Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder (Křížem krážem německy mluvícími zeměmi)

I v této náročné epidemiologické situaci jsou střední školy aktivní a mají zájem o německý jazyk. Důkazem toho je návštěva žáků Biskupského gymnázia v Ostravě, kteří se dne 25. listopadu 2021 zúčastnili workshopu katedry germanistiky Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder (Křížem krážem německy mluvícími zeměmi) v rámci akce Univerzita PRO. Workshop pro ně připravily lektorky katedry, Julia Przybytek, M.A. (DAAD), a Alexandra Kroiss, BA MA (OeAD).

Program byl opravdu bohatý: Po počátečním shrnutí doposud nabytých informací o německy mluvících zemích pomocí asociogramu pracovali žáci ve skupinkách s mapou německy mluvících zemí, do které měli správně zakreslit města, řeky a hory a přiřadit sousední země, pamětihodnosti a známé osobnosti jednotlivých zemí. Každá ze skupinek následně představila jeden ze zadaných regionů nebo měst (např. Wien, Berlin, Bayern, Hamburg, Zürich). Na závěr si žáci mohli zopakovat nejdůležitější informace prostřednictvím kvízu v aplikaci Kahoot. Vítězná skupina s názvem Currywurst (dle typického pokrmu v prezentovaném městě Berlin) byla odměněna čokoládou. Ale ani ostatní žáci neodešli s prázdnou a mohli si pochutnat na drobných sladkostech za svou píli.

Děkujeme lektorkám za přípravu zajímavého workshopu, žákům za jejich účast a aktivitu a také jejich vyučujícím, paní Mgr. Lence Ochvatové i její kolegyni, za organizaci a doprovod žáků.

Jak se shodli všichni zúčastnění, v těchto aktivitách má rozhodně smysl dále pokračovat, takže doufáme, že se brzy uvidíme znovu na příštích akcích, snad již v klidnější situaci, abychom se mohli setkat a vyměnit si zkušenosti společně s vícero školami.

Těšíme se na Vás!


Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder
Autor: Julia Przybytek, M.A.
Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder
Autor: Julia Przybytek, M.A.
Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder
Autor: Julia Przybytek, M.A.
Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder
Autor: Julia Przybytek, M.A.
Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder
Autor: Julia Przybytek, M.A.
Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder
Autor: Julia Przybytek, M.A.
Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder
Autor: Julia Przybytek, M.A.
Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder
Autor: Julia Przybytek, M.A.
Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder
Autor: Julia Przybytek, M.A.
Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder
Autor: Julia Przybytek, M.A.
Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder
Autor: Julia Przybytek, M.A.
Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder
Autor: Julia Przybytek, M.A.
Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder
Autor: Julia Przybytek, M.A.

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 11. 2021