Podzimní workshopy pro střední školy aneb Studium germanistiky neprobíhá jen v učebnách…

Dne 12. listopadu 2019 zorganizovala KGE FF OU již tradiční setkání se studenty středních škol a jejich vyučujícími. Tentokrát v učebnách zasedli studenti a studentky z gymnázia Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Frýdlant nad Ostravicí, aby se ve dvou blocích seznámili s aktuálními poznatky z oblasti reálií německy mluvících států a také zjistili, že studium germanistiky není jen suché biflování slovní zásoby a gramatiky. V první části workshopu vystoupili studenti katedry germanistiky, kteří nejprve předvedli krátkou dramatizaci bajek německého literárního a divadelního kritika, spisovatele, filosofa a tvůrce německého měšťanského dramatu Gottholda Ephraima Lessinga. Následně prezentovaly dvě studentky výsledky svého výzkumu, který provádějí v rámci projektu Studentské grantové soutěže „Po stopách německy píšících autorů Hlučínska - Max Ring III“ zaměřeného na literární tvorbu spisovatele Maxe Ringa. Druhá část workshopu byla pod názvem Deutschland und Österreich – zwei Länder, eine Kultur? koncipována německou lektorkou Iwi Hagenau, M.A., a rakouskou lektorkou Mag. art. Dagmar Pistrich. Její obsah byl zaměřen na moderní témata z reálií obou německy mluvících zemí. Po zajímavé prezentaci, kterou společně připravily obě rodilé mluvčí, následovala kreativní práce studentů ve skupinách. Získané znalosti si studenti mohli ověit v závěrečném kvízu.

Na základě pozitivních ohlasů lze konstatovat, že pravidelná organizace workshopů pro studenty středních škol a jejich vyučující patří k událostem, které pozitivně přispívají k propagaci práce katedry germanistiky a k získávání případných budoucích uchazečů o studium.

Podzimní workshopy pro střední školy
Podzimní workshopy pro střední školy
Podzimní workshopy pro střední školy
Podzimní workshopy pro střední školy
Podzimní workshopy pro střední školy

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 12. 2019