Fakulta PRO

Každá z fakult Ostravské univerzity nabízí řadu doprovodných služeb, které jsou koncipovány pro potřeby středních a základních škol, veřejného i soukromého sektoru, kulturních institucí i široké veřejnosti.

Mezi takové služby spadá například i nabídka celoživotního vzdělávání, univerzita třetího věku, Čeština pro cizince nebo přednášková činnost v kulturně-vzdělávacích institucích, aktivní účast v komisích a porotách, úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionu a mnoho dalších aktivit, které propojují akademickou sféru s veřejným životem. V této oblasti je Filozofická fakulta velmi aktivní a vstřícná, spolupráce s dalšími institucemi a neakademickou sférou, je prioritou. Filozofická fakulta není uzavřeným mikrosvětem, každoročně uzavírá nové smlouvy a partnerství s širokou škálou organizací, čímž si klade za cíl naplnit potřeby a poptávku řady subjektů. Rovněž se angažuje v oblasti komunitního a občanského života, zapojováním do veřejných sbírek, diskuzí i happeningů organizovaných městem, občanskými sdruženími i nejrůznějšími spolky.

Ostravská univerzita je vysoce hodnocenou institucí v oblasti inkluze v rámci celé republiky, i díky široké nabídce oborů v kombinované (dálkové) podobě, možnosti studia osobám se specifickými potřebami a celoživotnímu vzdělávání, které zvyšuje kvalifikaci absolventů, z nichž drtivá většina zůstává v Moravskoslezském kraji. Filozofická fakulta však zdaleka neplní jen funkci vzdělávací instituce, ale propojením s různorodým spektrem organizací zároveň studenty vede i ke společenské a občanské odpovědnosti.

Jak konkrétně spolupracujeme

 • Díky široké nabídce filologických oborů úzce spolupracujeme s agenturami a firmami zajišťující služby v oblasti tlumočnictví a překladatelství.
 • Pro Úřady práce dokážeme uspořádat individuální i skupinové kurzy češtiny pro cizince v rámci rekvalifikací (katedra českého jazyka).
 • Ve spolupráci s agenturami organizujeme dotazníkové šetření a výzkumy trhu (katedra sociologie).
 • Pořádáme popularizační přednášky pro veřejnost postihující široké spektrum vědních disciplín z oblasti humanitních a společenských věd.
 • V rámci společného projektu s neziskovým sektorem analyzujeme a zpracováváme některé společenské jevy, jako je například problematika bezdomovectví nebo dlouhodobé nezaměstnanosti.
 • S řadou soukromých firem máme uzavřené dohody o praxích pro naše studenty.
 • Máme odborníky, kteří pravidelně vystupují v médiích a komentují aktuální politické dění, vyjadřují se k historickým událostem, společenským jevům, k ochraně památek a podobně.
 • Naši akademičtí pracovníci zasedají v expertních komorách, hodnotících komisích i porotách, kam jsou zváni v roli expertů či nezávislých odborníků.
 • Nejen učitelům na středních a základních školách je věnována široká nabídka jazykových kurzů, kurzy psychologie i historie.
 • Pro školy pak pořádáme workshopy, exkurze, moderované besedy i přednášky.
 • Zapojujeme se do činnosti nejrůznějších sdružení a spolků, v nichž se naši akademičtí pracovníci často také sami aktivně angažují.
 • V rámci nabídky celoživotního vzdělávání máme přibližně 15 kurzů rozšiřujících vzdělání či kvalifikaci.

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020