Přijímací řízení na Filozofické fakultě

Milí uchazeči,

na těchto stránkách se dovíte důležité termíny spojené s přijímacím řízení do akademického roku 2022/2023, návod jak si podat elektronickou přihlášku ke studiu a naleznete základní dokumenty o přijímacím řízení.


2. kolo přijímacího řízení


Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení - 1. kolo:

Bakalářské studijní programy
Termín podávání přihlášek:
od 15. listopadu 2021 do 15. března 2022
Informace o přijímací zkoušce:
2. polovina měsíce dubna 2022 (Konkrétní termíny a místo konání jednotlivých zkoušek naleznete v aplikaci e-přihlášky. Do aplikace e-přihlášky se můžete přihlásit pomocí odkazu, který jste obdrželi při podání přihlášky. Pokud již tento odkaz nemáte, stačí v aplikaci e-přihlášky kliknout na dlaždici „Přehled přihlášek“ a zadat svou e-mailovou adresu, na niž obdržíte nový link. Kliknutím na tento link se dostanete do své e-přihlášky. Ve své e-přihlášce v sekci „informace o řízení“ kliknete na ikonu „stupně vítězů“ a objeví se konkrétní čas a místo konání přijímací zkoušky.)
Přijímací zkoušky (řádný termín):
30. května – 3. června 2022
Přijímací zkoušky (náhradní termín):
15. června 2022
Důrazně upozorňujeme, že náhradní termín přijímacích zkoušek, který se koná pouze jeden den, a to 15. června 2022, bude poskytnut zpravidla jen v případě termínové kolize s maturitní zkouškou. O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 20. května 2022 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední školy, že se maturita koná přesně v den přijímací zkoušky).
Dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení:
20. – 24. června 2022
Uchazeči navrženi na přijetí budou informování o způsobu předložení maturitního vysvědčení po termínu skončení přijímacích zkoušek.
 
Navazující magisterské studijní programy
Termín podávání přihlášek:
od 15. listopadu 2021 do 15. března 2022
Informace o přijímací zkoušce:
2. polovina měsíce dubna 2022 (Konkrétní termíny a místo konání jednotlivých zkoušek naleznete v aplikaci e-přihlášky. Do aplikace e-přihlášky se můžete přihlásit pomocí odkazu, který jste obdrželi při podání přihlášky. Pokud již tento odkaz nemáte, stačí v aplikaci e-přihlášky kliknout na dlaždici „Přehled přihlášek“ a zadat svou e-mailovou adresu, na niž obdržíte nový link. Kliknutím na tento link se  dostanete do své e-přihlášky. Ve své e-přihlášce v sekci „informace o řízení“ kliknete na ikonu „stupně vítězů“ a objeví se konkrétní čas a místo konání přijímací zkoušky.)
Přijímací zkoušky (řádný termín):
30. května – 3. června 2022
Přijímací zkoušky (náhradní termín):
15. června 2022
Důrazně upozorňujeme, že náhradní termín přijímacích zkoušek, který se koná pouze jeden den, a to 15. června 2022, bude poskytnut zpravidla jen v případě termínové kolize s bakalářskou státní závěrečnou zkouškou. O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 20. května 2022 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze vysoké školy, že se státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky).
ověřené kopie bakalářského vysokoškolského diplomu:
polovina září 2022
Uchazeči navrženi na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.
 
Doktorské studijní programy
Termín podávání přihlášek:
od 15. listopadu 2021 do 15. července 2022
Informace o přijímací zkoušce:
Všichni uchazeči obdrží do e-mailové schránky, kterou uvedli v přihlášce ke studiu, pozvánku k přijímací zkoušce po 15. červenci 2022, ve které bude uveden přesný termín a místo konání.
Přijímací zkoušky (řádný termín):
15. srpna – 24. srpna 2022
Přijímací zkoušky (náhradní termín):
Nerealizuje se.
Dodání ověřené kopie magisterského vysokoškolského diplomu:
do 24. srpna 2022
 
Studijní programy určené primárně pro cizince
Termín podávání přihlášek – Čeština pro cizince:
od 15. listopadu 2021 do 15. března 2022
Termín podávání přihlášek – English Philology:
od 21. října 2021 do 15. května 2022

Jak se přihlásit

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška). Při podání e-přihlášky postupujte následovně:

 • Zvolte program, resp. variantu programu či kombinaci (sdružené studium), na který se chcete přihlásit, věnujte zvýšenou pozornost volbě formy studia (prezenční = denní, kombinovaná = dálková).
 • Zadáte e-mailovou adresu, na kterou Vám přijde potvrzovací zpráva pro přístup do aplikace e-přihlášky a následně vyplňte své osobní údaje.
 • Uhraďte poplatek ve výši 600,- Kč. Doporučujeme poplatek platit platební kartou. (V případě, že uchazeč platí bankovním převodem, musí při platbě uvést – kromě správného čísla účtu a variabilního symbolu – také svůj specifický symbol.)
 • Uchazeči, kteří poplatek uhradí v zahraničí a neplatili platební kartou, jsou povinni zaslat doklad o platbě poštou.
 • Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč zaplatil poplatek.
 • Uchazeč, který správně podal elektronickou přihlášku, nemusí zasílat poštou žádné materiály.
 • Uchazeči o bakalářské studium programu Filozofie a Sociologie nahrávají do aplikace e-přihlášky katalogový výpis nebo ověřené kopie vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy ve formátu pdf.
 • Uchazeči o navazující magisterské studijní programy Anglická filologie a doktorské studijní programy nahrávají do aplikace e-přihlášky požadované dokumenty ve formátu pdf.
 • Hlásí-li se uchazeč na více programů, resp. variant programů (kombinací), musí pro každý podat samostatnou přihlášku; poplatek se platí za každý program, resp. variantu programu (kombinaci) zvlášť. Společná platba za několik programů, resp. variant programů (kombinací) je považována za chybnou!
 • Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu nebude vrácen.
 • Každý uchazeč je povinen si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. Případné nesrovnalosti lze řešit nejpozději sedmý pracovní den po mezním termínu pro podávání přihlášek. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!

Úhrada poplatku

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:
600,- Kč
číslo účtu:
931761/0710 (ČNB Ostrava)
variabilní symbol:
251011
IBAN:
CZ 650710 00000000 0093 1761
SWIFT (BIC):
CNBACZPP
specifický symbol:
oborové číslo
název účtu adresáta:
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1, PSČ 701 03

Kontakt

Studijní oddělení Filozofické fakulty OU
telefon: 553 46 2090
e-mail:

Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Doporučený formulář pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity


Dokumenty ke stažení

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity soubor pdf 0,36 MB
Harmonogram přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023 soubor pdf 0,22 MB
Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro akademický rok 2022/2023 soubor pdf 0,89 MB
Dodatek č. 1 k Podmínkám pro přijetí na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity pro akademický rok 2022/2023 soubor pdf 0,51 MB
Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity do studijního programu English Philology pro akademický rok 2022/2023 soubor pdf 0,34 MB
Formulář pro strukturovaný motivační dopis v angličtině soubor pdf 1,99 MB
Formulář pro strukturované shrnutí bakalářské práce v angličtině soubor pdf 1,89 MB
Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky soubor docx 0,02 MB
Žádost o pozdější doložení dokladů o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou soubor docx 0,02 MB
Komise pro přijímací řízení na akademický rok 2022/23 soubor pdf 1,00 MB
Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro akademický rok 2022/2023 pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace soubor pdf 0,56 MB
Rozpis termínů přijímacích zkoušek 2022 soubor xls 0,35 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 07. 2022