Konference Svazu germanistů České republiky v Ostravě (18.–20. května 2022)

Po dvouletém odkladu vlivem koronavirové krize se konečně mohla realizovat pravidelná konference Svazu germanistů České republiky. Do Ostravy zavítalo 106 odborníků z 10 zemí (Česká republika, Itálie, Kosovo, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Ukrajina), aby společně prodiskutovali aktuální otázky na poli germanistické jazykovědy, literatury a didaktiky.

Zastřešujícím tématem konference bylo tentokrát téma „forma a funkce“. Vzájemným vztahem těchto dvou pojmů, jejich významem v jednotlivých oblastech i souvislostí s interdisciplinárními a interkulturními aspekty se účastníci zabývali v pěti paralelních sekcích.

Více informací o konferenci je k dispozici na jejích webových stránkách. Přednesené referáty si zájemci mohou později přečíst v připravovaných sbornících.

Děkujeme všem účastníkům konference za podnětné příspěvky a končícímu předsednictvu SGČR, především jeho předsedkyni, prof. Lence Vaňkové, za dlouholetou práci a podporu německého jazyka v České republice.

Máme radost, že osobní setkání umožnilo výměnu nových zkušeností a podnítilo další kooperaci. Již nyní se těšíme na další z řady konferencí SGČR, která se za dva roky bude konat na Univerzitě Hradec Králové.


Konference Svazu germanistů České republiky v Ostravě
Autor: Bc. Jana Hájková
Konference Svazu germanistů České republiky v Ostravě
Autor: Bc. Jana Hájková
Konference Svazu germanistů České republiky v Ostravě
Autor: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 06. 2022