhodovací pravomoc náleží kompetentním orgánům fakulty, případně státní moci. Jednání s ombudsmanem je vždy neveřejné, zaručující diskrétnost a mlčenlivost.

Sdělování podnětů

  • osobně v konzultačních hodinách ombudsmana, tj. ve čtvrtek od 14.15 do 15.15 – kancelář DM 521 (v případě nepřítomnosti zastupuje dr. Jiří Jung – kancelář D 203, budova D)
  • zasláním na mailovou adresu:
  • Podněty můžete vkládat také prostřednictvím elektronického komunikačního systému pro sociální bezpečí na Ostravské univerzitě.

Zástupcem ombudsman pro studenty FF OU je PhDr. Jiří Jung, Ph.D.

Podněty k prošetření u ombudsmana, které se týkají studentů katedry historie, budou s ohledem na střet zájmu zasílány zástupci ombudsmana PhDr. Jiřímu Jungovi, Ph.D.

Kontakt

Ombudsman
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Katedra historie FF OU, DM 521
Tel.: 553 461 967

Zástupce ombudsmana
PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Katedra dějin umění a kulturního dědictví FF OU, D 203
Tel.: 553 462 004


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 10. 2023