Erasmus+

Jednou z nejvýznamnějších aktivit Filozofické fakulty Ostravské univerzity v oblasti zahraniční spolupráce je zapojení do programu Erasmus+. V současnosti existuje přes 100 bilaterálních smluv s univerzitami téměř po celém světě.

Od roku 2000 zájem o studium na zahraničních univerzitách každoročně stoupá. Zatímco na začátku třetího tisíciletí Filozofická fakulta vyslala k zahraničnímu studiu necelé čtyři desítky svých studentů, v roce 2016 tento počet převýšil stovku.

Vzestupná tendence je patrná i při přijímání zahraničích studentů ke studiu na naši fakultu. Počet studentů nominovaných zahraničními institucemi z prvotních 10 studentů v roce 2000 se nyní pohybuje v průměru kolem 60 studentů za rok.

Informace pro zájemce o výjezd

Máte-li zájem vycestovat na vámi vybranou zahraniční univerzitu, je třeba splnit základní podmínky a přihlásit se do výběrového řízení. Kritéria a podmínky výběrového řízení jsou studentům FF OU zasílány emailem s dostatečným předstihem a s podrobným popisem, jak postupovat při podávání žádosti.

Jaká kritéria se zohledňují při žádosti o výjezd do zahraničí

  • studijní výsledky
  • jazykové znalosti
  • dlouhodobá studijní aktivita
  • motivace pro výjezd
  • jazyková a obsahová správnost motivačních dopisů
  • studenti 1. ročníků bakalářských a navazujících oborů mají povinnost získat 20 ECTS kreditů za zimní semestr

Jaké dokumenty je třeba doložit k výběrovému řízení

(Aktuální a platné dokumenty jsou s předstihem zveřejňovány na portálu a zároveň posílány adresně na emaily studentů FF OU dle termínu konání výběrového řízení)

  • přihláška k výběrovému řízení
  • životopis (v češtině a v jazyce dané země studia, nutno uvést svou PLATNOU e-mailovou adresu a pokud možno též číslo mobilního telefonu)
  • motivační dopis (opět v češtině a v jazyce dané země studia, nutno uvést zejména Vámi preferovanou univerzitu a semestr – zimní/letní semestr)
  • průměr dosavadních studijních výsledků.

Bilaterární smlouvy v rámci programu Erasmus+

Koordinátor pro zahraniční výjezdy

Ing. Lada Gottwaldová
referentka pro zahraniční vztahy FF OU
Děkanát Filozofické fakulty, budova D (Reální 3, Moravská Ostrava), 6. NP, místnost D 606

Telefon:
553 46 1806, 596 113 009
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020