Student

V tomto rozcestníku naleznete přehled pomůcek a kontaktů, které vám pomohou během studia na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. S harmonogramem školního roku vám neuniknou žádné důležité termíny, pomocné videonávody vám zase ukáží, jak si včas a správně zapsat předměty či se přihlásit ke zkoušce. Mezi videonávody jsou další užiteční rady a tipy, které vám výrazně zjednoduší administraci studia. Ke studiu rovněž patří přístup k odborné literatuře, který zajistí naše studovna přímo na fakultě.

Během studia se někteří studující mohou potýkat s obtížemi, mohou se z nějakého důvodu cítit na katedře či fakultě diskomfortně. Pokud studující dlouhodoběji nenachází uspokojivé řešení své situace, mohou se obrátit na fakultního ombudsmana. Jedním z orgánů Filozofické fakulty je také Akademický senát, jehož součástí je Komora studentů zastupující zájmy studentů FF OU.

Studium by ale v prvé řadě mělo přinášet radost a uspokojení. Pokud souzníte s naší univerzitou, máte možnost vyjádřit své sympatie nákupem v našem fan shopu.

Ombudsman pro studenty Filozofické fakulty OU
Akademický senát
OUShop

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 07. 2023