Německo-polsko-český den v Českém Těšíně (22. března 2022)

Dne 22. března 2022 měli studenti možnost účastnit se Německo-polsko-českého dne v Českém Těšíně, na jehož organizaci se podílela naše lektorka DAAD, paní Julia Przybytek, M.A., a bývalý lektor DAAD na KGE, pan Kai Witzlack-Makarevich, M.A.

Prvním bodem programu bylo setkání na Mostě přátelství (Brücke der Freundschaft / Most Przyjaźni).

Následně absolvovali studenti germanistiky z Ostravské univerzity a z Univerzity Katowice společnou procházku městem, která byla zakončena příjemně u šálku kávy zpestřeného česko-polským kvízem v německém jazyce, přičemž výherci obdrželi hodnotné ceny.

Neméně zajímavý byl podvečerní program: autorské čtení spisovatele Jaroslava Rudiše. Pan Rudiš předčítal ze svého díla Winterbergs letzte Reise (Winterbergova poslední cesta / Ostatnia podróż Winterberga), a to jak německy, tak také polsky a česky. Mnohé informace mohli účastníci získat z rozhovoru s tímto spisovatelem.

Děkujeme studentům za účast a organizátorům za přípravu akce, která nejen pomohla studentům rozšířit si své znalosti a kontakty, ale také podpořila jejich motivaci a ukázala, že učit se další cizí jazyky mimo angličtinu má smysl.


Text: Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
Foto: Julia Przybytek, M.A.


Gruppenbild Cieszyn
Lesung Rudis
Lesung Rudis
Lesung Rudis
Lesung Rudis

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 04. 2022