Problémy začínajícího učitele němčiny a jak jim předejít – workshop pana Mgr. Michala Balaše pro studenty učitelství (3. prosince 2021)

Co čeká studenty učitelství, až jednou nastoupí na střední školu? To, jaká úskalí nebo obtížnější situace může obnášet role začínajícího učitele – jak v obecné rovině, tak vztažené přímo na výuku němčiny – se studenti 5. ročníku studia učitelství dozvěděli od našeho absolventa, pana Mgr. Michala Balaše, který nyní působí jako zástupce ředitelky na Střední odborné škole AHOL.

Jak si žáky získat na svou stranu? Co dělat, když je žákovi ve výuce špatně? Dle jakých kritérií mohou být žáci hodnoceni? Jaká cvičení a gramatické jevy představují pro žáky potíže? Jak žáky pro němčinu zaujmout?

To jsou jen některé z mnoha otázek, které se každému začínajícímu učiteli jistě honí hlavou. Pan Mgr. Balaš naznačil některá z možných řešení na základě svých zkušeností a poskytl studentům osvědčené metody a užitečné tipy, které byly o to přínosnější a zajímavější, že je pan Balaš podal vtipnou formou a oživil je konkrétními zážitky z praxe.

Studenti se také mohli blíže seznámit s učebnicí a časopisem užívanými na dané škole a konfrontovat při skupinové práci své návrhy demonstrace a procvičení vybraných gramatických jevů.

V závěrečné diskuzi měli studenti ještě možnost klást doplňující otázky.

Děkujeme panu Mgr. Balašovi, že se s námi podělil o své zkušenosti, což jednak přispěje ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů, jednak usnadní našim studentům učitelství jejich nástup do profese. Věříme, že tento první „praktický“ workshop ve výuce didaktiky nebyl zdaleka poslední, a těšíme se na další spolupráci.


Workshop Mgr. Michala Balaše „Problémy začínajícího učitele němčiny a jak jim předejít“
Workshop Mgr. Michala Balaše „Problémy začínajícího učitele němčiny a jak jim předejít“
Workshop Mgr. Michala Balaše „Problémy začínajícího učitele němčiny a jak jim předejít“

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 12. 2021