28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky (21. dubna 2023)

Jak komunikuje magie v německém jazyce? Jaká odborná slova z oblasti hudební vědy se v metaforickém významu užívají v odborných textech z jiných oblastí? Jaké galicismy se objevují v němčině? Jakou roli hrají sociální média pro ženský fotbal v Rakousku a Česku? Jaký je rozdíl mezi literárním dílem Der Besuch der alten Dame (Návštěva staré dámy) od Friedricha Dürrenmatta a jeho filmovými zpracováními?

Odpovědi na tyto a další otázky byly nabídnuty na Studentské vědecké konferenci, díky které si studenti germanistiky zpestřili páteční dopoledne 21. dubna 2023. Jak vyplývá z úvodních otázek, spektrum filologických oblastí prezentovaných příspěvků bylo široké – od synchronní lingvistiky a literární vědy až po hospodářskou němčinu a translatologii. A nesměla chybět ani sekce diachronní lingvistiky, v jejímž rámci se tradičně soutěží o Cenu Františka Schwarze za nejlepší referát.

Stejně tak jako pro předchozí ročníky konference platilo letos dvojnásob, že hodnotící komisi připadl nelehký úkol vybrat nejlepší příspěvky v tak vysoké konkurenci. Nakonec byly oceněny níže uvedené příspěvky, jako výherce můžeme ale právem označit všechny aktivní účastníky konference, protože byli ochotni věnovat svůj volný čas přípravě referátů a seznámit své kolegy s novými a praktickými poznatky, kterými mohou obohatit své teoretické znalosti. Všem gratulujeme!

1. místo:
Bc. Martin Tuháček (Das Fachvokabular des Fußballs in fachfremden Kontexten)
Karolína Špaček Jurková (Phraseologismen in Friedrich Schillers Tragödie Kabale und Liebe und deren Übersetzung ins Tschechische)
2. místo:
Sabrina Spruchová (Möglichkeiten und Grenzen der Automatisierung am Beispiel der Firma Siemens Mobility)
3. místo:
Bc. Sebastian Vozak (Erinnerungsorte an das kulturelle Erbe der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen)
Bc. Lea Macíková (Besonderheiten der Übersetzung von Webseiten am Beispiel der Firma Leo Express)

Cenu Františka Schwarze získala Bc. Veronika Pavelková, která přednesla příspěvek a názvem „Schlaf gestern und heute: die Rolle des Schlafs in der mittelalterlichen medizinischen Literatur“.

Jako každý rok Cenu Františka Schwarze předal doc. Jiří Schwarz, kterému patří náš dík za dlouholetou osobní i materiální podporu naší soutěže. Děkujeme i doc. Mostýnovi za úvodní slovo a moderaci, vyučujícím za pomoc studentům při zpracování jejich výstupů a všem organizátorům, především dr. Ireně Šebestové a jejímu týmu, za jejich plné pracovní nasazení a přípravu zajímavé akce, kterou všichni účastníci příjemně zakončili pracovní týden.

Akce by se nemohla konat bez podpory hlavního sponzora, mezinárodního závodu Lenzing Biocel Paskov, kterému jsme rovněž vděčni, že nám dlouhodobě zachovává svou přízeň.

Kromě referentů, které chválíme za jejich aktivní účast, nám radost udělali i ostatní studenti germanistiky, kteří přijali naše pozvání a zaplnili třídu tak, že ani nestačila původní kapacita židlí. Nejen z početného publika, ale také z doplňujících otázek k referátům vyplynulo, že prezentovaná témata našla u studentů odezvu. Věříme tedy, že získali spoustu inspirací pro svůj vlastní výzkum v rámci projektů a závěrečných prací, a budeme se těšit, že nás seznámí s jejich výsledky v příštích ročnících konference.


28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky
28. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 04. 2023